دسته بندی ها

فیلترها

توليد كنندههنر

مرتب سازی
تعداد تصاویر

عصيان ريشه‌دار (بررسي سبك‌شناسانه شعر معاصر زنان)

 • 82,000 تومان

«عصيان ريشه‌دار» حاصل بررسي شصت مجموعه شعر از پانزده شاعر زن ايراني در فاصله سال‌هاي 1330 تا 1390 است. اين كتاب كه از معدود پژوهش‌هاي ايراني در حوزه مطالعات ادبيات و جنسيت است، كوششي است براي دستيابي به ويژگي‌هاي متمايزكننده زبان شعري زنان كه يا بر اثر موقعيت انفعالي زنان در زبان شكل مي‌گيرد يا بر اثر كوشش براي رهايي از سلطه زبان مردانه. شناخت اين ويژگي‌ها به اين دليل مهم است كه درست مقابل بوطيقاي خنثي‌نگري مي‌ايستد كه مخالف زنانه ديدن ادبيات است و بر عامل مثبت زنانگي در تجربه ادبي تاكيد مي‌كند. نگرش خنثي‌نگر درصدد است از نوشته‌هاي زنان جهان‌شمولي كاذب طلب كند و با قرار دادن آنها در ساختاري هم‌ارز با آثار خلق شده توسط مردان، اين حقيقت را ناديده بگيرد كه فاعل مونث در درون زبان، امكان تخيل بدون جنسيت را ندارد. از اين‌رو شناخت اين ويژگي‌ها و برجسته كردن آنها براي انسجام سنت ادبي و زيبايي‌شناسي زنانه گامي ضروري است.

نامه‌هايي در تربيت زيبايي‌شناختي انسان

 • 97,000 تومان

انسانِ مدرن از نظرِ شيلر دستخوش دوپارگي و بيگانگي‌ با خويش است، چيزي كه در فعاليت‌هاي متضادِ «حس» و «عقل» متجلي مي‌شود، در تضادِ دولتِ اضطرار و دولتِ عقلاني‌ـ‌اخلاقي، ضرورت و آزادي، قانونِ طبيعت و قانونِ اخلاق، رانه مادي و رانه صورت، و جز اين‌ها. شيلر، در كوشش براي رفعِ اين تضادها، بر سياست و «دولتِ عقلاني» تأكيد مي‌ورزد و «تربيتِ» موردِ نظر در نامه‌ها نيز تربيتِ انسان است براي پشتِ سر نهادنِ «دولتِ اضطرار» و تأسيسِ دولتِ عقلاني. بنابراين، مسئله‌ي اصليِ نامه‌ها را مسئله‌اي سياسي تشكيل مي‌دهد، كه به تعبيرِ شيلر عبارت است از «برساختنِ آزاديِ سياسيِ حقيقي». با وجودِ اين، شيلر راهِ حلِ اين مسئلۀ سياسي را نه در خودِ سياست بلكه در«زيبايي‌شناسي» جست‌و‌جو مي‌كند. از نظرِ شيلر، زيبايي‌شناسي وسيله‌اي است كه مي‌تواند همۀ آن دوپارگي‌ها، تضادها و بيگانگي‌ها را از ميان بردارد و انسان را با خويش، با ديگران و با طبيعت در هماهنگيِ كامل قرار دهد.

زنان كتابخوان خطرناكند

 • 88,000 تومان

تاريخ زنان اهل مطالعه تاريخي پيچيده است. كتاب خواندنشان تا وقتي كه نشانه تقوا و عفت باشد عموماً پذيرفته است و قديسان، حتي قديسان زن، با متن و نوشته به آشتي رسيده‌اند. مانده‌ايم ما غير قديسان، كه ساليانِ سال مايه نگراني بوده‌ايم. امروز در دوراني زندگي مي‌كنيم كه سرانجام پس از قرن‌ها پيروزي حاصل شده است. كتابي كه در دست داريد، آينده‌اي بهتر را نويد مي‌دهد، و به يادمان مي‌آورد كه مدتي مديد چشم به راه اين پيروزي بوده‌ايم، پيروزي به دست آمده با چنگ و دندان.

قصه‌گويي به روش پيكسار (قوانيني براي روايت بر مبناي بهترين فيلم‌هاي پيكسار)

 • 35,000 تومان

قصه ها منجيان بشر در طول اعصار بوده‌اندء چطور مي‌توانيم از قابليت داستان‌گويي استفاده كنيم؟ چطور مي‌توانيم قصه‌ها را درقالب فيلمنامه ببريم؟ بدون شك از مهم‌ترين قصه‌گويان قرن بيست‌ويكم خالقان انيميشن‌هاي پيكسار هستند. قصه‌هايي كه نشان مي‌دهند تخيل انسان از هر مرزي فراتر مي‌رود. انيميشن‌هاي پيكسار جزو پرفروش‌ترين آثار سينمايي هزاره سوم بوده‌اند و بي‌شك بخشي از اين استقبال جهاني به قصه‌ها و فيلمنامه‌هاي آن ها برمي‌گردد. دين موشوويتز در كتاب قصه گويي به روش پيكسار دست خواننده را مي‌گيرد و او را به دل انيميشن‌هاي مختلف پيكسار مي‌برد و ترفندهاي قصه گويي فيلمنامه نويسانش را به آن‌ها نشان مي‌دهد.

شنيده‌ام خانه‌ها را رنگ مي‌كني (مرد ايرلندي و مختومه شدن پرونده جيمي هافا)

 • 63,000 تومان

قبلا فيلم در بارانداز را ديده بودم و خيال مي‌كردم لااقل به باحالي مارلون براندو در آن فيلم‌ام. به راس گفتم مي‌خواهم وارد كارهاي اتحاديه شوم. توي كافه‌اي در جنوب فيلي نشسته بوديم. هماهنگ كرده بود جيمي هافا از ديترويت تماس بگيرد. او تماس گرفت و راسل گوشي را به من داد. اولين چيزي ‌كه جيمي به من گفت، اين بود: «شنيده‌م خونه‌ها رو رنگ مي‌كني!» منظور از «رنگ» همان خوني بود كه وقتي به كسي شليك مي‌كردي روي ديوار يا زمين مي‌پاشيد. جواب دادم: «حتي نجاري هم مي‌كنم.» اين جمله‌اي بود براي اشاره به تابوت؛ و اين ‌كه جنازه را هم خودت ناپديد مي‌كردي.

نمايش‌نامه‌نويسي و تراژدي تراژدي

 • 12,000 تومان

نابوكوف با چارچوب‌ها و قواعد سفت و سخت كنار نمي‌آيد و از اختيار آدمي دفاع مي‌كند. هنري كه غل و زنجير به دست و پايش بسته باشند ديگر هنر نيست. معتقد است كه دنيا به صحنه تئاتر مي‌ماند و صحنه تئاتر نيز به دنيا. هر چيزي كه «طبيعي بودن» كارها و چيزها را از بين ببرد مخل هنر است. نبايد كوركورانه از قانون عليت در صحنه نمايش تبعيت كرد، زيرا «واقعيت» زندگي انواع «تصادف» را در خود دارد.

گفتگوهايي با عباس كيارستمي

 • 65,000 تومان

اين كتاب حاوي شماري از بهترين گفتگوهاي به يادگار مانده از عباس كيارستمي است.

شب آمريكايي (روز به جاي شب)

 • 16,000 تومان

شب آمريكايي سرود ستايش تروفو از سينماست؛ سرودي كه در آن به زبان سينما از مشقات و لذاتي كه كارگردان و عوامل در ساخت فيلم از سر مي‌گذرانند، صحبت كرده است. شب آمريكايي داستان مگوي سينماست كه براي مخاطب عام بيان مي‌شود؛ داستان تهيه سس مايونزي كه تروفو دوست داشت از آندره بازن نقل كند. فيلم ساختن مثل درست كردن مايونز است؛ گاهي خوب از كار درمي‌آيد و گاهي نه، اما هميشه به دهان كساني كه دست اندر كار ساختنش بوده‌اند مزه مي‌كند.

مواجهه با سكوت (گزيده مقالات تورو تاكه‌ميتسو)

 • 40,000 تومان

در اين تابستان... (1962) قدم زدن در كشتزارهاي هوكايدو هيچ شباهتي به راه رفتن در پياده‌روهاي شهر ندارد و نمي‌توانم با هيچ‌گونه شبيه‌سازي و محاسبه‌اي كه نوعي كاست ارزش‌هاست اين تفاوت را بيان كنم. ايستادن در يك مزرعه با چشم‌اندازي هموار كه براي كيلومترها ادامه دارد. به اين مي‌انديشم كه شهر به دليل طبيعتش، روزي رها خواهد شد. روزي از چشم خواهد افتاد. بدون مصرف؛ و تنها زمان از او عبور مي‌كند. كيفيت غيرطبيعي زندگي شهري از تورمي نامعمول و گزافه‌گويي‌هاي عصبي حاصل مي‌شود. آيا از چنين موقعيتي به ظاهر فعال چيز مفيدي به دست مي‌آيد؟

6 درس نخستين بازيگري صحنه

 • 25,000 تومان

بازيگري، «زندگي روح انسان است كه با هنر متولد مي‌شود». در تئاتر خلاق، وسيله تمركز بازيگر، «روح انساني» است. بنابراين، در نخستين مرحله، يعني جستجو، وسيله تمركز بازيگر، روح خود او و تمام كساني است كه پيرامون او هستند. در مرحله دوم، يعني سازندگي، وسيله تمركز، فقط روح خود اوست. يعني، براي بازي بايد روي چيزي تمركز كرد كه ناديدني است، روي چيزي كه تنها با نفوذ به عمق وجود خود مي‌تواند آن را دريابيد و پي ببريد كه در اوج حس و خشونت‌بارترين كشمكش، چه وضعي در زندگي پديدار مي‌شود. به عبارت ديگر، احتياج به تمركز عميق روي حس‌هايي داري كه وجود خارجي ندارند و بايد آن‌ها را ابداع يا فقط تصور كرد.

ماندالاها (كافه نقاشي 28)

 • 33,000 تومان

اصل طراحي ماندالا كشيدن دايره‌هايي دور يك نقطه است، نقطه مركزي وجود ماندالا را طرحي هندسي كه تركيبي‌ست از هنر و رياضي معنا كرده‌اند. طراحي ماندالا، كه آن را ارتباط بين جهان دروني و بيروني ما مي‌دانند، هم الهام‌بخش است و هم درمانگر. رنگ‌هايي كه در هر ماندالا انتخاب مي‌كنيد، بيانگر احساس دروني و خواسته‌هاي شماست.

حيوانات پيكاسو

 • 29,000 تومان

قديس فرانسيس آسيزي در باب رابطه انسان‌ها و حيوانات بر اين باور است كه «بعد از هزاران سال متمادي رفتار از سر عشق با حيوانات مي‌توان رنج‌هاي وارده به آن‌ها را جبران كرد.» در اين كتاب نشان داده مي‌شود كه رفتار پيكاسو در سراسر عمر طولاني‌اش با حيوانات همواره از سر عشقي است كه فرانسيس قديس از آن سخن گفته است. به رغم آن كه در خصوص زندگي و آثار پيكاسو كتاب‌ها و مقالات بسيار زيادي نوشته شده است، اما وجه حيوان‌دوستي او به ندرت مورد توجه زندگي‌نامه‌نويسان او قرار گرفته است. بوريس فريدالد در كتاب حيوانات پيكاسو به روايت زندگي او از منظر رابطه‌اش با حيوانات مي‌پردازد. او در اين كتاب با زباني روشن و شاعرانه در لابه‌لاي بيان حكاياتي از زندگي شخصي و عاطفي پيكاسو با خانواده‌اش، زنان و دوستانش به توصيف رابطه عميق او با حيوانات و همچنين بازنمايي آن‌ها در طراحي‌ها، نقاشي‌ها، مجسمه‌ها و سراميك‌هاي پيكاسو پرداخته و نشان داده كه اين رابطه چگونه به خلق آثار پيكاسو منتهي شده است. به تعبير آندره مالرو «گربه پرنده را پاره پاره مي‌كند. پيكاسو گربه را، نقاشي پيكاسو را مي‌درد... و در نهايت نقاشي است كه هميشه زنده مي‌ماند.»

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  صفحه‌ی 1