فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
  • 75,000 تومان

آيين زندگي

  • 75,000 تومان

اين كتاب شامل مطالب بديع و نوظهور نيست، بلكه دربرگيرنده مطالبي است كه شما مي‌دانيد ولي آن‌ها را فراموش كرده‌ايد يا اطمينان نداريد كه كارآئي لازم را داشته باشند. هدف اين كتاب ارائه همان دستورات مفيد قديمي است كه مؤثر بودن آن‌ها را بسياري از افراد تجربه و تأييد كرده‌اند. كار من در اينجا فقط نحوه ارائه است تا شما را وادار كند در مواقع لزوم از آن استفاده كنيد.

آيين سخنراني

  • 50,000 تومان

آيا كوچك‌ترين دليلي هست كه چرا بايد بتوانيد وقتي مستقيم در برابر جمعيتي ايستاده‌ايد، به خوبي زماني كه تنها براي خودتان نشسته‌ايد فكر كنيد؟! مسلما مي‌دانيد كه دليلي براي تفاوت بين اين دو موضوع وجود ندارد و در واقع، وقتي رو به روي جماعتي قرار گرفته‌ايد، بايد بتوانيد بهتر فكر كنيد و چگونه حاضرين مي‌توانند موجب تحريك و رشد افكار شما شوند. بسياري از سخنرانان موفق به شما خواهند گفت كه چگونه يك جمع، عامل محرك و الهام‌بخشي است كه موجب مي‌شود در هنگام سخنراني، ذهن آن‌ها روشن‌تر، دقيق‌تر و هوشيارانه‌تر كار كند.

آيين دوست‌يابي

  • 61,000 تومان

اگر موجوديت و زندگي فعلي خود را با آن‌چه كه استعداد آن‌ها را داريم و هنوز از آن‌ها بي‌خبريم، بسنجيم، بايد گفت كه باز هم در خواب هستيم چون ما در حال حاضر، تنها بخش كوچكي از نيروهاي ذخيره فكري و جسماني خود را بكار مي‌بريم، در صورتي كه وسعت زندگاني انسان به مراتب بالاتر از مقداري است كه فعلا با آن آشناست. آدمي داراي نيروهاي چندگانه‌اي است كه معمولا هيچ‌يك را بكار نمي‌بندد. تنها هدف اين كتاب اين است كه شما را تقويت كند تا بتوانيد اين نيروهاي ذخيره و استعدادهاي نهفته را آشكار ساخته، بكار برده و نهايت استفاده را از آن‌ها ببريد...

صفحه‌ی 1