فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
راهنماي سريع شناخت‌درماني
  • 6,000 تومان
  • با تخفیف: 6,000 تومان
زندانيان باور (راهنماي كاربردي تغيير باورها)
  • 35,000 تومان
  • با تخفیف: 35,000 تومان

راهنماي سريع شناخت‌درماني

  • 6,000 تومان

اگرچه خيلي‌ها دوست دارند مطالب پيچيده و كاربردي روان‌درماني و مشاوره را ساده‌كنند، اما اين كار از دست گروه كوچكي از متخصصان برمي‌آيند كه با زير و بم‌هاي نظريه آشنا باشند و در راه ساده‌سازي اين مفاهيم به دام ساده‌انگاري نيفتند.ويندي دراين و مايكل نينان توانسته‌اند مجموعه‌اي از اين كتاب‌ها را بنويسند و يا ويراستاري كنند. آن‌ها نام اين كتاب را مجموعه In a Nutshell گذاشته‌اند كه مي‌توان به فارسي آن را راهنماي سريع ترجمه كرد. در اين مجموعه كتاب‌ها، حواشي و زوايد مطالب زدوده شده‌است و اصل مطلب در اختيار خواننده قرار دارد.

زندانيان باور (راهنماي كاربردي تغيير باورها)

  • 35,000 تومان

انسان‌ها توسط باورهاي منفي و محدودكننده‌اي كه درباره خود و زندگي‌شان دارند، زنداني مي‌شوند. اين كتاب به افراد كمك مي‌كند تا باورهاي مركزي خود را بشناسند و آنها را تغيير دهند. زندانيان باور رويكردي نوين را ارائه مي‌دهد كه توانايي كمك به افراد زيادي را دارد، آنهايي كه زندگي‌شان در زير ساية باورهاي منفي‌شان در باره خود و جهان، تيره و تار شده است.

صفحه‌ی 1