فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
  • 11,000 تومان

ويليام جيمز

  • 11,000 تومان

ويليام جيمز، دفتري از يك مجموعه 120 جلدي است كه روانشناسان، عصب‌شناسان، روان‌پزشكان و مربيان بزرگ جهان را معرفي مي‌نمايد. فصل يكم، زندگي دوران كودكي جيمز، شرايط خانوادگي و فراز و نشيب‌هاي آن را به تصوير مي‌كشد. در فصل دوم، نويسنده ديدگاه فلسفي، نسبت پراگماتيسم و ديگر ساخت‌هاي زندگي، نگرش جيمز به حقيقت، باور داشتن به خداوند و حقيقت امر مطلق و نسبي را به بحث مي‌گذارد. فصل سوم كتاب به بررسي آثاري نظير اصول روانشناسي، جريان سيال ذهن، احساس و ادراك، تخيل، هيجان، اراده و... اختصاص يافته است. از فصل چهارم تا فصل نهم كتاب، نظريه جيمز درباره عادت، انديشه، اراده معطوف به ايمان و تنوع تجربه ديني مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد.

صفحه‌ی 1