فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
مقياس‌هاي اندازه‌گيري در روانشناسي شناختي
  • 40,000 تومان
  • با تخفیف: 40,000 تومان

مقياس‌هاي اندازه‌گيري در روانشناسي شناختي

  • 40,000 تومان

در اين كتاب آزمون‌ها و ابزارهاي معتبر و پايا در حيطه روانشناسي شناختي ارائه شده است كه مي‌تواند در علومي مثل روانشناسي (با كليه گرايش‌ها)، علوم پزشكي، پرستاري، مددكاري، توانبخشي، علوم تربيتي، فلسفه، علوم اعصاب و علوم اجتماعي كاربرد داشته باشد. مقياس‌ها در سه بخش كلي مقياس‌هاي عمومي مرتبط با شناخت، مقياس‌هاي باليني مرتبط با شناخت و مقياس‌ها و آزمايش‌هاي مرتبط با اختلالات شناختي تنظيم شده‌اند.

صفحه‌ی 1