فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
تفويض اختيار (برنامه‌اي براي ارتقاي كاركنان و افزايش بهره‌وري)
مديريت زمان (شيوه‌هاي كاربردي براي بهره‌گيري موثر از وقت)
جادوي انگيزش
  • 12,000 تومان
  • با تخفیف: 12,000 تومان

تفويض اختيار (برنامه‌اي براي ارتقاي كاركنان و افزايش بهره‌وري)

  • 16,000 تومان

بسياري از مديران در تفويض اختيار به مشكلاتي برخورد مي‌كنند. اين مديران‌، يا تمايلي به تفويض اختيار ندارند و يا اينكه توانايي آن را ندارند. از آن‌جا كه در صورت عدم تفويض اختيار برخي كارها، بايد مدير خودش آنها را انجام دهد، مديراني كه تفويض اختيار نمي‌كنند، در نهايت با انبوهي از كارها و مسئوليت‌ها روبرو خواهند شد كه بايد به تنهايي به انجام رسانند و به همين دليل نمي‌توانند از همه توانايي‌هاي بالقوه خود براي پيشرفت سازمان استفاده كنند.

مديريت زمان (شيوه‌هاي كاربردي براي بهره‌گيري موثر از وقت)

  • 10,000 تومان

مديريت زمان يكي از ويژگي‌هاي بارز و مشخص افرادي است كه عملكرد بالايي دارند. همه افراد موفق در زندگي از زمان خود به بهترين نحو استفاده مي‌كنند. در مقابل، افرادي كه عملكرد ضعيفي دارند نمي‌توانند به خوبي از زمان خود بهره‌گيري كنند. يكي از مهم‌ترين قوانين براي موفقيت اين است كه عادت‌هاي خوبي را در زندگي خود به كار ببنديم و آنها را نهادينه كنيم. در اين كتاب خواهيد آموخت كه چگونه عادت‌هاي خوبي را در زندگي خود به كار بنديد تا پس از مدتي اين عادت‌ها زندگي شما را دگرگون سازد.

جادوي انگيزش

  • 12,000 تومان

هدف از هر كسب و كاري عبارت است از دستيابي به حداكثر نرخ بازده در سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده توسط سازمان. سرمايه مالي برحسب واحد دلار محاسبه مي‌شود، اما سرمايه انساني امري پيچيده‌تر بوده و دربردارنده انرژي ذهني، هيجاني و جسمي هر يك از كاركنان است. وظيفه شما به عنوان مدير اين است كه كارايي اين سرمايه انساني را به حداكثر رسانده و بر دستيابي به ارزشمندترين و مهم‌ترين نتايج ممكن براي سازمان تمركز كنيد.

صفحه‌ی 1