فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

الفباي بازاريابي شبكه‌اي 2

  • 20,000 تومان

ـ آيا مي‌دانيد چطور يك شركت مجاز بازاريابي شبكه‌اي را انتخاب كنيد؟ ـ آيا فرق بين دسيسه هرمي و شركت فروش مستقيم قانوني را مي‌دانيد؟ ـ نقش بالادستي، يا همان كسي كه شما را وارد بازاريابي شبكه‌اي مي‌كند، در موفقيت‌تان چقدر مهم است؟ ـ اگر او خودش تازه‌كار باشد چه مي‌كنيد؟ ـ اگر ديگر دوست يا عضوي از خانواده‌تان باقي نماند كه كار را به او معرفي كنيد، يا نخواستيد در ابتداي كار سراغ آنها برويد، چطور مشتري احتمالي پيدا مي‌كنيد؟ ـ چطور مي‌توانيد بدون فراري دادن اعضاي خانواده و دوستان خود كسب و كارتان را بنا كنيد؟ ـ آيا مي‌توانيد كسب و كارتان را اينترنتي گسترش دهيد؟ و... اين كتاب به تك تك اين پرسش‌ها مي‌پردازد، و پاسخ‌هاي اثبات‌شده و عملي را در اختيار شما مي‌گذارد.

الفباي بازاريابي شبكه‌اي 1

  • 20,000 تومان

آيا مي‌دانيد چطور يك شركت مجاز بازاريابي شبكه‌اي را انتخاب كنيد؟ آيا فرق بين دسيسه هرمي و شركت فروش مستقيم قانوني را مي‌دانيد؟ نقش بالادستي، يا همان كسي كه شما را وارد بازاريابي شبكه‌اي مي‌كند، در موفقيت‌تان چقدر مهم است؟ اگر او خودش تازه‌كار باشد چه مي‌كنيد؟ و... اين كتاب به تك تك اين پرسش‌ها مي‌پردازد، و پاسخ‌هاي اثبات شده و عملي را در اختيار شما مي‌گذارد.

احتياط در ريسك كردن (قوانين تغيير كرده‌اند)

  • 24,000 تومان

همه‌ي شركت‌هاي بزرگ و كارآفريناني كه آن‌ها را اداره مي‌كنند بايد آماده‌ي تكامل باشند. شما بايد آماده باشيد كه از كسي كه هستيد فراتر رويد و به كسي تبديل شويد كه قرار است باشيد. در اين مسير است كه حماسه خلق مي‌شود. جسارت متفاوت بودن را داشته باشيد. جسارت ريسك كردن را داشته باشيد.

صفحه‌ی 1