فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
خودآموز فلسفه (گالينگور)
  • 70,000 تومان
  • با تخفیف: 70,000 تومان
فلسفه ذهن
  • 70,000 تومان
  • با تخفیف: 70,000 تومان
من
  • 31,000 تومان
  • با تخفیف: 31,000 تومان

خودآموز فلسفه (گالينگور)

  • 70,000 تومان

چه چيزهايي را مي‌توانيم درباره جهان و خودمان با قطعيت بدانيم؟ آيا مي‌توان وجود خدا را اثبات كرد؟ ارتباط ذهن و جسم چگونه است؟ عدالت چيست؟ جامعه چگونه بايد سازمان يابد؟ اين كتاب درآمدي است بر آراء فيلسوفان بزرگ در پاسخ به اين سوال‌ها. در اين كتاب مختصر و مفيد مسائل محوري فلسفه و اصطلاحات اصلي آن از دوران كهن تا امروز مطرح مي‌شود.

فلسفه ذهن

  • 70,000 تومان

فلسفه ذهن به عنوان بخشي از فلسفه تحليلي، به ذهن، حالات ذهني و رابطه آن با بدن فيزيكي ما و نيز ساير مسايل مهم مربوط به آن همچون «آگاهي»، «اراده آزاد» و «جبر و اختيار» مي‌پردازد و از سويي نظريه‌هايي همچون دوگانه‌انگاري، كاركردگرايي، اين هماني ذهن و بدن و اين هماني شخصي، روابطي را بين اجزاي وجودي فلسفه ذهن برپا مي‌دارند و به مباحث مربوط به آن مي‌پردازند كه همواره تامل‌برانگيز بوده و هست. محتواي اين كتاب به خوبي دربرگيرنده چنين مباحثي است.

من

  • 31,000 تومان

من كيستم براي چه زندگي مي‌كنم؟ چه كاري ارزش انجام دادن دارد؟ آيا واقعا مي‌توانم دوستانم يا اعضاي خانواده‌ام رابشناسم؟ آيا آنها مي‌توانند واقيعت من را بفهمند. در جهاني كه رخداد‌هاي تصادفي در يك چشم به هم زدن مي‌توانند واقعيت من را بفهمند؟ در جهاني كه رخداد‌هاي تصادفي در يك چشم به هم زدن مي‌توانند زندگي‌مان را زيرو رو كنند آيا ميتوان تصوير ثابتي از من داشت؟ هنر زندگي و هدف هر فلسفه شخصي اين است كه يك (من) معنادار بسازد و به زندگي معنا ببخشد اينكه چطور مي‌توان اين كار را كرد پرسشي است كه اين كتاب مي‌كوشد به آن پاسخ دهد.

صفحه‌ی 1