فیلترها

توليد كننده


بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

روانشناسي شناختي

مرتب سازی
تعداد تصاویر
 • 50,000 تومان

شفقت درماني براي درمان شفقت درمانگر

 • 140,000 تومان

شفقت درماني در حقيقت يك درمان نزديك به روان درماني مثبت گراست.در روان درماني مثبت گرا بر پيدا كردن استعداد‌ها، توانمندي‌ها و نقاط قوت افراد است تا با رشد و تقويت آنها، فرد را در مسير كمال و خود‌شكوفايي سوق دهد. شفقت درماني با تكيه بر آيين‌هايي چون بوديسم، تائو، ذن، و با تمركز بر هيجان مراجعان شكل گرفت. درمانگران در درمان مبتني بر شفقت، همانند ديگر درمان هاي موج سوم، به دنبال تغيير شناخت،تغيير رفتار، تغيير هيجان و ... نيستند بلكه به دنبال تغيير نگاه فرد تسبت به تجارب ذهني‌اند. هدف اساسي اين درمان كمك به مراجع براي مواجهه با تجارب دردناك هيجاني است تا به وسيله آن قدرت تحمل درد، رنج و اندوه را پيدا كند و كم كم بتواند با تكيه بر توانمندي‌هاي خود و مهارت‌هايي كه در راستا كسب مي‌كند، به احساس امنيت و آرامش بيشتري دست يابد. مطالعه اين اثر به روان درمانگران، مشاوران، روان‌شناسان، روان پزشكان و كساني كه به نوعي در اين حوزه فعاليت دارند، توصيه مي‌شود.

پسا حقيقت (جهان در تسخير اخبار جعلي و مبتذل)

 • 85,000 تومان

عواقب توليد و انتشار انبوه مطالب جعلي، مبتذل و مزخرف حتي براي رسانه هاي صادق و متعهدي كه تلاش‌شان گزارش منصفانه و دقيق مسائل است نيز بسيار سنگين مي‌باشد به گونه‌اي كه ممكن است تلاش‌شان ناكام بماند. دليل آن هم روشن است؛ فرهنگ و هنجارهاي حاكم بر چنين رسانه‌هايي كه عميقاً عادت كرده‌اند استدلال‌هاي مخالف و موافق را به طور متوازن در مورد يك موضوع پوشش دهند، نمي‌تواند از پس تهاجم همه جانبه مطالب مزخرف برآيد. در واقع كار جريان اصلي رسانه اي براي مقابله با اشاعه دهندگان مطالب جعلي، مثل وارد شدنِ با چاقو به يك جنگ مسلحانه تمام عيار است.

آسيب‌شناسي رواني

 • 270,000 تومان

اين اثر كه توسط جمعي از متخصصان برجسته، براساس dsm-5 تدوين يافته، در زمره جامع‌ترين و معتبرترين اثر در اين حوزه است. كتاب مشتمل بر سه بخش و 24 فصل، همه ابعاد آسيب رواني، از تاثير وراثت، محيط پيش و پس از تولد تا تاثير تربيت و شرايط خانوادگي، نظام اقتصادي، سياسي و فرهنگي و دوره‌هاي تاريخي را با دقت و براساس پژوهش‌هاي جديد مورد بررسي قرار مي‌دهد. مطالعه اين كتاب به دانشجويان روانپزشكي، روان‌شناسي، مشاوره و علوم مرتبط توصيه مي‌شود و به عنوان كتاب درسي براي ارائه واحد آسيب‌شناسي رواني يك و دو مناسب است.

آلن تورينگ (پدر هوش مصنوعي و كامپيوترهاي امروزي)

 • 45,000 تومان

آلن متيسون تورينگ دانشمند بريتانيايي متولد قرن بيستم است. تورينگ را مي‌توان با القابي مانند دانشمند علوم كامپيوتر، رياضي‌دان،‌ استاد منطق و فلسفه، تحليل‌گر رمز و زيست‌شناس رياضياتي شناخت. تحقيقات اين دانشمند بزرگ را مي‌توان پايه و اساس علوم كامپيوتر مدرن دانست. نتايج تحقيقات او، مبنا و مفهوم‌هايي از الگوريتم و پردازش را به كمك ماشين مخصوصش يعني ماشين تورينگ، توصيف كرد. ماشين تورينگ را مي‌توان اولين نسل از كامپيوترهاي امروزي دانست. او در سال 1954 و 16 روز پيش از جشن تولد 42 سالگي از دنيا رفت. بزرگترين و معتبرترين جايزه‌ي دنياي كامپيوتر، از سال 1966 به نام اين دانشمند فرهيخته، با عنوان جايزه ي تورينگ به فعالان تاثيرگذار دنياي كامپيوتر اهدا مي شود. كتاب آلن تورينگ نوشته بهرام صادقي بي غم پيرامون زندگي اوست.

زبان و ذهن

 • 50,000 تومان

فرض كنيد در خياباني قدم مي‌گذاريد و نمي بينيد كه خودرويي به سوي شما مي‌آيد، ناگهان رهگذري فرياد مي‌زند «مراقب باش». در پشت اين رخداد ساده، عملياتي پيچيده هست كه ما به آن توجهي نداريم و آن را امري عادي مي‌شماريم. تنها كاري كه آن گويشور انجام داد توليد زنجيره‌اي از صداها است. ذهن شماست كه آنها را از سروصداي ترافيك تميز مي‌دهد. اين زنجيره صداها به كلي در مقوله متفاوتي قرار دارند، مقوله‌اي كه انسان ها بر آن نام «گفتار» گذاشته‌اند. ذهن شما آن صداها را با صداهاي زبان شما (انگليسي يا فارسي و هر زباني ديگر) مطابقت مي‌دهد و زنجيره صداها را به واژه تبديل مي‌كند، معناي آنها را پيدا مي‌كند و به موقعيت‌هاي آني ربط مي‌دهد. فهميدن اين كه ذهن چگونه زبان را توليد و درك مي‌كند، براي هرگونه بررسي درباره چيستي زبان و نحوه عمل آن حياتي است. كتاب «زبان و ذهن» مقدمه‌اي است براي اين حوزه مطالعاتي هيجان انگيز و نسبتا جديد. روانشناسي زبان، آنچنان كه شناخته مي‌شود ممكن است در مراحل اوليه ترسناك باشد زيرا دو رشته را تركيب مي‌كند: مطالعات زبان و روان شناسي. زبان‌شناسان گاهي اصطلاحات روان‌شناختي را موجب دردسر مي‌دانند و همين احساس را روانشناسان نسبت به اصطلاحات زبان‌شناختي دارند. هدف اين كتاب غلبه بر چنين موانعي است و به طور خاص براي كساني طراحي شده است كه براي نخستين بار به اين موضوع مي‌پردازند.

نگاهي به روانشناسي علم

 • 30,000 تومان

روانشناسي علم چيست؟ اغلبِ افراد با اصطلاحات فلسفه علم، تاريخ علم و جامعه‌شناسي علم آشنا هستند. اما وقتي نامي از روانشناسي علم برده مي‌شود، معمولاً بسياري از افراد (حتي ساير روانشناسان) نمي‌دانند كه منظور از آن چيست. در پاسخ به اين سؤال مي‌توان بيان كرد كه روانشناسي علم، پژوهش‌هاي روان‌شناختي را براي مطالعه رفتار علمي به كار مي‌گيرد. به عبارت ديگر، اين گرايش، مطالعه تجربيِ تأثيراتِ تحولي، زيست‌-عصب‌شناختي، شناختي، شخصيتي، اجتماعي، باليني و تربيتي افرادي است كه در علم نقش دارند و به حل مسائل علمي مي‌پردازند. استدلال اساسي روانشناسي علم اين است كه به درك و فهم كامل علم و رفتارِ علمي از نوزاداني كه سعي در كشف جهان خود دارند تا نوابغ بزرگ علمي دست يابد. به طور خلاصه، اگر روانشناسي، مطالعه علمي تفكر و رفتار انسان است، روانشناسي علم، مطالعه علمي تفكر و رفتار علمي است. كتاب حاضر تلاشي است براي معرفي رشته روانشناسي علم به عنوان شاخه‌اي نوپا در روانشناسي كه در مطالعات روان‌شناختيِ كشورمان مغفول مانده است.

درآمدي بر حكمت و خرد كاربردي (راهكارهاي درست براي انجام كارهاي درست)

 • 80,000 تومان

هدف از زندگي شكوفايي انساني يا به زبان ديگر كسب خوشبختي است. انسان نمي‌تواند به اين سعادتء شادماني و خوشبختي دست يابد مگر اينكه مهارت و اراده كافي براي انتخاب پيوسته گزينه‌هاي اخلاقي و كسب خوشبختي داشته باشد. حكمت يا خرد علمي اين مهارت و اراده را فراهم مي كند. با خرد علمي شكوفايي انسان حتمي است. بدون خرد علمي زندگي ما در عذاب خواهد بود. ارسطو خرد را به خوشبختي پيوند مي‌زندء اما اين پيوند در ابتداي بحث براي ما شناخته شده نيست.

مقده‌اي كوتاه بر آرمان‌شهرگرايي

 • 40,000 تومان

آرمان‌شهرنويسان زندگي فعلي را با زندگي آرماني مقايسه مي‌كنند و با اشاره به آنچه در زندگي كنوني بر سر جاي خود نيست، پيشنهادهايي براي بهبود وضعيت ارائه مي‌كنند. آرمان‌شهرگرايي نوعي «رؤياپردازي اجتماعي» است، و انسان‌ها را برمي‌انگيزد تا با در پيش گرفتن انواع عمل آرمان‌شهرگرايانه به دگرگونيِ واقعي، و نه خيالي، زندگي روزمره بپردازند. مردمي كه به اجتماع‌هاي اراديِ الهام‌گرفته از آرمان‌شهرها مي‌پيوندند انتخاب كرده‌اند كه با زندگي خود آزمايشي انجام دهند. آنان زيستن در كنار هم را انتخاب مي‌كنند تا ارزش‌هاي مشتركشان را تقويت كنند يا به اهدافي كه مشتركاً پذيرفته‌اند دست يابند. اما شگفت اينكه آرمان‌شهرگراياني كه به قدرت سياسي رسيده‌اند عموماً ويران‌شهر ساخته‌اند، و اين سبب شده كه سنت ويران‌شهرنويسي نيز به‌نوبۀ خود انعكاسي وسيع در ادبيات داشته باشد.

درآمدي بر علوم اعصاب شناختي

 • 34,000 تومان

در كتاب درآمدي بر علوم اعصاب شناختي براي پرسش‌هايي از اين دست، پاسخي مي‌يابيم. مطالب اين كتاب به گونه‌اي نگاشته شده است كه براي عموم خوانندگان علاقه‌مند به افزايش آگاهي در اين زمينه فهميدني باشد و به دانش تخصصي در اين زمينه نيازي نيست. علوم اعصاب شناختي پلي است بين روان‌شناسي شناختي و علوم اعصاب. اين علم با ظهور روش‌هاي پيشرفته مطالعه فعاليت مغز هنگام انجام اعمال حركتي و ذهني پديدار شده است؛ روش‌هايي مانند توموگرافي با نشر پوزيترون، مگنتوآنسفالوگرافي، تصويربرداري تشديد مغناطيسي كاركردي مغز و تصويربرداري انتشار وزني. نويسنده اين كتاب، ريچارد پسينگهام، محقق انگليسي علوم اعصاب و دارنده جايزه انجمن همكاران سلطنتي انگلستان است. او متخصص بين‌المللي سازوكارهاي لوب فرونتال در تصميم‌گيري و كنترل اجرايي است

مغز نوروساينس و توسعه فردي بين‌المللي با پرسش‌گري (تعداد 1400 پرسش در سال 1400)

 • 70,000 تومان

نوروماركتينگ كه علم فروش با مغز انسان است در طي دو دهه اخير به ويژه در كشورهاي آمريكاء ژاپنء آلمانء انگليسء چين و... با اهميت و اولويت رشد و توسعه جهاني مي‌نمايند. بنابراين يادگيري و الگوبرداري اين مجموعه‌ها از اين كشورها جهت توسعه يافتگي براي ما نيز ضروري است! به عبارتي توسعه فردي جهاني با پرسش‌گري مناسب و پاسخ‌هاي درست بسيار مفيد و ارزشمند هستند.

بودن در عصر پيچيدگي و ابهام (هنر رهايي از تله‌‌هاي ذهن براي مدير بودن در جهان مدرن)

 • 40,000 تومان

كتاب بودن در عصر پيچيدگي و ابهام باورها و رفتارهاي بديهي ما را زير سوال مي‌ برد و به ما مي‌ آموزد چگونه بر خلاف غريزه و عادت‌ هاي ريشه‌دارمان كه در طول تاريخ شكل گرفته‌اند‏‏‏ء شكوفا شدنء لذت بردن و سبك ديگري از بودن در اين دنياي پيچيده را تجربه كنيم. اين كتاب پاسخي عجيب و دور از انتظار به سوال‌هاي زمانه‌ي ماست. كتابي متفاوت و هيجان‌انگيز كه يك بار مي‌خوانيم و بارها به تامل درباره‌ي آن مي‌نشينيم. مجله‌ي فوربز اين كتاب را يكي از بهترين كتاب‌هاي رهبري در سال 2019 معرفي كرده است. جنيفر گاروي دانش‌آموخته‌ي دانشگاه هارواردء و استاد سابق دانشگاه جرج ميسن است كه سال‌ها مشاور و مربي مديران و شركت‌هاي بزرگي مانند گوگلء مايكروسافتء ويكي پدياء نوارتيس و ... بوده است. او در برهه‌اي از زندگي كه در فرجامي نا معلوم با سرطان دست و پنجه نرم مي كرده و خودش غرق در پيچيده ترين روز‌هاي ي زندگي‌اش بوده است ء به نگارش اين كتاب و قلم‌فرسايي درباره‌ي پيچيدگي و همزيستي شاد با آن پرداخته است. ((همراه‌شدن با اين كتاب بهترين سفري است كه يك مدير مي تواند طي كند.)) - واس ناراسيمانء مدير عامل شركت دارو‌سازي نوارتيس (( جنيفر گاروي در كتاب بودن در عصر پيچيدگي و ابهام به شرح مهارت‌هايي كليدي مي‌پردازد: گوش‌دادن و ياد‌گرفتنء مخالفت كردن براي بسط و گسترش مسائل و راه‌حل‌هايي كه باعث عميق‌ترشدن داستان‌ها مي‌شوند. كاش همه‌ي كساني كه بخشي از دنياي پيچيده‌ي امروز هستند اين كتاب را بخوانند.)) -دايان تنگء معاون مدير عامل گوگل

معرفت‌شناسي براي دانشجويان ‌روان‌شناسي

 • 27,500 تومان

اعتباربخشي به يافته‌هاي روان‌شناسي موجود و روان‌شناسي مطلوب با ساختن بناي محكمي از معرفت‌شناسي صورت خواهد گرفت. معرفت‌شناسي سنگ‌بناي اصلي هر معرفت و علم است. در اين كتاب به اين مباحث با صبغه‌اي روان‌شناسي پرداخته‌ايمء آشنايي با معرفت‌شناسيء امكان معرفتء منابع معرفتء انواع معرفت و ويژگي‌هاي آنء نقش حس و عقل در تصورات و تصديقاتء حقيقت صدق و معيار صدق در انواع قضايا.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  صفحه‌ی 1