فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
راهنماي آموزش‌هاي گرجيف
  • 60,000 تومان
  • با تخفیف: 60,000 تومان
تحول شخصي با آموزه‌هاي گرجيف
  • 37,900 تومان
  • با تخفیف: 37,900 تومان

راهنماي آموزش‌هاي گرجيف

  • 60,000 تومان

تولد فيزيكي كه اولين تولد ماست، تنها چيزيست كه براي دستيابي به زندگي نياز داريم، اما ظرفيت تبديل شدن به چيزي فراتر را هم داريم، درست مانند دانه بلوط كه مي‌تواند دانه بلوط بماند و از بين برود يا اين كه تبديل به درخت بلوط شود، ما نيز مي‌توانيم به چيزي فراتر تبديل شويم. در حالي كه ديگر روش‌ها، اغلب خواستار عزلت‌نشيني سالك يا ماندن در يك صومعه يا معبد براي جدا شدن از زندگي عادي هستند، «كار» از تجارب عادي زندگي به عنوان فرصتي براي فرآيند توسعه استفاده مي‌كند. اين تجربيات عادي وقفه‌هايي در زندگيمان نيستند، بله دقيقا همان موارد ظاهرا عادي هستند كه بايد با آن «كار» كنيم.

تحول شخصي با آموزه‌هاي گرجيف

  • 37,900 تومان

ايده‌ها و مفاهيم بسياري در اين كتاب وجود دارند. از خواننده درخواست نشده است كه به هريك از آن‌ها ايمان بياورد. خواننده بايد اين ايده‌ها و روش‌ها را درك كند و از صحت و سقم آن در زندگي‌اش آگاه شود و ممكن است تعدادي از ايده‌ها را مفيد و بقيه را بي‌فايده و يا حتي كاملا دوراز فهم بيابد. از آنچه مفيد مي‌دانيد استفاده كنيد و بقيه را ناديده بگيريد. حتي يك ايده در اين كتاب مي‌تواند يك تغيير بزرگ در زندگي‌تان ايجاد كند. بنا بر توصيه‌هاي گورجيف اگر شما مي‌توانيد فردي را به من نشان دهيد كه مي‌تواند كاري را به‌درستي انجام دهد، مانند درست كردن قهوه خوب با اجراي همه تكنيك‌هاي آن، من مي‌توانم به او كارهاي ديگري را آموزش دهم.

صفحه‌ی 1