یوگا (جاودانگی و رهایی)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

ميرچا الياده در مقدمه اين كتاب مي‌گويد: «پس از سه سال تحصيل در دانشگاه كلكته تحت نظر پرفسور سورندرانات داسگوپته و اقامتي شش ماهه در آشرام ريشي‌كِش در هيماليا بود كه تأليف اين كتاب را آغاز كردم.» «كتاب در قالب كنوني خود براي خواننده عمومي و خصوصاً مورخان اديان، روانشناسان و فيلسوفان نوشته شده است.» باز هم در همين مقدمه در ارتباط با ضرورت شناخت يوگا مي‌گويد: «واقعيت اين است كه براي مهم‌ترين پرسش اساسي در فلسفه غرب (يعني اين پرسش كه هند چه راه‌حلي براي تنش و اضطرابي پيشنهاد مي‌كند كه با درك تاريخ‌مندي يا زمان‌مندي و ناپايداري براي انسان ايجاد مي‌شود و چگونه انسان مي‌تواند در اين جهان بماند بدون آنكه اجازه دهد زمان و تاريخ بر او غلبه و فرسوده و نابودش كند)، همه پاسخ‌هايي كه انديشه هندي ارائه مي‌كند كم و بيش مستلزم داشتن دانش و شناختي نسبي از يوگا است. بنابراين پيداست كه آشنايي فيلسوفان و محققان غربي با آن مي‌تواند بسيار مهم باشد. باز هم تكرار مي‌كنم: مسئله اين نيست كه يكي از راه‌حل‌هاي پيشنهادي در هند را به‌‌طور كامل بپذيريم. يك ارزش معنوي به شيوه مدل جديدي از اتومبيل پذيرفته نمي‌شود. مسئله جدي‌تر از اينهاست: اساساً بايد انديشه‌اي را بشناسيم و درك كنيم كه از مهم‌ترين جايگاه در تاريخ انديشه ديني و معنويت جهاني برخوردار بوده است.»

275,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما