فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

خانه‌داري و آشپزي

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
500 سال آشپزي عثماني
 • 65,000 تومان
 • با تخفیف: 65,000 تومان
كارنامه خورش (دستور غذاهاي نادرميرزا قاجار)
 • 55,000 تومان
 • با تخفیف: 55,000 تومان
هم‌نشيني براي رست‌كنندگان قهوه
 • 98,000 تومان
 • با تخفیف: 98,000 تومان
1 فنجان اسپرسو (الفباي قهوه)
 • 260,000 تومان
 • با تخفیف: 260,000 تومان
هنر ژاپني براي نظم و سامان‌دهي
 • 58,000 تومان
 • با تخفیف: 58,000 تومان
كتاب مستطاب آشپزي از سير تا پياز 2 (2 جلدي)
 • 920,000 تومان
 • با تخفیف: 920,000 تومان
كتاب مستطاب آشپزي از سير تا پياز 1 (2 جلدي)
 • 460,000 تومان
 • با تخفیف: 460,000 تومان

500 سال آشپزي عثماني

 • 65,000 تومان

يكي از امتيازات كاربردي دانش تاريخ اجتماعي امكاني است كه براي بازسازي ميراث تاريخي فرهنگي مردمان در زمينه زندگي روزانه فراهم مي سازد. از چنين رويكردي، پژوهش نويسنده اين كتاب در باب خوراك را مي توان دريچه اي به محيط زيست، اوضاع اقتصادي و چه بسا مناسبات اجتماعي جامعه افسانه اي عثماني دانست. يراسيموس، در پانصد سال آشپزي عثماني، بر اساس مطالعات تاريخ اجتماعي 99 خوراك رايج در دوره حكومت عثماني را بازآفريني و امتحان كرده و براي هر يك به شيوه كتاب هاي آشپزي امروزين دستور تهيه فراهم ساخته است.

كارنامه خورش (دستور غذاهاي نادرميرزا قاجار)

 • 55,000 تومان

شبي بانوي من گفت «بيا تا چامه گوييم كه شب بس دراز است و افسون خواب، چامه است.» گفتم «نخست تو گوي و من نيز داستاني به يادآرم و ديگر شب گويم.» سرود كه «خورش‌هاي ايران‌زمين چند گونه است؟» گفتم «چه دانم. خوردني و پختني زنان سازند و پزند. تو گوي هر آنچه داني از اين دست و من تو را نگارنده باشم.» بانو همي گفت و من همي نوشتم شب‌ها، تا اين نامه به انجام آمد، بس نيكو و نغز.

هم‌نشيني براي رست‌كنندگان قهوه

 • 98,000 تومان

با رونق صنعت قهوه در كشور و وابسته شدن روزمره افراد به آن، رستري‌هاي محلي در مقياس‌هاي كوچك و بزرگ به مرور در تمام شهرهاي ايران سربرآوردند و اين بار باريستاها را با سوال جديدي از جانب مشتريان مواجه كردند: ببخشيد، رست كجاست؟ با اين همه اين كتاب ادعايي ندارد كه همه جواب‌ها را مي‌داند و مي‌تواند همه سوال‌ها را پاسخگو باشد. اما با اين وجود ايده‌هاي موجود در صفحه‌هاي آن پاسخي است براي رسيدن به يك رست منظم و سازمان‌دهي شده.

1 فنجان اسپرسو (الفباي قهوه)

 • 260,000 تومان

قهوه بيش از آن كه يك نوشيدني صرف باشد، يك علم است و بيش از آن كه يك نوشيدني تلخ و زننده باشد، يك تجربه شيرين است. تنها كمي زمان نياز است تا به دنياي اعجاب‌انگيزش وارد شويد و به هر گوشه‌اش سرك بكشيد. با روش‌هاي دم‌آوري‌اش آشنا شويد، زيرگونه‌هاي مختلفش را بشناسيد، با چشمان بسته عطرش را استمامش كنيد و با چشمان باز طعمش را روي زبانتان مزه‌مزه كنيد. قهوه يك نوشيدني صرف نيست، بليت سفري است دو طرفه، هر بار به گوشه‌اي از كره خاكي مان.

هنر ژاپني براي نظم و سامان‌دهي

 • 58,000 تومان

ماري كندو از نوجواني مطالعه‌ي كتاب‌ها و مقالات مربوط به نظم و سامان‌دهي را با جديت آغاز كرد، كه پس از سال‌ها تحقيق و بررسي به ابداع ”متد كن ماري“ انجاميد. و اكنون سال‌هاست كه در مقام مربي و مشاور و نويسنده اين راه‌كارها را با ميليون‌ها نفر در ميان گذاشته تا با پيروي از آن‌ها آشفتگي و به‌هم‌ريختگي را براي هميشه از قلمرو زندگيشان بيرون رانده و به جاي آن شادي و نشاط بنشانند. او براي برگزاري دوره‌هاي آموزشي ”متد كن ماري“ به سراسر ژاپن و حتي ساير كشورها سفر مي‌كند. كتابي كه در دست داريد به زبان‌هاي مختلف از جمله انگليسي، فرانسه، آلماني، اسپانيولي، سوئدي و پرتقالي ترجمه و در سراسر جهان با استقبال كم‌نشيري مواجه شده است.

كتاب مستطاب آشپزي از سير تا پياز 2 (2 جلدي)

 • 920,000 تومان

آشپزي ايراني هم مانند آشپزي چيني در سرزمين خود محدود نمانده است. ايران مركز جغرافيايي خاورميانه نيست، ولي مسلما كانون فرهنگي اين منطقه از جهان است و قرن‌ها فضاي سرزمين‌هاي اطراف را از اين لحاظ روشن كرده‌است. چنان كه در فصل آشپزي ايراني اين كتاب به شرح بيشتري خواهيم ديد، آشپزي ايراني، به عنوان يكي از وجوه مهم فرهنگ خاورميانه، در واقع مكتب مادري است كه دو شاخه مهم آشپزي جهان امروز- آشپزي هندي از يك طرف و آشپزي تركي و عربي از طرف ديگر- از تنه اصلي آن روييده‌اند...

كتاب مستطاب آشپزي از سير تا پياز 1 (2 جلدي)

 • 460,000 تومان

اولين نكته‌اي كه خواننده گرامي بايد بداند اين است كه هيچ‌كس با خواندن كتاب آشپزي آشپز نمي‌شود، اما نكته دوم اين است كه هيچ‌كسي كه بخواهد آشپز شود، يا حتي گه گاهي آشپزي كند، از كتاب آشپزي بي‌نياز نيست... كتاب مستطاب آشپزي معلومات و دستورهاي لازم را براي آشپز شدن يا آشپزي كردن در اختيار شما مي‌گذارد. هزينه و همت به كار بردن اين معلومات و دستورها بر عهده خود شما خواهد بود، ولي در جهت هدايت خوانندگان گرامي به راه راست- كه در اينجا منظور آشپزي است- نگارنده از هيچ كوششي فروگذار نخواهد كرد...

صفحه‌ی 1