فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

440 گام به‌سوي شكوفايي (جاده خوشبختي را چگونه طي كنيم)

  • 29,000 تومان

مارتين سليگمن و كريتوفرپترسون، دو سردمدار جنبش روان‌شناسي مثبت‌نگر، از 24 توانمندي اساسي ياد مي‌كنند كه اين كتاب بر پايه اين طبقه‌بندي نگارش يافته است. اين كتاب به 24 جاده‌اي كه براي رسيدن به سر منزل شادي و خوشبختي لازم است از آن‌ها بگذريم، پرداخته و براي آن 440 گام معرفي مي‌كند. مسير راه چنين است: از جاده كنجكاوي شروع و به ترتيب از جاده‌هاي خلاقيت، روشنفكري، عشق، مهرباني و ... عبور كرده تا به چند قدمي خوشبختي مي‌رسيم. براي برداشتن چندگام آخر نيز از ميان يك جاده زيبا ميانبر مي‌زنيم.

صفحه‌ی 1