فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
چشم‌هايش (گالينگور)
 • 40,000 تومان
 • با تخفیف: 40,000 تومان
چشم‌هايش (گالينگور) پالتويي
 • 82,500 تومان
 • با تخفیف: 82,500 تومان
53 نفر
 • 20,000 تومان
 • با تخفیف: 20,000 تومان
چشم‌هايش (شوميز)
 • 72,500 تومان
 • با تخفیف: 72,500 تومان

چشم‌هايش (گالينگور)

 • 40,000 تومان

شهر تهران خفقان گرفته بود، هيچ‌كس نفسش درنمي‌آمد؛ همه از هم مي‌ترسيدند، خانواده‌ها از كسانشان مي‌ترسيدند، بچه‌ها از معلمين‌شان، معلمين از فراش‌ها، و فراش‌ها از سلماني و دلاك؛ همه از خودشان مي‌ترسيدند، از سايه‌شان باك داشتند. همه‌جا، در خانه، در اداره، در مسجد، پشت ترازو، در مدرسه و در دانشگاه و در حمام مامورين آگاهي را در پي خودشان مي‌دانستند...

چشم‌هايش (گالينگور) پالتويي

 • 82,500 تومان

براي فرنگيس عشق استاد ماكان باوركردني نيست. اينكه او چگونه اين همه سال تحمل كرده و ناگهان تصميم گرفته احساس خفته‌اش را در نقاشي چهره فرنگيس بيان كند تابلويي كه راز زندگي اين استاد چيره‌دست را به همراه دارد و حالا بعد از مرگ استاد اين راز بر دل فرنگيس سنگيني مي‌كند. . .

53 نفر

 • 20,000 تومان

محاكمه 53 نفر كه يكي از آثار ننگين تاريخ ايران به شمار مي‌رود، محصول اوضاع و احوالي‌ست كه دوره سياه را پابرجا كرده‌ بودند: در محاكمه 53 نفر و در گرفتاري و آزادي آن‌ها تمام طبقات اجتماع ايران شريك بودند، بنابراين اگر من موفق شوم كه اين حادثه را به طوري كه در حقيقت بوده، و وقايعي را كه اطراف آن رخ داده، چنانكه بايد و شايد، شرح دهم، گمان مي‌كنم توانستم‌ام اوضاع اجتماع ايران را در اين بيست ساله اخير تشريح كنم. بزرگ علوي

چشم‌هايش (شوميز)

 • 72,500 تومان

براي فرنگيس عشق استاد ماكان باوركردني نيست. اينكه او چگونه اين همه سال تحمل كرده و ناگهان تصميم گرفته احساس خفته‌اش را در نقاشي چهره فرنگيس بيان كند تابلويي كه راز زندگي اين استاد چيره‌دست را به همراه دارد و حالا بعد از مرگ استاد اين راز بر دل فرنگيس سنگيني مي‌كند. . .

صفحه‌ی 1