شفای زندگی (زندگی خود را شفا بخشید)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

در این کتاب هر فصل با یک جمله تأکیدی آغاز می‌شود. به کارگیری هر یک از این تمرینات هنگامی که دارید روی همان زمینه از زندگی‌تان کار می‌کنید بسیار مفید است. دو یا سه روز را به مطالعه و تمرین روی هر فصل اختصاص دهید. جمله تأکیدی را که در آغاز هر فصل می‌آید دائما تکرار کنید و بنویسید. هر فصل با عبارتی به پایان می‌رسد که جریانی از اندیشه‌های مثبت است و برای تغییر دادن ذهن خودآگاه‌تان آمده است. این عبارات را چند بار در روز بخوانید.

40,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: