فیلترها

توليد كننده
زيبايي شناسي و نقد هنر

مرتب سازی
تعداد تصاویر

عصيان ريشه‌دار (بررسي سبك‌شناسانه شعر معاصر زنان)

  • 82,000 تومان

«عصيان ريشه‌دار» حاصل بررسي شصت مجموعه شعر از پانزده شاعر زن ايراني در فاصله سال‌هاي 1330 تا 1390 است. اين كتاب كه از معدود پژوهش‌هاي ايراني در حوزه مطالعات ادبيات و جنسيت است، كوششي است براي دستيابي به ويژگي‌هاي متمايزكننده زبان شعري زنان كه يا بر اثر موقعيت انفعالي زنان در زبان شكل مي‌گيرد يا بر اثر كوشش براي رهايي از سلطه زبان مردانه. شناخت اين ويژگي‌ها به اين دليل مهم است كه درست مقابل بوطيقاي خنثي‌نگري مي‌ايستد كه مخالف زنانه ديدن ادبيات است و بر عامل مثبت زنانگي در تجربه ادبي تاكيد مي‌كند. نگرش خنثي‌نگر درصدد است از نوشته‌هاي زنان جهان‌شمولي كاذب طلب كند و با قرار دادن آنها در ساختاري هم‌ارز با آثار خلق شده توسط مردان، اين حقيقت را ناديده بگيرد كه فاعل مونث در درون زبان، امكان تخيل بدون جنسيت را ندارد. از اين‌رو شناخت اين ويژگي‌ها و برجسته كردن آنها براي انسجام سنت ادبي و زيبايي‌شناسي زنانه گامي ضروري است.

نامه‌هايي در تربيت زيبايي‌شناختي انسان

  • 97,000 تومان

انسانِ مدرن از نظرِ شيلر دستخوش دوپارگي و بيگانگي‌ با خويش است، چيزي كه در فعاليت‌هاي متضادِ «حس» و «عقل» متجلي مي‌شود، در تضادِ دولتِ اضطرار و دولتِ عقلاني‌ـ‌اخلاقي، ضرورت و آزادي، قانونِ طبيعت و قانونِ اخلاق، رانه مادي و رانه صورت، و جز اين‌ها. شيلر، در كوشش براي رفعِ اين تضادها، بر سياست و «دولتِ عقلاني» تأكيد مي‌ورزد و «تربيتِ» موردِ نظر در نامه‌ها نيز تربيتِ انسان است براي پشتِ سر نهادنِ «دولتِ اضطرار» و تأسيسِ دولتِ عقلاني. بنابراين، مسئله‌ي اصليِ نامه‌ها را مسئله‌اي سياسي تشكيل مي‌دهد، كه به تعبيرِ شيلر عبارت است از «برساختنِ آزاديِ سياسيِ حقيقي». با وجودِ اين، شيلر راهِ حلِ اين مسئلۀ سياسي را نه در خودِ سياست بلكه در«زيبايي‌شناسي» جست‌و‌جو مي‌كند. از نظرِ شيلر، زيبايي‌شناسي وسيله‌اي است كه مي‌تواند همۀ آن دوپارگي‌ها، تضادها و بيگانگي‌ها را از ميان بردارد و انسان را با خويش، با ديگران و با طبيعت در هماهنگيِ كامل قرار دهد.

زنان كتابخوان خطرناكند

  • 88,000 تومان

تاريخ زنان اهل مطالعه تاريخي پيچيده است. كتاب خواندنشان تا وقتي كه نشانه تقوا و عفت باشد عموماً پذيرفته است و قديسان، حتي قديسان زن، با متن و نوشته به آشتي رسيده‌اند. مانده‌ايم ما غير قديسان، كه ساليانِ سال مايه نگراني بوده‌ايم. امروز در دوراني زندگي مي‌كنيم كه سرانجام پس از قرن‌ها پيروزي حاصل شده است. كتابي كه در دست داريد، آينده‌اي بهتر را نويد مي‌دهد، و به يادمان مي‌آورد كه مدتي مديد چشم به راه اين پيروزي بوده‌ايم، پيروزي به دست آمده با چنگ و دندان.

وابي‌سابي (براي هنرمندان شاعران فيلسوفان و ديزاينرها)

  • 55,000 تومان

وابي‌سابي مقوله‌اي رازآميز و قديمي در زيبايي‌شناسي ژاپني است و امروز مبناي كار بسياري از ديزاينرها، هنرمندان و نويسندگان شده است. ضمن آن‌كه وابي‌سابي پيشنهادهايي مي‌دهد براي شيوه خاصي از زيستن كه در آن چيزها ساده‌اند، نه پر زرق و برق - و بدوي‌اند، نه بي‌بو و خاصيت و ملال‌آور. به قول نويسنده، «وابي‌سابي از برخي از ويژگي‌هاي آنچه به طور معمول "هنر بدوي" خوانده مي‌شود برخوردار است، يعني اشيايي كه بي‌آلايش، ساده و بي‌تكلف‌اند و از مواد طبيعي ساخته شده‌اند - هر چند، برخلاف هنر بدوي، وابي‌سابي تقريبا هيچ‌گاه به صورت نمايشي و نمادين به كار گرفته نمي‌شود.» لئونارد كورن، نويسنده كتاب حاضر، از مهم‌ترين نظريه‌پردازان وابي‌سابي است. او در اين كتاب به تاريخچه وابي‌سابي مي‌پردازد، روند نضج يافتن آن را بررسي مي‌كند، ويژگي‌هايش را برمي‌شمارد و تصويري كلي و كاربردي از اين پديده به دست مي‌دهد. اين اولين كتابي است كه درباره وابي‌سابي در فارسي ترجمه و منتشر شده است. اين كتاب براي تمام كساني كه به دنبال ساده اما عميق زيستن‌اند خواندني است.

تجربه هنرمندانه در پديدارشناسي مرلو پونتي

  • 12,000 تومان

موريس مرلو ـ پونتي، فيلسوف پديدارشناس فرانسوي، در يك سلسله از مقاله‌ها و گفتارها آثار برجسته‌اي از هنر مدرن را با به كار بردن روش پديدارشناسي مورد تامل قرار داده است. او معتقد بود كه عريان ساختن عالم به شيوه پديدارشناسانه منحصر به فلسفه مدرن نيست بلكه مي‌تواند از آن هنر مدرن نيز باشد. مراد مرلو ـ پونتي از هنر مدرن كارهاي سزان، خوان گريس، براك، پيكاسو، و هنرمندان ديگر ژانرهاي هنري است «ماتيوز، 1387، 197». به نظر او كار اين هنرمندان همپا و همسنگ كار پديدارشناس است...

قدرت پنهان زيبايي (چرا خوشبختي در نگاه تماشاگر نهفته است)

  • 38,000 تومان

زيبايي چيست؟ آيا كيفيتي در اشياست يا در نگاه تماشاگر؟ چرا كسي در شيئي زيبايي مي‌بيند و ديگري در همان شي‌ء زيبايي نمي‌يابد؟ چه قدرت مرموزي در زيبايي نهفته است؟ آيا درك زيبايي تربيتي خاص مي‌طلبد؟ زيبايي چگونه به زندگي ما غنا مي‌بخشد؟ جان آرمسترانگ در اين كتاب به اين پرسش‌ها و پرسش‌هاي ديگري از اين دست مي‌پردازد. او در اين كتاب مصور، به زباني خودماني و روشن و با كمك گرفتن از مثال‌هاي گويا، اهميت و جايگاه زيبايي را در زندگي ما عيان مي‌كند و ما را به دقت در جهان پيرامون و بازنگري در آن چيزهايي كه از كنارشان مي‌گذريم فرا مي‌خواند.

هنر در گذر زمان هلن گاردنر (تاريخ فشرده هنر جهان)

  • 130,000 تومان

تفاوت اين اثر با ويراست‌هاي پيشين آن در اين است كه سير تاريخ هنر را تا دهه نخست سده بيست و يكم دنبال مي‌كند و در عين حال، به ما نشان مي‌دهد كه چه تغييراتي در رويكرد تاريخ‌نگاران هنر پديد آمده است: ما در اين اثر مشاهده مي‌كنيم كه نوع برخورد تاريخ‌نگاران هنر با موضوع كارشان تغيير كرده، تحليل‌هايان عوض شده، و ميزان اهميتي كه براي آثار قائل بوده‌اند تغيير كرده است.

هنر همچون درمان

  • 40,000 تومان

هنر هم مانند ديگر ابزارها قادر است توانايي‌هاي ما را به فراتر از آن چيزي گسترش دهد. كه طبيعت در ابتدا در اختيارمان قرار داده است. در اين باب، هنر برخي از ضعف‌هاي مادرزادي ذهني، و نه جسمي ما را جبران مي‌كند، ضعف‌هايي كه مي‌توانيم آن‌ها را نقص‌هاي روان‌شناختي بناميم. پيشنهاد كتاب حاضر اين است كه هنر (مقوله‌اي كه آثار طراحي، معماري و پيشه‌وري را در بر مي‌گيرد) رسانه‌اي درماني است كه مي‌تواند به هدايت و ترغيب و نسلي بينندگانش كمك كند و آن‌ها را قادر سازد نسخه‌هاي بهتري از خودشان باشند.

لاكان هيچكاك

  • 58,000 تومان


كتاب لاكان هيچكاك مجموعه‌اي است غافلگير كننده و نامتعارف از تحليل‌ها و تفسير‌هايي ناب و بديع در باب فيلم‌سازي كه به نظر مي‌رسيد حرف تازه‌اي درباره او نمي‌توان زد. در اين كتاب گروهي از متفكران و نظريه‌پردازان مكتب اسلووني، به همراه منتقدان نسل سوم كايه‌دو سينما كه گرايش لاكاني را در نقد فيلم دنبال مي‌كنند، يكي از درخشان‌ترين و معتبرترين متون نظري در باب سينما را رقم مي‌زنند.

صفحه‌ی 1