فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
درمان كوتاه مدت براي زوج‌ها و خانواده‌ها در بحران
مغز بله (چگونه شجاعت كنجكاوي و تاب‌آوري را در فرزندان خود پرورش دهيد)
موردپژوهي در زوج‌درماني
 • 150,000 تومان
 • با تخفیف: 150,000 تومان
نظريه دلبستگي در عمل (درمان هيجان‌مدار براي افراد،زوجين و خانواده‌ها)
زوج درماني مثبت‌نگر
 • 64,000 تومان
 • با تخفیف: 64,000 تومان
اصول و نظريه‌هاي يادگيري و رفتار
 • 80,000 تومان
 • با تخفیف: 80,000 تومان
نظريه‌هاي مشاوره و روان‌درماني پست مدرن (پساساختارگرا)
جعبه ابزار فرزندپروري (راهنماي عملي براي والدين آگاه)
راهنماي تشخيص بر اساس دي اس ام فايو
 • 90,000 تومان
 • با تخفیف: 90,000 تومان
تكنيك تحليلي برش‌هاي باليني
 • 100,000 تومان
 • با تخفیف: 100,000 تومان
نظريه‌هاي شخصيت
 • 220,000 تومان
 • با تخفیف: 220,000 تومان

درمان كوتاه مدت براي زوج‌ها و خانواده‌ها در بحران

 • 90,000 تومان

كتاب حاضر نتيجه تجربه باليني من است. بي شك، همچون آمريكا، جامعه ايران نيز متشكل از فرهنگ‌هاي متنوع است و مراجعاني دارد كه با طيف وسيعي از مشكلات ارائه شده به مشاوره مي‌آيند. معمولاً آنها درگير نوعي بحران احساسي و در جستجوي تسكين فوري هستند و قادر نيستند براي درمان طولاني‌تر سرمايه‌گذاري زماني يا مالي كنند. در اين كتاب كوشش كرده‌ام تا به درمانگران و مراجعان‌مان كمك كنم و مهارت‌هايي را ارائه دهم كه براي حركت رو به جلو در زندگي نياز دارند.

مغز بله (چگونه شجاعت كنجكاوي و تاب‌آوري را در فرزندان خود پرورش دهيد)

 • 85,000 تومان

اين كتاب به كودكان كمك مي‌كند تا به دنياي پيرامون خود بله بگويند، آنها را ترغيب مي‌كند تا ذهن خود را براي چالش‌ها و فرصت‌هاي جديد باز نگاه دارند. همچنين، به كودكان كمك مي‌كند تا بدانند چه كسي هستند و چه كسي مي‌توانند باشند. بنابراين، امكان داشتن مغز «بله» را براي كودكان فراهم مي‌كند.

موردپژوهي در زوج‌درماني

 • 150,000 تومان

زوج‌درماني، كه به شكل سنتي با عنوان درمان زناشويي (يا پيش از آن با عنوان مشاوره ازدواج، برودريك و اشريدر، 1981) مطرح مي‌شد، به مجموعه‌اي متغير از روش‌ها، استراتژي‌ها، چشم‌اندازها و روان‌درماني اشاره دارد كه هدف آن كمك به ارتباط زوجين براي كاهش جنبه‌هاي مهم (و معمولا پيوسته) پريشاني روابط و افزايش رضايت از رابطه است. معمولا، البته نه هميشه، روان‌درماني زوج‌محور، در جلسات با حضور زوجين، به طور منظم اجرا مي‌شود.

نظريه دلبستگي در عمل (درمان هيجان‌مدار براي افراد،زوجين و خانواده‌ها)

 • 44,000 تومان

اين كتاب خلاصه‌اي از نظريه‌ دلبستگي را به عنوان يك ديدگاه رشدي جامع در شخصيت و تنظيم عاطفه ارائه كرده و مفاهيمي از اين نظريه را براي كار روان‌درماني در اختيار متخصصان قرار مي‌دهد.

زوج درماني مثبت‌نگر

 • 64,000 تومان

مباحث كتاب: 1. ما چيست؟ 2. قدرت داستان‌ها در زندگي ما. 3. ارزيابي ما در درمان. 4. كمك به زوج‌ها براي پرورش داستان‌هاي ما. 5. داستان‌هاي چسبنده. 6. ساختن داستان‌هاي ما در ميان چرخه زندگي. 7. زندگي كردن و گفتن ما.

اصول و نظريه‌هاي يادگيري و رفتار

 • 80,000 تومان

افراد هميشه علاقه‌مندند كه رفتار خود و ديگران را درك نمايند و اين علاقه چيزي بيش از كنجكاوي ساده است. زيرا كيفيت زندگي ما به درك اعمال ما و ديگران بستگي دارد. هرگونه تلاش منظم و سيستماتيك براي درك رفتار بايد شامل در نظر گرفتن چگونگي يادگيري و آن چيزي كه ما ياد مي‌گيريمء باشد. بسياري از جنبه‌هاي رفتاري انسان‌ها و حيوانات در نتيجه يادگيري ايجاد مي شود.

نظريه‌هاي مشاوره و روان‌درماني پست مدرن (پساساختارگرا)

 • 64,000 تومان

ديدگاه پست مدرن يك نظريه فلسفي راهكاري است كه تحت تاثير اصول معرفت‌شناسي، پديدارشناسي و اصالت وجود در طي سال هاي 1980-1970شكل گرفت و داراي نگرشي انتقادي نسبت به قطعيت حقايق و علوم است. پست مدرنسيم واقعيت عيني، مطلق و قابل شناسايي را مورد ترديد قرار داده و برعكس آن را امري نسبي مذهب ي و وابسته به زمينه، چند بعدي و كثرت گونه در نظر مي‌گيرد.

حال خوب‌تر (كتاب تمرين شناختي ‌رفتاري براي نوجوانان مهارت‌هاي ضروري و فعاليت‌هايي براي كمك كردن به شما تا حال خود را بهتر كنيد عزت نفس را افزايش دهيد و بر اضطراب غلبه كنيد)

 • 48,000 تومان

نوجواني دوره سخت و پرچالشي است. نوجوانان ممكن است با والدينء مدرسه و حتي دوستان خود چالش‌هايي داشته باشند. نوجوانان براي حل كارآمد اين چالش‌ها نياز به ابزار دانش و مهارت دارند. اين كتاب فوق‌العاده با متني ساده و روان در كنار تمرين‌هاي كاربرديء به نوجوانان كمك مي‌كند تا مشكلات خود را حل كنند و بتوانند از پس اضطرابء افسردگي و كمبود عزت نفس بربيايند. تمرين‌هاي اين كتاب براي والدين و ساير بزرگسالان نيز مفيد است. شديدا توصيه مي‌كنيم همراه با نوجوان خود از خواندن اين كتاب لذت ببريد و با انجام دادن تمرين‌هاي آنء به رشد و خودشكوفايي خود كمك كنيد.

جعبه ابزار فرزندپروري (راهنماي عملي براي والدين آگاه)

 • 58,000 تومان

فرزندپروري وظيفه‌اي لذت‌بخشء رشد دهندهء سخت و چالش‌برانگيز است. به طور معمول والدين در جايي از سيستم روان خود اميد دارند كه فرزندان آنها به بزرگسالاني سالمء پويا و سازنده تبديل شوندء اما در اين مسير دائما با پيچيدگي‌هايي مواجه مي‌شوند. خوشبختانه تحقيقات نشان داده‌‌اند كه فرزندپروريء مهارتي آموختني است و والديني كه به آموزش و آگاهي خود در اين زمينه مي‌پردازندء نتايج بهتري دريافت مي‌كنند. در اين كتاب با متني ساده و كاربرديء مهارت‌ها و راهبردهاي اساسي كه شما براي رشد همه جانبه فرزندتان نياز داريدء معرفي و توضيح داده شده است.

راهنماي تشخيص بر اساس دي اس ام فايو

 • 90,000 تومان

تشخيص‌‌گذاري در حيطه سلامت روان امري حياتي و پيش‌نياز درمان موثر است. كتاب حاضر راهنمايي براي آسان‌تر نمودن فرايند تشخيص‌دهي است. نويسنده تلاش كرده تا با ارائه اصول تشخيصيء به بالينگران كمك كند موانع و شبهات پيش‌رو در امر تشخيص را شناسايي نموده و با اطمينان به تشخيص صحيح دست يابند. افزون بر اينء حين ارزيابي و مصاحبه باليني چنانچه كسب اطلاعات از يك منبع با مشكل مواجه شودء منبع ديگري را پيش‌رو مي‌گذارد. نكات كليدي به صورت دسته‌بندي ارائه شده‌اند كه تركيب و جمع‌بندي اين اطلاعات هدايت‌گر دستيابي به تشخيص نهايي هستندء ضمن اينكه براي تشخيص افتراقي نيز راهكارهاي منحصر به فردي از جمله استفاده از درخت‌هاي تصميم‌گيري و فهرست‌هاي افتراقيء ارائه شه كه بسيار مفيد فايده‌اند.

تكنيك تحليلي برش‌هاي باليني

 • 100,000 تومان

رويكرد تحليلي پيچيده است. آنچه تئوري روانكاوي را از كار باليني تحليلي جدا مي‌كند توجه به اين پيچيدگي در اجراي تكنيك تحليلي است. هر فصل اين كتاب مباني اساسي روانكاوي مانند انتقالء مقاومتء تعبير خوابء و... را پوشش مي‌دهد. اما در روانكاوي معاصر مباني نيز پيچيده‌تر شده‌اند و لذا تكنيك نيز به تبع آن پيچيده‌تر خواهد شد. در اين كتاب تلاش كرده‌ام تا اين پيچ و خم‌ها با انبوهي از مثال‌هاي باليني و توضيحاتي كه متعاقب هر مثال آمده‌اند شفاف و قابل درك شوند. اين مجموعه از برش‌هاي باليني نتيجه بيش از 20 سال كار با بيمارانم است و همچنين بيماراني را كه دانشجويان تحت سوپرويژنم ارائه كرده‌اند به اين مجموعه افزوده‌ام. واضح است كه هدفم كمك به رشد حساسيت‌هاي خواننده هنگام روانكاوي و روان‌درماني تحليلي است.

نظريه‌هاي شخصيت

 • 220,000 تومان

علت رفتارهاي مردم چيست؟ آيا مردم در شكل دادن به شخصيت تا اندازه‌اي حق انتخاب و تصميم‌گيري دارند؟ علت شباهت‌ها و تفاوت‌هاي رفتاري بين مردم چيست؟ چه چيزي باعث مي‌شود رفتارهاي مردم قابل پيش‌بيني بشوند؟ چرا بسياري مواقع رفتارهاي مردم را نمي‌توان پيش‌بيني كرد؟ آيا رفتار مردم را نيروهاي پنهان و ناخودآگاه كنترل مي‌كنند؟ علل آشفتگي‌هاي رواني چه چيزهايي هستند؟ در شكل دهي به رفتار انسان‌هاء وراثت بيشتر نقش دارد يا محيط؟اين كتاب در بخش بوي كاغذ در سايت متمم معرفي شده است.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  صفحه‌ی 1