حرکات جادویی (خرد عملی شمنان مکزیک کهن)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

کاستاندا در این اثر شرح می‌دهد که چگونه با سی سال انضباط شدید؛ سرانجام توانست به صحت آنچه دون‌خوان گفته بود دست یابد؛ به این امر که انسان‌ها مخلوقاتی جادویی؛ موجوداتی ناشناخته و در سفر تکاملی آگاهی‌اند. کاستاندا می‌نویسد از آن رو که آنچه شرح می‌دهم برای ما بیگانه است؛ به نظر می‌رسد که واقعی نیست. اما این آیین سنت متخصصانی است که به شدت به تزکیه نفس پرداخته‌اند و شیوه‌هایی بس پیچیده دارد.

30,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما