فيلتر‌ها

توليدكنندهبازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

روانكاوي

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
بيماري‌هاي روان‌تني از منظر روانكاوي معاصر
 • 85,000 تومان
 • با تخفیف: 85,000 تومان
پارادايم‌هاي باليني ملاني كلاين و دانلد وينيكات
مسئله بودن و نبودن (عشق فقدان و آنچه در پايان اهميت دارد)
دگر‌ديسي‌هاي روان و نماد‌هايش (كند ‌و ‌كاو در پيش‌نشانه‌هاي موردي ازبيماري اسكيزوفرني)
روان‌درماني در عمل
 • 110,000 تومان
 • با تخفیف: 110,000 تومان
روان‌شناسي و دين
 • 2,500 تومان
 • با تخفیف: 2,500 تومان
رويا‌بيني آگاهانه (سفري به خويشتن)
 • 195,000 تومان
 • با تخفیف: 195,000 تومان
زندگي آزموده
 • 80,000 تومان
 • با تخفیف: 80,000 تومان
چگونه درمانگري شكوفا شويم
 • 116,000 تومان
 • با تخفیف: 116,000 تومان
اسطوره رويا راز
 • 95,000 تومان
 • با تخفیف: 95,000 تومان
مرگ و زندگي
 • 85,000 تومان
 • با تخفیف: 85,000 تومان

بيماري‌هاي روان‌تني از منظر روانكاوي معاصر

 • 85,000 تومان

در واكاوي بيماراني كه از مشكلات شديد جسمي رنج مي‌برند، اساسا هرگز جسم را لمس نمي‌كنيم و به طور غيرمستقيم با جسم در ارتباط هستيم، ما در جايگاه مشاهده‌گر نسبت به آن قرار داريم و از طريق صداي بدن با تاريخچه‌اي نانوشته از سوگ و تروماهاي اوليه پردازش نشده ارتباط برقرار مي‌كنيم. بحث و گفتگو بر سر روانكاوي بيماري‌هاي روان‌تني كه توان نمادپردازي ندارند از موضوعات جنجال‌برانگيز مهمي است كه در روانكاوي معاصر مطرح است. اين كتاب يكي از دستاوردهاي بي‌نظير كميته انتشارات IPA است كه به عنوان كتاب مرجع براي فهم بيماري‌هاي روان‌تني معرفي شده است. در اين كتاب با ديدگاه‌هاي كليدي و اصلي متفكراني مانند آندره گرين، فرانتس الكساندر، پير مارتي، جويس مك دوگال، آيزنشتاين و... آشنا مي شويم. در اينجا مجموعه مقالاتي متنوع كه هم از ديدگاه معاصر و هم با توجه به نظرات فرويد به تحليل بيماري‌هاي روان‌تني پرداخته‌اند گردآوري شده است. در هر فصل، علاوه بر مباحث تئوري جذاب، موارد باليني متعددي نيز مطرح شده كه به خواننده اجازه مي‌دهند تا روش فكري و تفسير و موضع تئوري تحليلگر را در بيماران دنبال كنند. اين كتاب از حيث تكثرگرايي و تنوع، كتابي برجسته تلقي مي شود و خوانندگان معمول را به اندازه روانكاوان و محققان برجسته تحت تأثير قرار مي دهد.

پارادايم‌هاي باليني ملاني كلاين و دانلد وينيكات

 • 60,000 تومان

خواندن آراء و نظرهاي دانشمندان هر رشته‌اي مي‌تواند راهگشا و سودمند باشد، اما مقايسه ديدگاه‌هاي آنها در باب موضوعات مشترك اي بسا بصيرت‌بخش و افق‌گشا باشد؛ پارادايم‌هاي باليني ملاني كلاين و دانلد وينيكات براي نخستين بار موضوعات مهم و بنيادين روانكاوي را از منظر كلاين و وينيكات بررسي مي‌كند؛ اما اين بار دو تن از شارحين و مفسران بزرگِ نظرات اين دو روانكاو، مباحث مهم و اصلي را به بحث و بررسي گذاشته‌اند و تضارب آراء ايشان، در قالب «گفت‌وگوها و مقايسه‌ها» هرچه بيشتر غبار از چهره مفاهيم بنياديني همچون «غريزه، خيال‌پردازي ناهشيار، اضطراب، اصل لذت، اصل واقعيت، روابط اُبژه، وضعيت افسرده‌وار، وضعيت پارانويد-اسكيزوئيد، تحول هيجاني، ماهيت آدمي، فرايندهاي رسشي، پديده انتقالي، محيط تسهيل كننده، استفاده از اُبژه، انتقال، انتقال متقابل، اُبژه بيروني و ...» مي‌زدايد؛ آر. دي. هينشل‌وود و جان ابرام به ترتيب شارح نظرات كلاين و وينيكات هستند و در اين حوزه آثار مهمي برجاي گذاشته‌اند. باري، اين دو هم در عالم نظر و هم در عرصه عمل دستي بر آتش گرم روانكاوي و به ويژه دو روانكاو شهير، كلاين و وينيكات، دارند.

مسئله بودن و نبودن (عشق فقدان و آنچه در پايان اهميت دارد)

 • 55,000 تومان

اين كتاب چشم‌اندازي است به زندگي مشترك روانپزشك پرآوازه اروين يالوم و همسر نويسنده‌اش ماريلين يالوم، كه آن دو، پس از اطلاع از ابتلاي ماريلين به بيماري‌اي لاعلاج، دست به كار نوشتن آن مي‌شوند؛ اين كتاب بازتابي است از چگونگي عشق ‌ورزيدن و بدون حسرت زيستن آنان. اروين يالوم تمامي زندگي خود را وقف درمان روان كساني كرده كه از اضطراب مرگ و سوگواري در عذاب بوده‌اند. اما او خود هرگز در موقعيتي قرار نگرفته بود كه نيازمند روان‌درماني باشد تا وقتي كه تشخيص داده شد همسرش به سرطان مبتلاست. در كتاب مسئله بودن و نبودن، يالوم و همسرش مشتركاً از چالش‌هاي عميق جديدي در زندگي‌شان پرده بر مي‌دارند: ماريلين از چگونه آسوده مردن مي‌گويد و يالوم از سوگواري و زندگي بدون ماريلين مي‌نويسد.

دگر‌ديسي‌هاي روان و نماد‌هايش (كند ‌و ‌كاو در پيش‌نشانه‌هاي موردي ازبيماري اسكيزوفرني)

 • 299,000 تومان

درباره كتاب حاضر درست تر اين است كه بگوييم اين كتاب درس‌هايي براي شناخت عناصر فعال در ناخودآگاهي و چگونگي ظهور آنها در روياست.

روان‌درماني در عمل

 • 110,000 تومان

در ميان ترجمه‌هاي آثار يونگ‏ جاي اثري كه به‌طور خاص و از زواياي گوناگون به مباحث مشاوره و روان‌درماني پرداخته باشد‏، خالي به‌نظر مي‌رسيد. كتاب روان‌درماني در عمل همان اثري است كه به منظور پر كردن اين جاي خالي، ترجمه شده‌است. كتاب را مي‌توان به دو بخش اصلي تقسيم كرد. يونگ در نه فصل اول كتاب، به مسائل كلي روان‌درماني پرداخته است كه عبارت‌اند از، تعريف روان‌درماني، اهداف و اصول و پرسش‌هاي بنيادي آن، مسائل آن در جهان مدرن، رابطه‌ي آن با دو رشته‌ي مهم مرتبط با‌ آن يعني فلسفه و پزشكي. بخش دوم كتاب هم از سه فصل تشكيل شده است كه هر‌كدام به يك موضوع خاص و بسيار مهم روان‌درماني پرداخته‌اند. موضوعات خاص اين سه فصل عبارت‌اند از، تخليه‌ي هيجاني، تحليل رويا و انتقال.

روان‌شناسي و دين

 • 2,500 تومان

يونگ در دستگاه روانشناسي خود كه مبتني بر پژوهش تجربي است، مي كوشد كه پديده هاي گوناگوني را كه به انسان مربوطند-و از جمله دين را-بر بنياد شيوه هاي علمي بررسي كند و از توسل به هرگونه ملاحظات فوق طبيعي يا فلسفي بپرهيزد.او در تبيين مفهوم ها و اعمال ديني، پاي فعاليت خلاق ضمير ناخود آگاه را به ميان مي آورد و در عين حال دين را محصول حالت مراقبه و تذكر و توجه دقيق به بعضي عوامل موثري مي داند كه انسان عنوان (قدرت قاهر) را به آن ها اطلاق مي كند.

رويا‌بيني آگاهانه (سفري به خويشتن)

 • 195,000 تومان

رويابيني آگاهانه را مي‌توان هشياري در عين ناهشياري، بيداري در عين خواب تعريف كرد. طي رويابيني آگاهانه در دل رويا برمي‌خيزيم و قادر خواهيم بود در فضاي رويا به كاوش بپردازيم، اشياي محيطش را وارسي كنيم و به گونه‌اي هشيارانه با شخصيت‌هاي آن به تعامل بپردازيم. در حالت آگاهي كامل نسبت به حضور در رويا توانمندي‌هاي استدلالي، حافظه، تصميم‌گيري و حل مسئله، همانند دوره بيداري فعال مي‌شوند. به لحاظ ذهني همين حالتي را خواهيد داشت كه حالا طي مطالعه اين سطور از آن برخورداريد، مي‌توانيد خاطرات‌تان را مرور كنيد. مي‌توانيد دري را كه مقابل‌تان قراردارد باز كنيد و واردش شويد. قادر خواهيد بود با پيرمردي كه در گوشه‌اي از محيط روياي‌تان نشسته گفت‌وگو كنيد و خارق‌العاده‌تر از همه اينكه مي‌توانيد با بعد ناهشيار ذهن‌تان تماس بگيريد.

زندگي آزموده

 • 80,000 تومان

داستان اين كتاب داستان زندگي‌ست؛ داستان آموختن زندگي و آموختن از زندگي به روايت استفن گراس روانكاو نام‌آور انگليسي، از لحظه‌هاي زيستن با بيمارانش در اتاق درمان. زندگي آزموده شرح تأثير شگرف بينش، تعمق و همراهي است در روشن كردن پيچيده‌ترين، ناخوشايندترين و البته انساني‌ترين تجارب انسان‌ها. داستان زندگي روزمره ماست… داستان آدم‌هايي كه دوستشان داريم و دروغ‌هايي كه مي‌گوييم، تغييراتي كه از سر مي‌گذرانيم و غمي كه از فقدان‌هايمان بر دل داريم. داستان گم شدن‌ها… و پيدا شدن‌ها.

چرا آن كار را كردم (ساز و كارهاي دفاعي روان‌شناختي و شيوه‌هاي پنهاني كه به زندگي ما شكل مي‌دهند)

 • 108,000 تومان

رويكرد روان‌پويشي از آثار فرويد ريشه مي‌گيرد. زماني كه تازه روانكاوي را آغاز كرده بودم، دوره‌‌هاي فشرده يك ‌ساله‌اي برگزار مي‌كردم و در آن به تدريس مجموعه ‌آثار 24 جلدي فرويد مي‌پرداختم. اين دوره، در همه جاي دنيا، بخشي از برنامه درسي مؤسساتي است كه آموزش روان‌پويشي برگزار مي‌كنند. در 50 سال اخير، كم‌لطفي‌هايي در حق فرويد شده، آن هم به اين علت كه او نتوانسته بود مسائل جنسي زنان را درك كند و عقايدي درمورد زنان داشت كه اكنون ممكن است زن‌ستيزانه و ترحم‌آميز به‌نظر برسد. بسياري هم عقايد او را مهجور و كهنه مي‌دانند.

چگونه درمانگري شكوفا شويم

 • 116,000 تومان

چگونه مي‌توان در حرفه روان‌درماني رشد كرد و اين كار پيچيده و دشوار را به حرفه‌اي فرحبخش بدل كرد؟ آيا مي‌توان از اين كار بالقوه دردناك لذت هم برد؟ آيا راهي براي ارتقاء و گسترش مهارت‌ها و ظرفيت‌هاي حرفه‌اي درمانگران وجود دارد؟ كدام انگيز‌ه‌ها براي ورود به اين حرفه، از زمره انگيزه‌هاي مشكوك يا بعضا مرضي به شمار مي‌روند؟ بهترين راه‌هاي آموزش، پس از اينكه تحصيلات رسمي را به پايان رسانديم كدام‌اند؟ چگونه مي‌توان در حرفه خود به بالندگي و شكوفايي رسيد؟ برت كار در اين كتاب به اين پرسش‌ها و بسياري پرسش‌هاي ديگر مي‌پردازد و مي‌كوشد تجربه چهل‌ ساله خود از كار تحليلي را با خوانندگانش در ميان بگذارد. كار عضو هيئت امنا و انتشارات موزه فرويد و همينطور، عضو انجمن روانكاوي بريتانياست و در حال حاضر در منطقه همپستد در شمال لندن، به روان‌درماني انفرادي و زوج‌درماني تحليلي اشتغال دارد.

اسطوره رويا راز

 • 95,000 تومان

چنين مي‌نمايد كه هيچ جامعه‌اي احتمالا نمي‌تواند اسطوره‌ها را به كلي رها كند. زيرا اسطوره نمايانگر آن سنت‌ها و هنجارهاي نياكان است كه نبايد مورد تجاوز قرار گيرد، و به سبب انتقال معمولا رازآميز و رازآموزانه، كمابيش با آموزش و پرورش رسمي جامعه مدرن برابري مي‌كند. ديگر سال‌هاست كه باخترزمين و به ويژه اروپا سازنده تاريخ نيست. جهان آسيايي فعالانه از نو وارد جريان تاريخ مي‌شود و به زودي جوامع غريب و رازآميز ديگري هم اين راه را دنبال مي‌كنند. در سطح فرهنگ و معنويت اين پديده تاريخي پيامدهاي توجه‌برانگيزي خواهد داشت. نبايد فراموش كرد كه تمامي اين فرهنگ‌ها داراي ساختاري ديني است؛ يعني در قالب ارزيابي ديني جهان و هستي مردمي رشد كرده و ساخته شده‌اند. از سوي ديگر، اين شور مدرن تاريخ‌نگاري باخترزمين نمايانگر نمادپردازي باستاني مرگ است؛ زيرا اضطراب و دلهره مردم (انسان) مدرن به شكل مبهمي با آگاهي او از تاريخي بودن‌اش پيوند دارد كه به نوبه خود دلهره و اضطراب در برابر مرگ و نيستي را آشكار مي‌كند. اگر فرهنگ باختر زمين نخواهد منطقه‌اي شود، بايد با ساير فرهنگ‌هاي غير اروپايي وارد گفت‌وگو شود و مراقب باشد كه درباره معناي اصطلاحات آنها دچار اشتباه نگردد.

مرگ و زندگي

 • 85,000 تومان

«بيش از نيم ‏قرن است كه اروين يالوم، روان‏پزشك برجسته، جهان را با روايت داستان‌هايي درباره روان انسان، كه درآميخته ‌با خرد، بينش و شوخ‏‌طبعي‌اند، شگفت‏‌زده كرده‏ است. اكنون، با صداقت و جسارتي خيره‌كننده، دشوار‏ترين تجربه زندگي‌اش را با ما در ميان مي‌گذارد: از دست دادن همسر و همراه ثابت‌قدمش كه از دوران نوجواني، همراهش بوده است. اين زوج، كه تا آخر شريك يكديگر بوده‌اند، از جمله، در نوشتن اين كتاب، تصويري ماندگار را از مصيبت (وحشت، درد، انكار و پذيرش نارضايت‌مندانه) ارائه مي‌دهند. اما آنچه از خواندن اين كتاب نصيب‌مان مي‌‏شود بسيار فراتر از داستاني عميق درباره فقداني پايا است؛ اين كتاب داستاني زيبا، فراموش‌‏نشدني و دردناك درباره عشقي ماندگار است. اين داستان، سال‌ها، فكر مرا به ‏خود مشغول خواهد كرد.»

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  صفحه‌ی 1