فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
دوباره فكر كن (قدرت شناختن آنچه نمي دانيد)
  • 98,000 تومان
  • با تخفیف: 98,000 تومان

دوباره فكر كن (قدرت شناختن آنچه نمي دانيد)

  • 98,000 تومان

اين كتاب دعوت‌ نامه‌اي است براي رها كردن دانش و عقايدي كه ديگر سودي به شما نمي‌رسانند و همچنين دعوتي است براي اين كه هويت خودتان را به جاي ثباتء وابسته به انعطاف‌پذيري كنيد باور دارم كه اگر به فن بازانديشي مسلط شويدء موقعيت بهتري براي دستيابي به موفقيت شغلي و خوشبختي در زندگي خواهيد داشت. بازانديشي به شما كمك مي كند راه‌حل‌هايي جديد براي مشكلات قديمي پيدا كنيد و براي مشكلات جديد سراغ راه‌حل‌هاي قديمي برويد. بازانديشي مسيري براي يادگيري بيش‌تر از اطرافيان‌تان و زندگي كردن با پشيماني‌هاي كم تر است. يكي از نشلنه‌هاي بارز خردمدي اين است كه بدانيد كي وقت آن رسيده كه بعضي از باارزش‌ترين و عزيزترين بخش هاي هويت‌ خود را رها كنيد.

صفحه‌ی 1