فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
پايان بازاريابي
  • 105,000 تومان
  • با تخفیف: 105,000 تومان
تحقيقات بازاريابي از منظر دانشگاه هريوت وات
طراحي چرخه عمر محصول
  • 17,000 تومان
  • با تخفیف: 17,000 تومان
برنامه‌ريزي برند
  • 12,000 تومان
  • با تخفیف: 12,000 تومان

پايان بازاريابي

  • 105,000 تومان

اين كتاب به تغيير در سبك زندگي، عادت و سليقه انسان‌ها در عصر جديد پرداخته و نسخه هاي قديمي بازاريابي را منسوخ و مرده قلمداد مي نمايد. شعار اصلي كتاب حضور پر رنگ در شبكه هاي اجتماعي با رويكرد فروش كمتر، توجه و ارتباط بيشتر با مخاطبان مي‌ باشد. بايد به خاطر داشته باشيم مخاطبان ما در شبكه‌ هاي اجتماعي بر افراد تمركز دارند نه محصولات، چهره‌ها را زود تر به ياد مي آورند تا لوگوها را، به دنبال تجارب ديگر مشتريان هستند نه خريد آني از شما. برندها لازم است شخصيت انساني و تعاملي بگيرند نه هويت سازماني و فروشي. اينها ادبيات بازاريابي نوين است و روش هاي قديمي امروزه مرده است. هدف رسانه هاي اجتماعي در وهله اول و مهم تر از همه اين است كه با انسان ها معاشرت كنيد به عبارت بهتر محتوا ملكه و مخاطبان پادشاه هستند.

تحقيقات بازاريابي از منظر دانشگاه هريوت وات

  • 6,000 تومان

تحقيقات بازاريابي تابعي است كه مصرف‌كننده، مشتري و عموم مردم را از طريق اطلاعات به بازارياب ارتباط مي‌دهد. اين اطلاعات براي تمايز و تعريف فرصت‌هاي بازاريابي و تهديد و يا مشكلات مورد استفاده قرار مي‌گيرند. اين موضوع همچنين براي ايجاد، بهبود و ارزيابي فعاليت‌هاي بازاريابي و براي پايش عملكرد بازاريابي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. تحقيقات بازاريابي همچنين شامل موتورهايي براي جمع‌آوري داده‌ها، تحليل داده‌هاي جمع‌آوري شده و تفسير آن‌ها و همچنين برقراري ارتباط بين يافته‌ها هستند. اين تحقيقات تجربيات پيشين را در كنار وضعيت موجود و آينده پيش‌بيني شده، مدنظر قرار مي‌دهند.

طراحي چرخه عمر محصول

  • 17,000 تومان

طراحي چرخه عمر محصول به عنوان توسعه (برنامه‌ريزي، محاسبه، تعريف) يك مفهوم كلي براي كل چرخه عمر يك محصول شناخته مي‌شود. در واقع طراحي چرخه عمر به معناي يك برنامه‌ريزي در طول فاز مفهومي محصول است كه در آن مسير يك محصول در تمام دوران چرخه عمرش تعيين خواهد شد. بنابراين طراحي چرخه عمر محصول، طراحي تمام فعاليت‌هاي بعدي در طي چرخه عمر محصول است. با چنين دركي از اين مفهوم، اين كتاب با ارائه رويكردي واقعا جامع به بررسي اين مساله و چرخه اطلاعات مربوط به توسعه محصول مي‌پردازد. متخصصين از جمله محققان، صنعت‌گران و دانشجويان علاقمند به مباحث بازاريابي مخاطب اصلي اين كتاب هستند. در مسير حركت به طرف برتري چرخه عمر محصول، متخصصان و محققان به يك ميزان از روش‌هاي جوامع و ارائه نمونه‌هاي گوناگون از صنعت برخوردار خواهند شد. در مقايسه با تمامي كتاب‌هايي كه فصل به فصل توسط يك نويسنده به رشته تحرير درمي‌آيد، اين كتاب كار و درك مشتركي است از تمامي نويسندگاني كه محتويات آن را به طور مبسوط بيان كرده‌اند.

برنامه‌ريزي برند

  • 12,000 تومان

- اين سه مدل - مدل جايگاه‌سازي برند، مدل همنوايي با برند، مدل زنجيره‌اي ارزش برند - به بازاريابان كمك مي‌كند راهبردها و تاكتيك‌هاي برندسازي را به كار گيرند، سود را حداكثر كنند، ارزش ويژه بلند مدت براي برند خود ايجاد كنند. - مدل جايگاه‌سازي برند، عمل طراحي كردن پيشنهادات شركت و ايجاد تصويري براي گرفتن فضايي مشخص در ذهن بازار هدف مي‌باشد. هدف آن قرار دادن برند در ذهن مصرف‌كننده، براي حداكثر كردن منافع بالقوه سازمان است.

صفحه‌ی 1