فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½_ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
قدرت حقيقي (هشياري عاطفي)
 • 80,000 تومان
 • با تخفیف: 80,000 تومان
پيام گم‌گشته (عرفان بوميان استراليا)
 • 65,000 تومان
 • با تخفیف: 65,000 تومان
برف در تابستان
 • 45,000 تومان
 • با تخفیف: 45,000 تومان
استادي عشق (راهنمايي كاربردي براي هنر رابطه)
 • 40,000 تومان
 • با تخفیف: 40,000 تومان
وجود مقدس شما (كشف نور درون)
 • 65,000 تومان
 • با تخفیف: 65,000 تومان
چرا خوبان رنج مي‌برند
 • 25,000 تومان
 • با تخفیف: 25,000 تومان
دوست داشتن وضعيت موجود (4 پرسش براي دگرگوني زندگي)
نيمه تاريك وجود (كتاب گويا) با قاب
 • 30,000 تومان
 • با تخفیف: 30,000 تومان
تمام شد
 • 25,000 تومان
 • با تخفیف: 25,000 تومان
سكون سخن مي‌گويد
 • 35,000 تومان
 • با تخفیف: 35,000 تومان
دوست داشتن آگاهانه (سفر به سوي رابطه متعهدانه)
يگانگي با كل زندگي (گزيده‌هايي الهام‌بخش از كتاب جهاني نو)

قدرت حقيقي (هشياري عاطفي)

 • 80,000 تومان

تجربه‌كردن عواطفء يكي از دشوارترين كارهاست. بسياري از مردمء حتي هنگامي كه از درون در جوش و خروش هستندء نمي‌دانند كه خشمگين شده‌اند و برخي از آدم‌ها در حالي كه غمء يگانه همنشين آن‌هاستء نمي‌دانند كه اندوهگين هستند. بسياري از آدم‌هاء فقط هنگامي از عواطفشان آگاه مي‌شوند كه جريان‌هاي شديد عاطفي ء زندگي‌شان را پريشان سازد و عادت‌هايي را كه به منظور بقاء دست‌يابي به موفقيت يا اهداف ديگر به دست آورده‌اندء به هم بريزد.

پيام گم‌گشته (عرفان بوميان استراليا)

 • 65,000 تومان

اين داستان شگفت انگيز ماجراجويانه و يكي از عناوين پر فروش نيويورك تايمز فرصتي براي كشف خرد يك فرهنگ باستاني و شنيدن پيام نيرومند آن را به ما مي‌دهد. اين قبيله خانه به دوش بوميان نخستين كه خود را مردم حقيقي مي‌ناميدند زني آمريكايي را به سرزمين دور دست خود فرا خواندند تا آنها را در سفري 4 ماهه در عمق بيابان‌هاي استراليا همراهي كند. مورگان در حالي كه با پاي برهنه 2250 كيلومتر از بيابان‌هاي سوزان، سخت و ناهموار را همراه با مردم قبيله طي مي‌كرد شيوه جديدي از زندگي كردن را آموخت از جمله روش درمان بوميان كه از فرهنگ پنجاه هزار ساله آنها بر مي‌آمد. سر انجام اين تجربه به دگرگوني شخصي چشم‌گير مورگان انجاميد.

برف در تابستان

 • 45,000 تومان

مراقبه چنان كه من آن را درك مي‌كنم، آرامش، تمركز، بينش يا هر احساس ديگري را ايجاد نمي‌كند، بلكه مراقبه، ديدن روشن و آشكار رويدادها در هر لحظه به شيوه‌اي بسيار ساده است. اگر هدف ما از مراقبه، ايجاد يا دست‌يابي به آرامش يا بينش باشد، در واقع مي‌كوشيم از جايي آغاز كنيم كه بايد مقصدمان باشد. در نتيجه، همواره به جايگاه اوليه بازمي‌گرديم، زيرا از آنجا كه هستيم، آغاز نكرده‌ايم. به بياني ديگر، مراقبه، گفت و گوي دروني كامل يا دركي ژرف از مسايل زندگي‌ست. بنا براين، نبايد تفاوتي ميان گشودن گره‌هاي ذهني - يعني حل مسايل، از روان‌رنجوري تا موارد ديگر - و مراقبه وجود داشته باشد. همه اين‌ها بخشي از يك فرايند هستند. از نظر من، مشاوره‌‌ي روان‌شناختي، تفاوت چنداني با راهنمايي كردن در زمينه مراقبه ندارد. از اين رو، كسي كه انسان‌ها را درك نمي‌كند، اما دانسته‌هاي كتابي فراواني دارد، آموزگار يا مشاوري براي مراقبه نيست، بلكه يك دانشمند است.

استادي عشق (راهنمايي كاربردي براي هنر رابطه)

 • 40,000 تومان

در دوران خردسالي، وقتي با كسي مشكلي داريم، خشمگين مي‌شويم. به هر دليلي كه باشد، خشم مشكل را پس مي‌راند و ما به نتيجه دلخواهمان دست مي‌يابيم. وقتي دوباره با مشكلي روبه‌رو مي‌شويم، مي‌دانيم اگر خشمگين شويم، مشكل عقب‌نشيني مي‌كند. بنابراين، پي‌درپي تمرين مي‌كنيم تا استاد خشم شويم. براي استاد شدن در عشق، بايد عشق را تمرين كنيم. هنر برقراري ارتباط نيز مهارتي كامل است و تنها راه رسيدن به مرتبه استادي، تمرين است. بنابراين، مهارت پيدا كردن در روابط با تمرين به دست مي‌آيد و به مفاهيم ذهني و دست يابي به دانش بستگي ندارد.

وجود مقدس شما (كشف نور درون)

 • 65,000 تومان

دبي فورد در اين اثر جاوداني و مهم،بي‌باكانه پرده از نور درون بر‌مي‌دارد و با اين كار،راهي به سوي وجودهاي برتر ما مي‌گشايد.به گفته خود نويسنده اين دگرگوني مقدس در آگاهي براي همه جويندگتن عشق و نيروي تزلزل‌ناپذير در دسترس است. اگر از گشت و گذار در نيمه تاريك وجود خسته شده ايد،اين كتاب شما را بالا مي‌كشد و نشان مي‌دهد معجزه‌هاي جلوي چشم ما كجا پنهان هستند.

چرا خوبان رنج مي‌برند

 • 25,000 تومان

رنج بخشي از زندگي و مانند آموزگار ماست. بعضي از بهترين درس‌هاي زندگي را از دست مي‌دهيم افسوس كه بسياري از ما با درك نكردن اين حقيقت، براي دوري گزيدن ظاهري از تجربيات تلخ به هر كاري دست مي‌زنيم. با نزديك شدن مصيبت و گرفتاري راهي براي فرار مي‌جوييم، غافل از آن كه آن‌ها هرگز دور نمي‌شوند. تجربيات تلخ فقط براي مدتي محو مي‌شوند و سپس به شكلي وحشتناك دوباره به سراغ ما مي‌ايند. با گريز از گرفتاري و رنج، در گام بعدي مشكل بزرگ‌تري را به سوي خود مي‌خوانيم. براي گريز از مشكلات كوشش نكنيد، زيرا اين كار ناممكن است. از طرفي براي ناگزير بودن در رويارويي با آنها اجازه ندهيد مشكلات به سادگي وارد شوند، بلكه براي مواجهه با انها آماده باشيد و با اين جملات به آنها خوش‌آمد بگوييد خوش آمدي دوست من چه پيامي از سوي خداوند برايم آورده‌اي؟ به اين ترتيب شما درمي‌يابيد كه هر مشكلي مانند بسته‌اي غبارآلود است كه ظاهري ناخوشايند ، اما هديه‌اي با ارزش در بردارد. هر تجربه ناخوشايند، گنجينه‌اي از عقل و قدرت را در خود نهان دارد. كسي كه به اين آگاهي رسيده رسيده باشد، به رنج‌ها با لبخند پاسخ مي‌دهد او يك فاتح راستين و مسير او پيروزي است.

دوست داشتن وضعيت موجود (4 پرسش براي دگرگوني زندگي)

 • 110,000 تومان


كار بايرن كيتي، موهبتي بزرگ براي جهان ماست. ريشه رنج، واقعي دانستن افكارمان است، همان داستان‌هايي كه پي در پي در ذهن ما اجرا مي‌شوند. كار بايرن كيتي همچون شمشيري برنده اين توهم را مي‌شكافد و شما را توانمند مي‌سازد تا جوهر ازلي و ابدي وجودتان را بشناسيد. شادي، آرامش و عشق، حالات طبيعي شما و برخاسته از اين جوهر هستند. «دوست داشتن وضعيت موجود» كليد را به شما مي‌دهد. اكنون آن را به كار ببريد...

نيمه تاريك وجود (كتاب گويا) با قاب

 • 30,000 تومان

«نيمه تاريك وجود» براي بهبودي سردرگمي و نااميدي كساني كه در دام افسردگي، شكست‌هاي پياپي و گسست‌هاي ارتباطي دست و پا مي‌زنند، راهگشاست و چشم‌اندازي از جهان بي‌كران درون را پيش آن‌ها مي‌گستراند. اين كتاب همچنين براي آن گروه كه اسير اعتيادهاي گوناگون هستند و نياز به بازپروري رواني و عاطفي دارند تاثيرگذار و التيام‌بخش است. كساني كه از گسست و ناهماهنگي بخش‌هاي گوناگون وجود خود رنج مي‌برند و پيامدهاي حاصل از اين ناهمگوني را در زندگي تشخيص داده‌اند، با درك آموزه‌هاي اين كتاب و راه دادن آن‌ها به تصميم‌گيري‌هاي روزانه مي‌توانند به هماهنگي و يكپارچگي برسند و با انجام انتخاب‌هايي آگاهانه، راه موفقيت و رشد را براي خود هموار كنند. «نيمه تاريك وجود» نداي از درون است كه نور را بر تاريكي‌ها مي‌تاباند و ما را با شيطان‌هايي كه در وجودمان به جست و خيز مشغولند، آشتي مي‌دهد تا بدانيم كه دوست‌داشتني، شايسته و با كفايت هستيم.

تمام شد

 • 25,000 تومان

خواستم موزيكي بگذارم تا حواسم پرت شود، ولي روي همه سي‌دي‌ها خط داشت. جاي ناخن‌هاي تو بود يا شايد قبل از رفتنت با كليد رويشان كشيده بودي. كاش پاكت‌هاي سيگار بيست و يك نخ داشتند و چه‌قدر من خوشبخت مي‌شدم. حتي خوشبخت‌تر از گربه همسايه كه توي كفش‌هاي من خودش را راحت مي‌كند!

سكون سخن مي‌گويد

 • 35,000 تومان

اين كتاب واژه ها را به كار مي‌گيرد تا از طريق خواندن در ذهن شما به فكر تبديل شوند. اما اين افكار معمولي نيستند، يعني تكراري، پر سر و صدا و خودخواهانه نيستند و براي جلب توجه فرياد نمي‌كشند. افكار درون اين كتاب درست مانند افكار يكايك استادان معنوي حقيقي و درست مانند سوتراهاي باستاني نمي‌گويند به من نگاه كن. بلكه مي‌گويند به وراي من نگاه كن. از آن‌جا كه اين افكار از سكون نشات گرفته‌اند، نيرومند هستند و اين نيرو شما را به همان سكوني كه منشا آن‌ها بوده‌، باز مي‌گرداند. آن سكون، آرامش درون است و آن آرامش و سكون جوهر وجود شماست. سكون درون است كه جهان را حفظ و دگرگون مي‌نمايد.

دوست داشتن آگاهانه (سفر به سوي رابطه متعهدانه)

 • 75,000 تومان

«دوست داشتن آگاهانه»، افزوده‌اي‌ست شگفت‌انگيز به خرد كاربردي گي هندريكس كه طي سال‌ها در دسترس همگان قرار داده است. درباره دوست داشتن خود و عواطف بشري، درس‌ها از گي گرفته‌ام و در زمينه صميميت، از گگي و كيتلين بسيار آموخته‌ام. اين كتاب، حاصل تعهد مشترك آن‌ها نسبت به همگي ماست. هيچ موضوعي، مهم‌تر از دوست داشتن آگاهانه به فكرم نمي‌رسد. مشكلات جدي خانوادگي و اعتيادهاي گسترده در جامعه ما گواه آلودگي‌هاي ناآگاهانه‌اي‌ست كه پيامد روابط اصلي ناكارآمد به شمار مي‌آيند. الگوهايي كه براي صميميت داريم، به كلي منسوخ و بي‌اعتبار شده‌اند. آن‌ها به دوراني كه جوامع ما براي بقا دست و پا مي‌زدند، باز مي‌گردند. وقتي مساله بقا مطرح است، مسوول بودن يك نفر فايده دارد. در چنين شرايطي، هم‌وابسته بودن و احساس نكردن نيز مفيد است.

يگانگي با كل زندگي (گزيده‌هايي الهام‌بخش از كتاب جهاني نو)

 • 30,000 تومان

من براي اين برگزيده كتاب جهاني نو، بخش‌هايي را از كتاب اصلي انتخاب كرده‌ام كه به نظرم براي مطالعه عميق يا الهام‌بخش، بسيار مناسب هستند. به همين دليل، پيشنهاد نمي‌كنم كه اين كتاب را از آغاز تا پايان، به ترتيب بخوانيد. شيوه مفيد ديگر، اين است كه گه‌گاه كتاب را باز كنيد، صفحه يا گزيده‌اي را بخوانيد و بگذاريد كلمات، راه خود را به آن بعد عميق درون كه فراتر از كلام، يعني فراتر از فكر است، بگشايند. حقيقتي كه واژگان به آن اشاره دارند، يعني بعد ازلي و ابدي آگاهي، از راه فهم ذهني و فكر استدلالي در دسترس نيست. اين كتاب چكيده جهاني نو نيست و اگر چه برخي از نكات مهم آن كتاب را در بر دارد، اما مطالب اندكي در مورد امنيت در آن گنجانده شده و هيچ مطلبي درباره بدن دردمند در آن نيامده است. به سخن ديگر، اگر مي‌خواهيد آن الگوهاي ذهني ـ عاطفي دروني‌تان را كه مانع از پديد آمدن آگاهي تازه مي‌شوند، درك كنيد و تشخيص دهيد، لازم است كتاب اصلي را بخوانيد.

1  2  3  4  صفحه‌ی 1