فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

مهارت‌هاي مطالعه

  • 25,000 تومان

قسمت عمده اين مجموعه از بيش از سي كتاب انگليسي، كه فهرست قسمتي از آن در آخر آمده، گردآوري و ترجمه شده و به همراه قسمتي از مطالعات و تجربيات شخصي نويسنده در سال‌هاي دراز تعليم و تعلم درآميخته است. بديهي است كه هدف از اين كار هرچه كامل‌تر، سودمندتر و قابل استفاده‌تر ساختن سري كتاب‌هايي است كه اكنون قسمت اول آن معرفي شده است. با تمام كردن اين راهنما كه براي فعال‌تر كردن فكر شما بسيار مفيد است، ضمن به دست آوردن اطلاع كلي بيشتري در مورد نحوه كار مغز خود و چگونگي به كار گرفتن آن به بهترين طريق، مي‌بايستي قادر به مطالعه به نحو موثرتر بوده، براي حل و فصل مشكلات خود آمادگي بيشتري داشته و بتوانيد سريع‌تر و با برداشت بيشتري مطالعه كنيد.

صفحه‌ی 1