فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
منحني دوم (ديدگاه‌هايي در نوسازي جامعه)
  • 48,000 تومان
  • با تخفیف: 48,000 تومان
خدايان مديريت (امور متحول سازمان‌ها)
  • 50,000 تومان
  • با تخفیف: 50,000 تومان
روح تشنه (فراسوي سرمايه‌داري در جستجوي معنا)
  • 55,000 تومان
  • با تخفیف: 55,000 تومان

منحني دوم (ديدگاه‌هايي در نوسازي جامعه)

  • 48,000 تومان

آينده چه ارمغاني براي جامعه دارد؟ چارلز هندي يكي از انديشمندان بزرگ معاصر است. در «منحني دوم» برپايه عمري كار و تلاشش، نگاهي به آينده مي‌اندازد تا ببيند چه چالش‌ها و فرصت‌هايي پيش رو است. او به رويه‌هاي رايج سرمايه‌داري مي‌نگرد و مي‌پرسد آيا اين نظام پايدار خواهد بود. او آسيب‌هاي جامعه‌اي را بررسي مي‌كند كه برمبناي اعتبار بنا شده است. باور نادرست رشد بي‌وفقه را به چالش مي‌كشد. حتي مي‌پرسد آيا نبايد در نقش‌هايمان به عنوان دانشجو، پدر يا مادر، كارمند و رأي‌دهنده در زندگي بازنگري كنيم و هدف جامعه ايده‌آل آينده چه بايد باشد. مانند هميشه برانگيزنده و متفكرانه، پرسش‌هايي را مطرح مي‌كند كه همه ما بايد از خود بپرسيم و همزمان، سمت و سويي را كه به پاسخ آن‌ها مي‌انجامد به ما نشان مي‌دهد.

خدايان مديريت (امور متحول سازمان‌ها)

  • 50,000 تومان

چارلز هندي، مدير، اقتصاددان، محقق و پروفسور دانشكده مديرت لندن مي باشد ولي شهرت وي به خاطر مقالات و كتاب‌هاي متعددي است كه تاكنون نگاشته است. او مي‌گويد: اگر در بين كتاب‌هاي متعدد هر نويسنده، يك كتاب محور اصلي نوشته‌هاي او را تشكيل دهد، در مورد من اين كتاب خدايان مديريت مي‌باشد.

روح تشنه (فراسوي سرمايه‌داري در جستجوي معنا)

  • 55,000 تومان

«چارلز هندي»، نويسنده پرآوازه مديريت در اين كتاب مطرح مي‌كند: از آنجا كه سرمايه‌داري بهتر از هر نظام ديگري زندگي انسان را سروسامان مي‌بخشد، نبايد بگذاريم كه كودك سرمايه‌داري در استخر گل‌آلود پيامدهاي ناخواسته اين نظام غرق شود. فردگرايي نوين، به افق‌هاي فراتري از ماديگري چشم خواهد دوخت. مجبور نيستيم آزادي‌ها و حق انتخابي را كه نظام سرمايه‌داري و ليبرال دموكراسي فراهم ساخته‌ است، تنها در زمينه مصرف بيشتر برباد دهيم. به جاي آن مي‌توان مردم بيشتري را به آزادي و شأن درخور انساني رساند. هيچ قانوني نمي‌تواند چنين كند، مگر آزاد ساختن روح تشنه، چيزي كه به گمان من، همه تشنه آنند!»

صفحه‌ی 1