فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
روانشناسي در كار و سازمان‌ها (مجموعه مدير مدرن)
روانشناسي در كار و سازمان‌ها
  • 4,500 تومان
  • با تخفیف: 4,500 تومان

روانشناسي در كار و سازمان‌ها (مجموعه مدير مدرن)

  • 25,000 تومان

اين كتاب در مورد بعدهاي مختلف روانشناسي در زمينه‌هاي كار و سازماني صحبت مي‌كند و ديگر فرد را تنها مورد بررسي قرار نمي‌دهد بلكه رفتار او را در سيستم‌هايي كه در آن تاثيرگذار است مورد مطالعه قرار مي‌دهد. سيستم‌هايي كه در آن تاثيرگذار است مورد مطالعه قرار مي‌دهد. محل كار جايگاهي پر استرس و فشار براي فرد ايجاد مي‌كند و از سويي موجب شكوفايي فرد مي‌شود. اين دوگانگي باعث مي‌شود در مورد جايگاه فرد در سازمان تجديد نظر كنيم و روش‌هاي مشاهده و مداخله روانشناسي در سازمان ها را بررسي كنيم.

روانشناسي در كار و سازمان‌ها

  • 4,500 تومان

اين كتاب در مورد بعدهاي مختلف روانشناسي در زمينه‌هاي كار و سازماني صحبت مي‌كند و ديگر فرد را تنها مورد بررسي قرار نمي‌دهد بلكه رفتار او را در سيستم‌هايي كه در آن تاثيرگذار است مورد مطالعه قرار مي‌دهد. محل كار، جايگاهي پر از استرس و فشار براي فرد ايجاد مي‌كند و از سويي موجب شكوفايي فرد مي‌شود. اين دوگانگي باعث مي‌شود در مورد جايگاه فرد در سازمان تجديد نظر كنيم و روش‌هاي مشاهده و مداخله روانشناسي در سازمان‌ها را بررسي كنيم.

صفحه‌ی 1