فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
شناخت و مهار آلزايمر (بررسي جامعه شناختي)
  • 40,000 تومان
  • با تخفیف: 40,000 تومان
درآمدي جامعه‌شناختي بر جامعه‌پذيري
  • 8,000 تومان
  • با تخفیف: 8,000 تومان

شناخت و مهار آلزايمر (بررسي جامعه شناختي)

  • 40,000 تومان

يكي از بيماري‌هاي همه‌گير جهان امروزء بيماري آلزايمر است كه روند رو به رشدي دارد. آلزايمر هم براي خود فرد و هم براي اطرافيان و هم براي جامعه دردسرساز و پرهزينه است. عوامل متفاوتي در توليدش نقش دارند. پزشكانء جسم انسان را ملاك دانسته‌اند و به دارو درماني رو مي‌آورند. روانشناسانء بهم‌ريختگي روان را عامل بيماري دانسته‌ و روان‌درماني را پيشنهاد مي‌كنند. محيط زيستي‌هاء تخريب اكوسيستم و امواج راديويي و مغناطيسي و مواد غذايي تراريخته را به عنوان عامل در نظر مي‌گيرند و رفع آن‌ها را به عنوان كاهش آلزايمر مطرح مي‌كنند. و جامعه‌شناسانء شرايط اجتماعي فرهنگي فعلي جوامع را علت اصلي بيماري آلزايمر مي‌دانند. لذا بهبود وضعيت و شرايط پيرامون انسان امروزي را توصيه مي‌كنند. در يك كلامء فكر كردن و فعاليت‌هاي فكري فرهنگي و ورزشيء تغيير سبك زندگي را بدنبال داشته و حداقل پيشگيري بيماري آلزايمر خواهد بود و چه بسا كاهش سرعت رشد آن.

درآمدي جامعه‌شناختي بر جامعه‌پذيري

  • 8,000 تومان

از عمده‌ترين مسائلي كه دنياي امروز به صورت جدي با آن دست به گريبان است بحث جامعه پذيري يا آشنا كردن كردن كليه افراد يك جامعه با ارزش‌ها هنجارها قوانين و آداب و رسوم آن جامعه مي‌باشد . در واقع در سطح كلان هر چقدر صاحب منصبان و مسئولين يك جامعه در امر جامعه پذيري افراد جامعه خود موفق‌تر باشند يگانگي اجتماعي بيشتري برقرار شده وفاق اجتماعي مستحكمي بين مردم برقرار شده و در نتيجه آنها بهتر مي توانند به اهداف از قبل تعيين شده خود برسند. و در نهايت جامعه را به سمت توسعه پايدار و پيشرفت مورد نظر خود نزديك كنند. در سطح خرد مثلا در نهاد خانواده نيز درصورت موفقيت والدين در امر جامعه‌پذيري فرزندان به آرامش بيشتر سلامت خانواده و پيشرفت كليه اعضا نائل خواهند شد. از اين رو در دنياي امروز فعاليت جامعه‌پذيري و تمام بخش‌هاي آن يعني منابع مكانيسم‌ها و محتواي آن حائز اهميت مي‌شود.

صفحه‌ی 1