فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
بازتواني قلبي (راهنماي عملي براي برنامه‌هاي گروهي)

بازتواني قلبي (راهنماي عملي براي برنامه‌هاي گروهي)

  • 10,500 تومان

كتاب بازتواني قلبي، منبعي كاربردي براي طراحي و اجراي برنامه‌هاي گروهي بازتواني قلبي چندرشته‌اي است. برنامه هر جلسه به زباني ساده و با جزئيات كافي ارائه شده است و براي همه متخصصاني كه در برنامه بازتواني قلبي شركت مي‌كنند قابل استفاده است. برنامه‌هاي ورزشي و نيز مطالب آموزشي و روان‌شناختي به شكلي كاملا مشخص توضيح داده شده‌اند، به طوري كه هر كدام از اين موارد را مي‌توان به عنوان جلسات مجزا نيز اجرا كرد. علاوه بر طراحي جلسات، كتاب ديباچه كوتاهي دارد كه به شرح تاريخچه بازتواني قلبي در بريتانيا و نيز مرور شواهد و مستندات علمي مربوط به اثربخشي بازتواني قلبي مي‌پردازد. همچنين به مباني و الگوهاي نظري شيوه‌هاي ارائه شده در جلسات درماني نيز اشاره شده است. براي افرادي كه قصد راه‌اندازي مراكز جديد بازتواني قلبي را دارند، استفاده از اين كتاب، زمان لازم براي برنامه‌ريزي، تاسيس و اجراي برنامه‌هاي گروهي بازتواني قلبي را كاهش مي‌دهد.

صفحه‌ی 1