فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
باشگاه مغز 1 پلاس (كتاب آموزش و تمرين براي فعال‌سازي توانمندي‌هاي مغزي)
باشگاه مغز كودكان 3 (آموزش تمرين سرگرمي)
 • 36,000 تومان
 • با تخفیف: 36,000 تومان
باشگاه مغز كودكان 2 (آموزش تمرين سرگرمي)
 • 30,000 تومان
 • با تخفیف: 30,000 تومان
باشگاه مغز كودكان 1 (آموزش تمرين سرگرمي)
 • 40,000 تومان
 • با تخفیف: 40,000 تومان
كتابچه راهنماي مغز براي شناخت توان‌مندي‌ها آسيب‌ها و شيوه‌هاي بهبود عملكرد مغز
دفتر برنامه‌ريزي باشگاه مغز
 • 38,000 تومان
 • با تخفیف: 38,000 تومان
باشگاه مغز 4 كنترل مديريت (تمركز يادگيري احساسات تمايلات و تصميمات)
حافظه و يادگيري (كتاب آموزش و تمرين در 24 جلسه) باشگاه مغز 3
باشگاه مغز 2 توجه و تمركز (كتاب آموزش و تمرين در 24 جلسه)

باشگاه مغز 1 پلاس (كتاب آموزش و تمرين براي فعال‌سازي توانمندي‌هاي مغزي)

 • 60,000 تومان

تيم باشگاه مغز، در راستاي توليد و نشر مجموعه‌هاي آموزشي و تمريني توانمندسازي مغزي، اين‌بار تصميم به آغاز مسيري نو گرفته كه مكمل تلاش‌هاي قبلي است. در اين مسير قصد داريم تا هر يك از كتاب‌هاي موفق باشگاه مغز را با يك كتاب مكمل آموزشي و تمريني همراه كنيم تا بتوانيم بيش از گذشته در كنار علاقمنداني باشيم كه به سلامت مغز و عملكردهاي مغزي خود اهميت مي‌دهند. مجموعه كتاب‌هاي باشگاه مغز پلاس، در معماري مشابه با كتاب‌هاي باشگاه مغز طراحي شده‌اند كه مي توانند به‌طور مستقل و يا در تركيب با كتاب‌هاي اصلي به كار روند.

باشگاه مغز كودكان 3 (آموزش تمرين سرگرمي)

 • 36,000 تومان

مجموعه «باشگاه مغز كودك» براي والدين و معلماني است كه باور دارند، يادگيري و سرگرمي براي كودكان بايد در كنار هم باشد. ما در اين مجموع به دنبال آن هستيم تا به كودكان ياد دهيم چگونه از عملكردهاي متعدد مغزي خود (مانند توجه و حافظه) استفاده كرده و تمرينات اين مجموعه را حل كنند؛ تمريناتي كه به صورت هدف‌دار، پله پله و به تدريج از آسان به دشوار چيده شده‌اند و در هر پله كودك را با چالش جديدي مواجه مي‌سازند. در اين كتاب شخصيت‌هاي كارتوني متنوعي (مثل بچه موشي و بچه پيشي) هم به كمك ما آمده‌اند تا بتوانند كودك را در اين مسير تشوريق كنند. اگر شما هم مثل ما باور داريد كه سن كودكي، بهترين سن براي رشد و ارتقاي عملكردهاي مغزي است، پس در اين مسير با ما همراه شويد.

باشگاه مغز كودكان 2 (آموزش تمرين سرگرمي)

 • 30,000 تومان

مجموعه «باشگاه مغز كودك» براي والدين و معلماني است كه باور دارند، يادگيري و سرگرمي براي كودكان بايد در كنار هم باشد. ما در اين مجموع به دنبال آن هستيم تا به كودكان ياد دهيم چگونه از عملكردهاي متعدد مغزي خود (مانند توجه و حافظه) استفاده كرده و تمرينات اين مجموعه را حل كنند؛ تمريناتي كه به صورت هدف‌دار، پله پله و به تدريج از آسان به دشوار چيده شده‌اند و در هر پله كودك را با چالش جديدي مواجه مي‌سازند. در اين كتاب شخصيت‌هاي كارتوني متنوعي (مثل بچه موشي و بچه پيشي) هم به كمك ما آمده‌اند تا بتوانند كودك را در اين مسير تشوريق كنند. اگر شما هم مثل ما باور داريد كه سن كودكي، بهترين سن براي رشد و ارتقاي عملكردهاي مغزي است، پس در اين مسير با ما همراه شويد.

باشگاه مغز كودكان 1 (آموزش تمرين سرگرمي)

 • 40,000 تومان

مجموعه «باشگاه مغز كودك» براي والدين و معلماني است كه باور دارند، يادگيري و سرگرمي براي كودكان بايد در كنار هم باشد. ما در اين مجموع به دنبال آن هستيم تا به كودكان ياد دهيم چگونه از عملكردهاي متعدد مغزي خود (مانند توجه و حافظه) استفاده كرده و تمرينات اين مجموعه را حل كنند؛ تمريناتي كه به صورت هدف‌دار، پله پله و به تدريج از آسان به دشوار چيده شده‌اند و در هر پله كودك را با چالش جديدي مواجه مي‌سازند. در اين كتاب شخصيت‌هاي كارتوني متنوعي (مثل بچه موشي و بچه پيشي) هم به كمك ما آمده‌اند تا بتوانند كودك را در اين مسير تشوريق كنند. اگر شما هم مثل ما باور داريد كه سن كودكي، بهترين سن براي رشد و ارتقاي عملكردهاي مغزي است، پس در اين مسير با ما همراه شويد.

كتابچه راهنماي مغز براي شناخت توان‌مندي‌ها آسيب‌ها و شيوه‌هاي بهبود عملكرد مغز

 • 18,000 تومان

حتما شما هم تاكنون تجربه يادگيري طرز كار كردن با يك وسيله برقي و يا الكترونيكي را از روي دفترچه راهنماي آن داشته‌ايد و توانسته‌ايد با مطالعه دستورالعمل راهنما، گام به گام با روش راه انداختن و درست كار كردن آن وسيله آشنا شويد. حتي زماني كه براي اين وسايل مشكلي پيش مي‌آيد، اولين اقدام شما، مراجعه به اين كتابچه‌هاي راهنما خواهد بود و قطعا هرچقدر پيچيدگي اين وسايل بيشتر باشد، نياز به دستورالعمل راهنماي مفصل‌تري نيز خواهد بود. مغز ما يك موهبت الهي است كه دنياي بسيار پيچيده‌اي دارد. شناخت اين عضو شگفت‌انگيز نياز به يك كتابچه راهنمايي دارد تا به زباني ساده بتواند پيچيدگي‌هاي آن را توضيح دهد و به ما در مراقبت و رسيدگي به آن كمك كند...

دفتر برنامه‌ريزي باشگاه مغز

 • 38,000 تومان

دفتر برنامه‌ريزي باشگاه مغز

باشگاه مغز 4 كنترل مديريت (تمركز يادگيري احساسات تمايلات و تصميمات)

 • 65,000 تومان

پس از سه تجربه بسيار موفق باشگاه مغز (1)، (2) و (3) در طي سال‌هاي اخير، تيم باشگاه مغز اين بار با مجموعه ديگري همراه شما مي‌شود. اين كتاب طي شانزده پله، سعي در تقويت عملكردهاي مغزي دارد كه از سطوح پايه مانند توجه پايدار و متمركز شروع مي‌شود و گام به گام به سوي عملكردهاي مغزي عالي‌تر و پيشرفته‌تري مانند تصميم‌گيري و حل مسئله پيش مي‌رود. تمرينات و آموزش‌هايي كه در اين كتاب طراحي شده‌اند، در راستاي مجموعه‌هاي قبلي هستند و به نزديكي هر چه بيشتر چالش‌هاي مغزي با واقعيت‌هاي زندگي روزمره كمك مي‌كنند و مي‌كوشند با برقراري پيوند ميان آموزه‌هاي اين كتاب و عملكردهاي روزمره، تاثيري مضاعف در ارتقاي عملكردهاي مغزي بگذارند. پس با ما در باشگاه مغز كنترل و مديريت (تمركز، يادگيري، احساسات، تمايلات و تصميمات) همراه ‌شويد...

حافظه و يادگيري (كتاب آموزش و تمرين در 24 جلسه) باشگاه مغز 3

 • 60,000 تومان

پس از دو تجربه بسيار موفق كتاب‌هاي باشگاه مغز (1) و (2) در طي سال‌هاي اخير، اين بار با مجموعه ديگري همراه شما مي‌شويم. هدف اصلي اين كتاب، فعال‌تر كردن بخش‌هايي از مغز است كه وظيفه ذخيره و بازيابي اطلاعات و به اصطلاح علمي‌تر، حافظه را بر عهده دارد. در اين كتاب نيز همچون دو كتاب قبلي، سعي كرده‌ايم با طراحي تمرينات متنوع و چالش‌برانگيز در 24 پله، انواع حافظه از جمله حافظه چهره‌ها و حافظه لغات را به تدريج بهبود بخشيم. تمرينات اين كتاب ارتباط نزديك‌تري با دنياي واقعي دارند تا شما بتوانيد از مهارت‌هاي كسب شده در اين تمرينات، در عملكردهاي روزمره نيز استفاده كنيد. در اين كتاب، علاوه بر تمرينات روزانه، آموزش‌هاي كاربردي را نيز ارائه كرده‌ايم كه استفاده از آن‌ها در زندگي روزمره، تاثيري مضاعف در ارتقاي عملكرد حافظه خواهد داشت. پس با ما در كتاب باشگاه مغز (3)؛ حافظه و يادگيري همراه شويد.

باشگاه مغز 2 توجه و تمركز (كتاب آموزش و تمرين در 24 جلسه)

 • 60,000 تومان

پس از تجربه‌ي بسيار موفق كتاب باشگاه مغز(1)، اين بار با مجموعه‌ ديگري با شما همراه مي‌شويم كه هدف اصلي آن فعال‌تر كردن بخش‌هايي از مغز است كه وظيفه‌ تمركز حواس و به اصطلاح علمي‌تر، نگه‌داري توجه را بر عهده دارند. ما در اين كتاب سعي كرده‌ايم تا با طراحي تمرينات متنوع و جذاب در 24 پله، توجه و تمركز شما را به تدريج بهبود بخشيم. شما در اين كتاب، با مجموعه‌اي متفاوت از آنچه پيش‌تر در باشگاه مغز(1) ارائه شد، روبه رو مي‌شويد. هم‌چنين تمريناتي را مي‌آموزيد كه مي‌توانيد به راحتي در طول روز آن‌ها را براي بهبود اين كاركرد مغزي مهم به كار بريد. پس با ما در باشگاه مغز (2)؛ توجه و تمركز همراه شويد.

صفحه‌ی 1