فيلتر‌ها

توليدكنندهبازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

فلسفه و حكمت

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
فلسفه‌پردازي (از ميل همگاني به دانستن تا استدلال منطقي)
40 باب (مفاهيم فلسفه به بيان ساده)
 • 45,000 تومان
 • با تخفیف: 45,000 تومان
پرسش‌هاي بنيادين
 • 70,000 تومان
 • با تخفیف: 70,000 تومان
اصول زندگي عقلاني (برگرفته از درس‌گفتارهاي استاد مصطفي ملكيان)
از رويا كه حرف مي‌زنيم
 • 95,000 تومان
 • با تخفیف: 95,000 تومان
مقدمه‌اي بر منطق جديد براي دانشجويان وپژوهشگران علوم و مهندسي كامپيوتر منطق و فلسفه)
هانا آرنت (زندگي در عصر ظلمت)
 • 150,000 تومان
 • با تخفیف: 150,000 تومان
 • 60,000 تومان
 • با تخفیف: 60,000 تومان
لذت دانشورزي
 • 95,000 تومان
 • با تخفیف: 95,000 تومان
به خاطره اعتمادي نيست (راهنماي ادبي براي زندگي پيشاآخرالزماني)
گفت‌و‌گوهاي اگزيستانسيال
 • 98,000 تومان
 • با تخفیف: 98,000 تومان
سفر (پانداي بزرگ و اژدهاي كوچك)
 • 167,000 تومان
 • با تخفیف: 167,000 تومان

فلسفه‌پردازي (از ميل همگاني به دانستن تا استدلال منطقي)

 • 115,000 تومان

فلسفه چيست؟ علم چيست؟ آيا عصر فلسفه گذشته و اكنون علم تعيين‌كننده است؟ آيا حكم فيلسوف از اعتبار بيشتري برخوردار است يا فيزيك‌دان، زيست‌شناس يا رياضي‌دان؟ اگرچه علوم طبيعي تجربي از دل فلسفه زاده شده و بر آن پيشي گرفته‌اند، اما نويسنده، به زباني گويا، در اين كتاب نشان مي‌دهد كه فلسفه را به خودي خود مي‌توان شاخه‌اي از علم دانست. حوزه‌اي كه با ژرف‌انديشي، آزمون‌هاي فكري و در تركيب با منطق، قادر به پاسخگويي به پاره‌اي از پرسش‌ها يا هموارنمودن مسير براي پيشرفت ساير علوم است.

40 باب (مفاهيم فلسفه به بيان ساده)

 • 45,000 تومان

فرهاد بخشي‌زاده، نويسنده و طبيعت پژوه ايراني و ساكن استراليا كه در حوزه فلسفه وجودي انسان و طبيعت دستاورد قابل توجهي ارد.

پرسش‌هاي بنيادين

 • 70,000 تومان

ما انسان‌ها وجود داريم بي‌آن‌كه اين بودن نتيجه تصميم خودمان باشد - چشم باز كرديم و ديديم كه در اين جهانيم. و هميشه نيز با اين پرسش‌هاي بنيادين مواجه بوده‌ايم كه ما كيستيم و اين جهان چيست. عقل بسيار به ياري‌مان آمده اما گره‌هاي ناگشوده همچنان بسيارند. آن‌گاه كه عقل و حواس درمي‌مانند، ايمان راه‌گشا به نظر مي‌آيد، اما ايمان از جنس شناخت نيست. براين مگي گرچه با جسارت اين ادعا را مطرح مي‌كند كه ما راهي براي شناخت سرشت خويش نداريم، اما با بياني شيوا و كلامي گيرا ترغيبمان مي‌كند از آن چيزهايي كه مي‌توانيم بشناسيم نقشه‌اي ترسيم كنيم تا به حد و مرز چيزهايي پي ببريم كه برايمان معنا دارند؛ چرا كه يك دنيا تفاوت است ميان گم‌شدن در روشنايي روز و گم‌شدن در تاريكي.

اصول زندگي عقلاني (برگرفته از درس‌گفتارهاي استاد مصطفي ملكيان)

 • 50,000 تومان

اين كتاب شامل سه فصل اصول زندگي عقلاني در حيطه باورها و عقايد، اصول زندگي عقلاني در حيطه احساسات عواطف و هيجانات و اصول زندگي عقلاني در حيطه اراده‌ها و خواسته‌ها مي‌باشد كه هر كدام از اين فصل‌ها شامل بخش‌هاي متنوعي است.

از رويا كه حرف مي‌زنيم

 • 95,000 تومان

از نظر سوررئاليست‌ها رويا، نه جنبه‌اي آشكار از آرزويي نهفته، بلكه جنبه‌اي مخدوش از آن است؛ رويا يكي از ابعاد بنيادي گونه‌ي انسان است. اگر بخواهيم دقيق‌تر بگوييم، رويا خود آرزوست، اما در راديكال‌ترين شكل آن. استدلال آنها اين بود كه عامل محرك مردم خواسته‌هاي آنهاست. مردم هر كاري مي‌كنند تا زنده بمانند، عشقشان را پيدا كنند و در سلامتي و سعادت باشند. اين‌ها همه نيازهايي آشكار است كه معمولاً از جايگاه ما در جامعه نشئت مي‌گيرد. [اما] بالاتر از همه‌ي اين‌ها آرزويي‌ است ناب، غني، ژرف، و بيان‌ناشدني؛ اين همان چيزي است كه رويا، وقتي كسي سركوبش نمي‌كند، برمي‌انگيزد. ما با واگويه‌‌كردن رويايمان مي‌توانيم بر هيجاناتمان مسلط شويم، خودمان را بهتر بشناسيم، خيالي خوشايند را كش دهيم، و از طرح داستان فوق‌العاده‌اي كه في‌البداهه اجرايش كرده‌ايم كيف كنيم. درست است كه بازگوكردن رويا آن را تنزل مي‌دهد، اما در عين حال تنها امكان ما براي درك ظرفيت خلاقانه، بازي تلميحات، استعاره‌ها، جانشيني‌ها و جناس‌هايي است كه در ذهن در خوابمان رخ‌ مي‌دهد. تعريف‌كردن رويا به‌اندازه‌ي گوش‌دادن به واگويه‌ي ديگران لذت‌بخش است، و نه قصه‌گو و نه مخاطب كاري به اين ندارند كه اين واگويه به روياي اصلي وفادار مانده يا نه.

مقدمه‌اي بر منطق جديد براي دانشجويان وپژوهشگران علوم و مهندسي كامپيوتر منطق و فلسفه)

 • 75,000 تومان

كتاب حاضر ترجمۀ درس‌گفتارهايي است كه توسط پل اگره در مدرسۀ عالي نرمال پاريس به صورت جزوه منتشر شده است.

هانا آرنت (زندگي در عصر ظلمت)

 • 150,000 تومان

هانا ارنت شرح كامل خود را از محاكمه آدولف آيشمن افسر اس‌اس فراري نازي كه به اجراي راه‌حل نهايي آدولف هيتلر كمك كرده بود، منتشر كرد. غوغايي كه كتاب ايجاد كرد او را عميقا شوكه كرد. او بلافاصله پس از انتشار كتاب آيشمن در اورشليم گزارشي در مورد پيش‌پا افتادگي شيطان در سال 1963 به دوستش كارل ياسپرس نوشت و گفت: مردم به هر وسيله‌اي متصل مي‌شوند تا آبروي من را ببرند. آنها هفته‌ها تلاش كرده‌اند چيزي در گذشته و زندگي خصوصي‌ام پيدا كنند تا باعث شود آبروي من را به خطر بيندازند. آن سي هلر سردبير مجله و روزنامه‌نگار و نويسنده گروه توسعه رد بوك سعي كرده در اين كتاب زندگي و اتفاقاتي كه در طول دوره زيستي هانا آرنت بوده را به رشته تحرير درآورد.

ماكياوللي براي همه (فيلسوف روزهاي دشوار)

 • 60,000 تومان

در اين كتاب انديشه‌ها و زندگي پرفراز و نشيب نيكولو ماكياوللي، پدر انديشه سياسي مدرن، با زباني ساده و گيرا مطرح مي‌شود. در اين دوران كه شهريارهاي موقت و دائمي توأمان در جهان حكم مي‌رانند چرا همچنان مي‌توان خواندن ماكياوللي را مفيد يا ضروري دانست؟ چه چيزي در آثار او هست كه از آن‌ها متن‌هايي زنده و معاصر مي‌سازد؟ آثار او چه دارند كه به ما بگويند؟ ماكياوللي شهريار را بر اثر چه رويدادهايي و با چه رويكردي نوشت؟ آيا به‌راستي مي‌خواست به شهرياران درس نيرنگ بدهد؟ يا سر آن داشت كه شيوه‌هاي نيرنگ شهرياران را به مردم بنماياند؟ پاتريك بوشرون تاريخ‌نگار برجسته و استاد دانشگاه در فرانسه، در پاسخ به اين پرسش‌ها از ديدگاهي نو به تحليل آثار و انديشه‌هاي ماكياوللي پرداخته است. او فقط به بازخواني كتاب شهريار، يعني مشهورترين كتاب ماكياوللي، بسنده نكرده و كتاب‌ها و ديگر نوشته‌هاي او وحتي نمايشنامه‌هاي طنزش را هم از نظر گذرانده است تا شايد به ژرفاي انديشه ماكياوللي و چرايي اهميت و ضرورتش پي‌ببرد.

لذت دانشورزي

 • 95,000 تومان

جهان امروز غيرقابل پيش بيني و پر از تضاد است و عبور از ميان پيچيدگي‌هاي آن و اخذ بهترين تصميم‌ها كار آساني نيست لذت دانشورزي هشت درس كوتاه درباره شفاف كردن‏، توانمند كردن و لذت انديشيدن و زندگي دانشورزانه ارائه مي‌دهد. در اين راهنماي مختصر براي يك زندگي عقلاني‌تر، فيزيكدان مشهور جيم الخليلي خوانندگان را دعوت مي‌كند تا مانند دانشورزان با جهان درگير شوند. روش دانشورزانه در جستجوي انسان براي دريافتن چيزها آن‌طور كه واقعا هست به خوبي به او خدمت كرده است و استفاده از روش دانشورزانه اصلي اساسي است كه مي‌تواند به ما كمك كند تا در اين جهان نوين با اعتماد بيشتري حركت كنيم. با بحث در مورد ماهيت واقعيت و عدم قطعيت، نقش شك، فايده و زيان ساده‌سازي، ارزش دوري از سوگيري، اهميت انديشه مبتني بر مدرك، الخليلي نشان مي‌دهد كه چگونه انديشه‌هاي قدرتمند در قلب روش دانشورزانه به‌طور ژرفي به زمان پيچيده‌اي كه در آن زندگي مي‌كنيم و گزينش‌هاي دشواري را كه انتخاب مي‌كنيم مربوط است. اين كتاب را بخوانيد و لذت دانشوري را كشف كنيد. به شما قدرت مي‌بخشد تا با عينيت بيشتري فكر كنيد، از ميان غبار عقايد از پيش داشته‌تان نگاه كنيد و زندگي كاملي را در پيش گيريد. «جيم الخليلي چكيده دانشورزي را ارائه داده است. اين كتاب پر است از لذت، انگيزش، و بصيرت كامل». آليس رابرتز، استاد دانشگاه بيرمنگهام «الخليلي به شيوايي همه دلايل ارج نهادن به دانشورزي را به ما يادآوري مي‌كند. يك كتاب كوچك دوست داشتني كه به خوبي همچون يك راهنماي مطمئن در اين دوران پسا‌واقعيت كمك مي‌كند.» سابين هوسنفلدر، فيزيكدان و نويسنده كتاب گمشده در رياضيات «اين يك كتاب كوچك زيبا، روشن و قابل خواندن است با چيزهاي بسياري در مورد اينكه چگونه و چرا ما به دانشورزي مي‌پردازيم. من خواندن اين كتاب را به هركسي كه در اين دوران آشفته مي‌خواهد اهميت و ارزش پيگيري دانشورزانه را بفهمد توصيه مي كنم». دانيل ،آلتمان ايمپريال كالج لندن

به خاطره اعتمادي نيست (راهنماي ادبي براي زندگي پيشاآخرالزماني)

 • 110,000 تومان

اين جستارها، مثل كارت پستالي از آينده، نگاهي عميق و گاه پيش‌گويانه‌اند به زندگي پراضطراب ما در عصر اخبار بد هميشگي و - نياز پنهان‌مان به بدتر شدن اوضاع - نام‌هايي كه روي رنج غريبه‌ها مي‌گذاريم - باور واقعي به خاطره‌هاي ساختگي - امكان پيروزي بر فاجعه با ساختن قصه‌اي نو - اعتياد به اخبار در بي‌اعتمادي كامل - شور و شعف جان به در بردن - جستجوي درمان جنون جمعي - خستگي از بار سنگين رنج‌هاي دور - زندگي زير سايه ترسي هميشگي و كم‌رنگ

گفت‌و‌گوهاي اگزيستانسيال

 • 98,000 تومان

دنيل چچيك در اين اثر ادبي، بي‌مقدمه خوانندگان را به سفري از عميق‌ترين و تاريك‌ترين دره‌ها تا درخشان‌ترين ارتفاعات ذهن انسان مي‌برد. او به پيروي از سنت بزرگ گفت‌و‌گوهاي افلاطوني به پرسش‌هاي مهمي كه از هنگام طلوع فلسفه تا به امروز ذهن بشر را تسخير كرده‌اند، مي‌پردازد: محدود بودن فرصت زندگي انسان، مبارزه و تقابل فرد با همرنگي و همراهي با اكثريت، روابط بين نسلي و محدوده‌ي ادراك انسان. دنيل چچيك، يك روان‌درمانگر اگزيستانسيال است. او با الهام از بزرگترين متفكران عصر ما كتابي ارائه مي‌دهد كه چالش‌ها و تلاطم اين ذهن‌هاي بزرگ را به تصوير مي‌كشد. او در پاسخ به سوال مترجم درباره‌ي هدف اين اثر مي‌گويد: «هدف اصلي‌ من از نوشتن اين كتاب، ترغيب انسان‌ها به پرسشگري از خودشان و تجسس درباره‌ي انديشه‌ها و عقايدشان است.» اين كتاب به شيوه‌‌ي مناظره نوشته شده و در آن مردي جوان با خودِ بالغ‌ترش درباره‌ي مسائل بنياديِ زندگي گفت‌‌وگو مي‌كند. آثار ديگر اين نويسنده عبارتند از «به درياچه خيره شو» و «ده راه براي تبديل شدن به نطفه‌اي بهتر».

سفر (پانداي بزرگ و اژدهاي كوچك)

 • 167,000 تومان

سفر پانداي بزرگ و اژدهاي كوچك داستان سفري معنوي است كه هم از خرد كهن سخن مي‌گويد و هم روح‌هاي پريشان امروزي را تسكين مي‌دهد؛ كتابي سرشار از الهام و طنز تاثيرگذار درباره دوستي و اكتشاف؛ داستاني ماجراجويانه و دلنشين براي تمام سنين. با ملحق‌شدن به اين دو دوست، سير سفر آن‌ها و چگونگي غلبه‌شان بر موانع زندگي در كنار هم را خواهيد ديد. آن دو اغلب خود را گم مي‌بينند ولي با مشاهده مناظر زيباي مسير در مي‌يابند كه مسير اشتباه هم ممكن است به جاده درست منتهي شود.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  صفحه‌ی 1