فیلترها

توليد كننده

مديريت و موفقيت

مرتب سازی
تعداد تصاویر

آلن تورينگ (پدر هوش مصنوعي و كامپيوترهاي امروزي)

 • 45,000 تومان

آلن متيسون تورينگ دانشمند بريتانيايي متولد قرن بيستم است. تورينگ را مي‌توان با القابي مانند دانشمند علوم كامپيوتر، رياضي‌دان،‌ استاد منطق و فلسفه، تحليل‌گر رمز و زيست‌شناس رياضياتي شناخت. تحقيقات اين دانشمند بزرگ را مي‌توان پايه و اساس علوم كامپيوتر مدرن دانست. نتايج تحقيقات او، مبنا و مفهوم‌هايي از الگوريتم و پردازش را به كمك ماشين مخصوصش يعني ماشين تورينگ، توصيف كرد. ماشين تورينگ را مي‌توان اولين نسل از كامپيوترهاي امروزي دانست. او در سال 1954 و 16 روز پيش از جشن تولد 42 سالگي از دنيا رفت. بزرگترين و معتبرترين جايزه‌ي دنياي كامپيوتر، از سال 1966 به نام اين دانشمند فرهيخته، با عنوان جايزه ي تورينگ به فعالان تاثيرگذار دنياي كامپيوتر اهدا مي شود. كتاب آلن تورينگ نوشته بهرام صادقي بي غم پيرامون زندگي اوست.

پولسازي مثل كيمياگري (چگونه در كسب و كارتان به بالاترين سود برسيد)

 • 50,000 تومان

رمز و راز موفقيت ما ( دن كندي ) ست. او در بيش از بيست سال توانست كسب و كار ما را متحول كند. دن كندي در اين كتاب در مورد كارايي و عملگرايي در طرز فكر تجاري صحبت كرده است كه همزمان هم مايه تحسين‌تان خواهد شد هم هيجان‌تان را برخواهد انگيخت. دن مدتي طولاني مشغول تدريس اصول بازاريابي مستقيم بوده است كه هميشه بايد از اين اصول به عنوان نقشه موفقيت در كسب و كار استفاده كرد. براي كيمياگري نياز به فلز، ابزار و دستورالعمل است تا فلز تبديل به طلا شود، اين كتاب هم رازكسب ثروت را در اختيار شما قرار مي‌دهد. مي‌توان ادعا كرد كه اين كتاب همان حلقه گمشده آموزش كسب و كار و كارايي ماست كه خواندن و به كار بستن آن بسيار تاثيرگذار خواهد بود؛ آن هم در سطحي كه نويسنده كتاب برآورده مي‌كند؛ يعني كيمياگري و...

مشتري شهودي (7 فرمان براي بالا بردن سطح تجربه مشتري)

 • 75,000 تومان

ﮐﺎﻟﯿﻦ ﺷﺎو در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﻫﻤﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ‌ﻫﺎ، اﺑﺰارﻫﺎ و ﺗﺤﻠﯿﻞ‌ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ‌ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺎم ﻣﺸﺨﺼﻰ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ؛ اﯾﻦ ﮐﻪ ارﺗﻘﺎء ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻰ‌اﻧﺘﻬﺎﺳﺖ و ﻫﻤﯿﺸﻪ درون ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺮﯾﺎن دارد. ﺑﺴﯿﺎرى ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﻰ‌دﻫﻨﺪ ﺑﺮ ﭘﺮوژه‌ﻫﺎﯾﻰ ﺑﺎ ﺷﺮوع و ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺎر ﮐﺮدن راﺣﺖ و ﺷﺪﻧﻰ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮى ﺑﺎ ﻋﯿﻨﮏ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﺎرﺗﺎن ﭘﯿﺶ ﻧﻤﻰ‌رود. از آن‌ﺟﺎ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮى رﻓﺘﺎر ﻣﺸﺘﺮى را ﭘﯿﺶ‌ﺑﯿﻨﻰ و راه‌ﻫﺎى ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻔﺮﻫﺎى ﻣﺸﺘﺮى را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﻣﻰ‌ﮐﻨﺪ، ﭘﺲ ﻧﻤﻰ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻮﺗﺎه‌ﻣﺪﺗﻰ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﻣﺸﺘﺮى ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ. ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺧﻂ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮاى ﭘﺮوژه ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮى ﯾﻌﻨﻰ ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎى رو ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮى.

تبليغات تجاري و تبليغات يكپارچه برند

 • 325,000 تومان

«تبليغات» بخش‌هاي مختلفي دارد اما همه بخش‌ها به هم پيوسته‌اند؛ جريان خلاقانه و اطلاعات آن، به كسب و كارها كمك مي‌كند تا محصولات خود را بفروشند، مهم‌تر از همه، سرگرم‌كننده است. نويسندگان اين كتاب نيز باور دارند «تبليغات» و «تبليغات تجاري» سرگرم‌كننده هستند و اين كتاب تلاش مي‌كند منعكس‌كننده اين موضوع باشد. «تبليغات» و «تبليغات تجاري» مشاغل مهمي مانند ساير جنبه‌هاي كسب و كار هستند، برنامه‌ريزي و اجراي اثربخش «تبليغات» و «تبليغات تجاري يكپارچه» درست، ناشي از سخت‌كوشي و برنامه‌ريزي دقيق است. اين كتاب به قلم اساتيدي با تجربه كافي در هر دو زمينه دانشگاهي و حرفه‌اي نوشته شده است و مبتني بر تجربه دنياي واقعي صنعت تبليغات است. همچنين، چالش‌هاي پيش‌روي «تبليغات» را برجسته‌نمايي مي‌كند؛ و درمان كامل و ابزار مورد نياز براي مقابله با اين چالش‌ها را نيز ارائه مي‌دهد. اين كتاب دنياي كاملا واقعي صنعت تبليغات را به تصوير مي‌كشد. معمولا بسياري از تفكرات مبتني بر نظريه‌هاي موجود تبليغات را در مجلات برجسته بازاريابي و تبليغات مشاهده خواهيد كرد. اما اين كتاب شبيه هيچ كدام از آنها نيست؛ بيش از هر چيزي، به دنبال صداقت، تفكر و تخيل مي‌باشد و از سوي ديگر، به پيچيدگي ارتباطات انساني و رفتار مصرف‌كننده اذعان دارد؛ و سعي دارد به مثابه يك دانش‌نامه (دايره‌المعارف) تبليغاتي عمل نمايد. يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي اين كتاب، افزودن يك چارچوب منحصر به فرد است كه دانش‌پژوهان را در محيط و مراحل «تبليغات» و «تبليغات يكپارچه برند» راهنمايي مي‌كند. همچنين اين كتاب از منابع معرفي شده «وزارت علوم، تحقيقات و فناوري» براي علاقه‌مندان رشته مديريت بازرگاني مي‌باشد.

كارل لاگرفلد (امپراتور مد)

 • 60,000 تومان

لاگرفلد طراحي كه دنياي مد را متحول كرد. كارل لاگرفلد بي شك يكي از تاثيرگذارترين طراحان عمر خود بود. كارل لاگرفلد فرتر از يك طراح در دنياي مد يك نماد است. وي صنعت مد را به سمت صنعتي لوكس و مدرن كشاند. شخصيتي مرموزء تيزهوش و سرشار از روشن‌بيني كه وراي شخصيت متفاوتش به عوان منبع الهام شناخته مي‌شود.او در واقع روح فشن بودء مردي خستگي ناپذيرء با انگيزه و خلاق كه تغييرات گسترده‌اي را در صنعت مد و فشن ايجاد كرد.

راهنماي بازاريابي محتوايي (راه‌هاي ساده براي نوآوري در رويكرد بازاريابي شما)

 • 71,000 تومان

بازاريابي محتوايي هنوز در بسياري از كشورها رويكرد جديدي در بازاريابي است. ابزار بسيار قدرتمندي است، اما در كمال تعجب بسيار كم از آن استفاده مي‌شود. بازاريابي محتوايي شيوۀ مؤثري براي دسترسي به مشتريان احتمالي ارائه مي‌كند. بسياري از افراد مي‌توانند بدون آموزش‌هاي گسترده، آن را درك و استفاده كنند. متأسفانه، شركت‌ها اغلب اين نوع استراتژي را از جهتي خطرناك مي‌دانند: از اين مي‌ترسند كه اطلاعات ارزشمند خود را در اختيار ديگران قرار دهند بدون اين‌كه مطمئن باشند در ازاي آن چيزي دريافت مي‌كنند. به همين دليل است كه بسياري از شركت‌ها صرفاً به روش‌هاي سنتي بازاريابي اتكا مي‌كنند.

نظريه كارها (داستان نوآوري و انتخاب مشتري)

 • 94,000 تومان

كسب‌وكارها چطور بايد مسير رشدشان را هموار كنند؟ چطور مي‌توانند با اطمينان محصولات و خدماتي ارائه كنند كه مشتريان خواهان خريدشان باشند؟ آيا نوآوري بازي بخت‌واقبال است؟ استاد فقيد مدرسۀ كسب‌وكار هاروارد، كليتون كريستنسن، پاسخ را در آستين دارد. كريستنسن در آستانۀ قرن بيست‌ويكم با طرح نظريۀ پيشگامانۀ نوآوري برهم‌زننده دنياي كسب‌وكار را متحول كرد. حالا او گام ديگري به پيش برداشته است و با انتشار كتاب نظريۀ كارها، حكمت‌ها و دانسته‌هايي جديد برايمان آورده است.

بازاريابي چريك براي فروش مستقيم

 • 90,000 تومان

كتاب بازاريابي چريكي براي فروش مستقيم همان كتابچه راهنماي عمليات است كه براي شروع كار نياز داريد. در اين كتاب بيش از 100 تاكتيك ارائه شده توسط برخي از معروف‌ترين رهبران در اين صنعت را مي‌يابيد كه بيش از سه قرن دانش براي اشتراك دارند. مثل اين است كه بهترين افراد را در اين صنعت در اطراف خود داشته باشيد تا هر وقت به آن‌ها احتياج داشته باشيد،‌شما را راهنمايي كنند. حتي شبكه‌هاي فصلي نيز اين كتاب را منبع ارزشمندي مي‌دانند. با استفاده از تمام خرد و دانايي كه در اين كتاب به صورت فهرست‌وار جمع آوري شده است، مي‌توانيد راه حل بسياري از مشكلات را فوراً پيدا كنيد. هيچ چيز بهتر از يادگيري از كساني نيست كه بر بسياري از همين مشكلاتي كه شما اكنون با آن‌ها دست و پنجه نرم مي‌كنيد فائق آمده‌اند! كتاب بازاريابي چريكي براي فروش مستقيم راهي براي حمايت و قابليت پيشرفت اعضا با استفاده از نقاط قوت شخصي خود فراهم مي‌كند. اين راهنما به شما مي‌آموزد چگونه براي ماه ها و سال هاي بعد برنامه ريزي كنيد كه نگراني از وقايع آينده را از بين مي‌برد. سطح درآمدتان چقدر بيشتر مي‌شد اگر مي‌توانستيد ترس از ناشناخته‌ها را با اطمينان از آينده بازاريابي خود جايگزين كنيد؟

كفش‌باز خاطرات بنيان‌گذار شركت نايكي (ميني‌بوك)

 • 15,000 تومان

كتاب كفش‌بازء زندگي فيل نايتء كارآفرين آمريكايي و موسس برند مشهور ورزشي نايك را روايت مي‌كنند و تمامي شكست‌ها و پيروزي‌هاي او را تا رسيدن به هدف نهايي به تصوير مي‌كشد. اين كتاب به عنوان بهترين مديريتي سايت آمازون در سال 2016 برگزيده است. كفش‌باز به 2 بخش تقسيم مي‌شود. بخش اول داستانء شركت نايكي را در طول سال‌هاي 1962 تا 1975ء دنبال مي‌كند كه نقطه عاطفي براي نايكي به شمار مي‌آيد. اين بخش كتاب جزئيات آزمون و خطا و معضلات يك شركت كوچك را شامل مي‌شود كه به سرعت رشد مي‌كند. هر چند در ادامه كارء تبديل به مسئوليت سنگين مي‌شود و از سال 1975 به بعدء در نتيجه رشد سريع و محبوبيت نايكي پنديد مسئله مهم يه‌وجود آـمد. بخش دوم نگاهي به تثبيت نايكي در ميان برتري شركت‌هاي توليدكننده پوشاك ورزشي مي‌اندازد و با عرضه عمومي شركت نايكي در بازار بورسء به اوج خود مي‌رسد.

عادت‌هاي اتمي (ميني‌بوك)

 • 16,000 تومان

«وقتي عادت‌هاي شما ثابت و مانند گذشته استء به نتايجي گذشته دست خواهيد يافتء اما اگر عادت‌هاي بهتري در خود پرورش دهيدء همه‌چيز امكان‌پذير خواهد بود.» ايجاد عادت‌هاي خوب مي‌تواند سخت و دلسردكننده باشد. مثلا گاهي چندين روز رژيم مي‌گيريد ولي ترازو از جايش تكان نمي‌خورد. خريد يك دامن جديد از اولويت‌هاي شماستء اما حساب پس‌اندازتان هنوز كافي نيست. خلاصه كلام اينكه به نظر مي‌رسد تلاش‌هاي مثبت شما جواب نخواهد دادء اما برعكسء نشان نمي‌دهد عملكردهاي منفي‌تان آسيبي در پي داشته باشد و در عوض خيلي سريع موجب خشنوودي و رضايت شما مي‌شود. خوردن يك شيريني خيلي سريع به شما پاداش مي‌دهد و پيامد منفي ملموسي نيز مشاهده نمي‌كنيد. فرار از جلسه تمرين در باشگاه همان لحظه حس خوبي ايجاد مي‌كند و با خود فكر مي‌كنيم يك جلسه تمرين نكردن چه ضرري مي‌تواند داشته باشد؟

نامه هايي به همسر كارآفرينم (روايتي از خلق يك برند ايراني)

 • 30,000 تومان

مي‌گويند بهترين نوع آموختن از طرف آدم‌هايي‌ست كه روايتي دست‌ اول ارائه مي‌دهند. خوشبختانه من اين فرصت را داشته‌ام كه در حوزه‌ي كارآفريني بتوانم روايتي دست ‌اول و از نزديك به مخاطبان برسانم و اين كتاب هم به همين قصد نوشته شده است. همسر من قريب به سي‌سال يك كارآفرين تمام‌وقت بود كه براي تحقق آن‌چه در نظر داشت، مرارت‌هاي بسياري كشيد. اين كتاب روايتي بي‌پيرايه از دوراني است كه بدون وجود علم روز كارآفريني و شناخت اجتماعي از آن، فردي كاري را شروع مي‌كند كه مطلقاً از صفر است و حتي براي تأمين برق و آب آن بايد تلاش كند. در ادامه و با توسعه كار، امروز روند آن كسب‌و‌كار به اين صورت شده كه محصولاتش در بخش‌هاي مهمي از جهان، مشتريان خاص خودش را دارد و اين براي كشوري كه درگير غلبه‌ي واردات بر صادرات است و نمي‌تواند پيشخوان مطمئني در بازارهاي دنيا براي محصولات خود فراهم كند، روايت و تجربه‌اي بسيار ارزشمند به شمار مي‌آيد.

كسب و كار هوشيار (چگونه از ارزش‌ها ارزش بيافرينيم)

 • 120,000 تومان

تلاش كافمن براي ترويج هوشياري در كسب و كار به نظر ما الگوي خوبي براي جامعه ماست كه بدون رودربايستي در حال تجربه كردن جنگ كثيف آرژانتين دهۀ هفتاد است با مردمي بسيار بي دفاع . پس ما هم بايد به سراغ ريشه‌ها برويم . به سراغ خود، خانواده، مدرسه و شركت‌ها و سازمان‌ها و تلاش كنيم گفتمان ديكتاتوري مبتني بر ناهوشياري را تغيير دهيم تا فرداي روشني را براي فرزندان‌مان رقم بزنيم . چنين شد كه ما به ترجمۀ اين كتاب همت گماشتيم و اميدواريم شما به خواندن آن و بهره‌برداري از آموزه‌هاي آن در راستاي هوشياري همت گماريد .

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  صفحه‌ی 1