فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
ناطوردشت
 • 110,000 تومان
 • با تخفیف: 110,000 تومان
زندگي روزمره ژاپني‌ها در دوره سامورايي‌ها
 • 195,000 تومان
 • با تخفیف: 195,000 تومان
لذات فلسفه (پاسخ به پرسش‌هاي زندگي)
 • 240,000 تومان
 • با تخفیف: 240,000 تومان
ماركسيسم و روانكاوي
 • 85,000 تومان
 • با تخفیف: 85,000 تومان
2 پارگي ايگو در فرآيند دفاعي (رساله و شرح)
 • 95,000 تومان
 • با تخفیف: 95,000 تومان
رساله و شرح زنانگي
 • 105,000 تومان
 • با تخفیف: 105,000 تومان
روانشناسي اندوه
 • 60,000 تومان
 • با تخفیف: 60,000 تومان
جستارهايي درباره تكوين بيماري‌هاي رواني (گزيده‌اي از نوشته‌هاي باليني روان‌كاوي)
آليس در سرزمين عجايب
 • 28,500 تومان
 • با تخفیف: 28,500 تومان
بازداري‌ها نشانگان و اضطراب (رساله و شرح زيگموند فرويد)
مفاهيم روانكاوي (تداعي آزاد)
 • 35,000 تومان
 • با تخفیف: 35,000 تومان
مفاهيم روانكاوي (ندامت و ملامت)
 • 35,000 تومان
 • با تخفیف: 35,000 تومان

ناطوردشت

 • 110,000 تومان

هولدن كالفليد، شخصيت جذاب ناطور دشت كه در بحراني‌ترين دوره زندگي به سر مي‌برد، قدم در راه سفري سه روزه گذاشته است؛ دور از خانه و در بطن جامعه‌اي كه هم از آن او است و هم نيست و در فضايي كه تنگ و سرد و بيگانه است. ولي آيا اين تنگنا، سرما و بيگانگي صرفا برخاسته از جهان بيرون است؟ قهرمان نوجوان اسلينجر گرما را دوست دارد اما در سرما پرسه مي‌زند؛ پسر‌كي غريبه كه البته براي همه ما چون خود ماست؛ او پرسه مي‌زند تا در پايان اين سه روز، از نوجواني پا به جهان جواني بگذارد؛ او در آستانه ايستاده است و همه ميدانيم در لحظه ورود به چنين عالمي فقط جانب يك چيز رعايت مي‌شود: بي‌اعتنايي

زندگي روزمره ژاپني‌ها در دوره سامورايي‌ها

 • 195,000 تومان

ژاپني‌ها در طول اعصار تحولات فراواني را از سر گذرانده‌اند؛ بارها بخت و اقبال به سراغشان آمده و سپس از ايشان رويگردان شده، و كرارا به فلاكت افتاده‌اند. براي درك آنچه بر آنها گذشته مداقه در حيات اجتماعي مردمان دوره‌اي كه شوگون‌ها در ژاپن قدرت داشتند ضروري مي‌نمايد. سامورايي‌ها در دوران جنگ‌هاي داخلي (مصادف با قرون وسطا در اروپا) قدرت گرفتند و به طبقه‌اي مهم و ممتاز در ژاپن تبديل شدند كه وجودشان هم ضامن امنيت بود و هم برهم زننده آن. آنها در خدمت شوگون‌ها بودند و قدرت اين حاكمان در سايه را نمايش مي‌دادند.

لذات فلسفه (پاسخ به پرسش‌هاي زندگي)

 • 240,000 تومان

لذات فلسفه نظريات ويل دورانت درباره مسائل اساسي زندگي و سرنوشت انسان است. او در اين كتاب مي‌كوشد تا به فلسفه‌اي متناسب و هماهنگي با زندگي برسد و درباره مسائلي بحث مي‌كند كه اين روزها بيشتر به زندگي ما نزديك است. موضوع بحث او انسان است. انسان كنونيء يعني خود ما. او فلسفه را شامل مسائلي مي‌داند كه بر معني و ارزش زندگي انساني تاثير گذارند. دورانت در اين كتاب به زن امروزيء زيبايي‌شناسيء خوشبختيء سرنوشت تمدنء فلسفه سياسيء فلسفه دين و مفاهيمي از اين دست مي‌پردازد.

ماركسيسم و روانكاوي

 • 85,000 تومان

به نظر مي‌رسد فهم جهان مدرن بدون مواجهه با انديشه‌هاي كساني چون ماركس و فرويد و درك آموزه‌ها و نظرهاي ايشان قرين توفيق نخواهد بود. مروري گذرا به مهم‌ترين و تاثيرگذارترين جريان‌هاي فكري و اجتماعي دو سده اخير بيان‌گر تاثير گسترده و نظرگير انديشه‌هاي ايشان در حوزه‌هاي اجتماعي، سياسي، اخلاقي و نظري بشر است. روبن اسبورن در كتاب ماركسيسم و روانكاوي با بررسي آموزه‌هاي اصلي روانكاوي از منظر ماركسيسم. و نيز ارزيابي مولفه‌هاي محوري ماركسيسم از دريچه روانكاوي، روابط متقابل بين زندگي ذهني آدمي و واقعيات فرايندهاي اقتصادي و اجتماعي را تشريح مي‌كند و نشان مي‌دهد اين دو جريان ناقض هم نيستند و در فهم ماهيت آدمي يكديگر را كامل مي‌كنند.

2 پارگي ايگو در فرآيند دفاعي (رساله و شرح)

 • 95,000 تومان

مقاله دوپارگي فرويد مقاله‌اي كوتاه اما بسيار كليدي در فهم ديدگاه او و نقطه عزيمت بسياري ديدگاه‌‌هاي پس از فرويد بوده است. كتاب حاضر مشتمل بر مقاله اصلي و شرح هاي مختلفي است كه از منظر مكاتب گوناگون روانكاوي در فرانسه، انگليس و آمريكاي لاتين بيان شده است. از رهگذر اين تفاسير، اهميت مقاله و چشم اندازهاي نظري و باليني ما درباره روانكاوي و كاربست آن در جهان پيچيده امروز گسترش خواهد يافت.

رساله و شرح زنانگي

 • 105,000 تومان

در ادبيات روانكاوي بحث‌هاي بسياري در باب جنسيت مطرح است كه حتي امروز هم نه نمود مفهومي آن روشن است و نه كاربرد باليني‌اش. فرويد در مقاله «زنانگي» خود با مفهوم پردازي اين امر كه چگونه «يك زن از كودكي با موضع دوجنسي پديد مي‌آيد» به موضوع «معماي زنان» پرداخت. فرويد نمي‌دانست «زنان چه مي‌خواهند؟»؛ در قرن بيست ويكم نيز زنانگي و سكسواليته زنانه هنوز يك معماست. «معما» زنانگي را توضيح نداد، بلكه آن را در قالب مفهومي مبهم و دو پهلو رها كرد و همين مؤيد نابسندگي بخصوصي در شناخت مسائل جنسي پيرامون زنان و زنانگي بود. زمان آن رسيده است كه از فانتزي «رمز و راز زنانگي» دست بشوييم. زنان ابوالهول نيستند. يا بهتر بگوييم: آنها نه كمتر و نه بيشتر از مردان چنين‌اند. هيچ رمز و رازي براي حل شدن وجود ندارد. كتاب كنوني علاوه بر رساله اصلي فرويد، شامل تفسيرهاي مختلفي است كه نظريه پردازان برجسته مكاتب گوناگون روانكاوي و مطالعات جنسيت از مفهوم‌پردازي زنانگي ارائه كرده‌اند.

روانشناسي اندوه

 • 60,000 تومان

كتاب روانشناسي اندوه مواجهه‌اي است با مسئله فقدان، داغداري و تجربه‌هاي اندوه‌بار. ريچارد گروس علاوه بر بررسي چيستي اندوه و اشكال مختلف آن، واكنش‌هاي انساني به اين مسئله را نيز مي‌كاود. از اين‌رو، محتواي كتاب موضوعاتي وسيع را پوشش مي‌دهد. نويسنده هم از روانكاوي فرويد، هم از عقايدي بي‌اعتبار كه «مراحل» اندوه را گذركردني مي‌داند و هم از هنجارهايي اجتماعي و فرهنگي سخن مي‌گويد كه درك ما را از داغداري شكل داده يا محدود كرده‌اند. ويژگي برجسته اين كتاب آن است كه به زباني كه در توصيف اندوه به كار مي‌بريم نيز پرداخته است.

جستارهايي درباره تكوين بيماري‌هاي رواني (گزيده‌اي از نوشته‌هاي باليني روان‌كاوي)

 • 65,000 تومان

جستارهاي گردآوري‏‌شده در اين كتاب، شامل طيف متنوع اما پيوسته‌‏اي از مطالعات فرويد دربارۀ نِوروزها و به‌طور عمده هيستري و نِوروز وسواس است كه از رهگذرشان مي‏‌توان از تحولات صورت‏‌گرفته در رويكرد او نسبت به اختلال‏‌هاي رواني، ريشه‌‏ها و چگونگي پيدايش آنها‏، نحوۀ دسته‏‌بندي و شيوۀ درمان‏شان تصوري پيدا كرد. اين نوشته‏‌ها هم حاصل تلاش‏‌هايي مداوم براي صورت‏بندي نظريِ يافته‌‏هاي باليني بر زميني نوظهور و جديدند و هم بخشي از مسير كلي تاريخ روانكاوي را ترسيم مي‏‌كنند. نوشته‌‏هاي باليني فرويد نشان مي‏‌دهند كه كشف قارۀ ناخودآگاه شبيه گذركردن از دل جنگلي تاريك بوده كه نيازمند ميزان بالايي از صبر و حوصله، درك نقاط انسداد و كاستي‌‏هاي نظري، شهامت جست‏‌وجوي مسيرهاي تازه و ابداع مفاهيمي جديد براي پي‌‏ريزي شالوده‏‌هاي اين مسيرهاست. اين تقلاي دشوار و پرفرازونشيب قبل از هرچيز از بطن تجربه‌اي مشخصاً مدرن شكل گرفته، تجربۀ مواجه‌ه‏اي خاص ميان بيمار و درمانگر كه متضمن انبوهي از سردرگمي‏‌ها، تجديد خاطره‏‌ها، طفره‌‏رفتن‏‌ها، مقاومت‌‏ها و بيداركردن دردهاي خفته است، تجربه‏‌اي كه چشمي بينا و گوشي شنوا و حساس به كوچك‏ترين جزئيات را مي‏‌طلبد.

آليس در سرزمين عجايب

 • 28,500 تومان

آليس در سرزمين عجايب اثري جدي و آينه تمام نماي عصر ويكتوريايي (و حتي زمان حال)است. دوراني كه كودكان فقط نسخه‌اي كوچك‌تر از بزرگسالان بودند. آنان از خواندن داستان‌هاي پريان و فانتزي برحذر مي‌شدند، زيرا در اين عصر، ادبيات بايد در خدمت درس‌هاي دنياي واقعي باشد: همان دنيايي كه مجالي براي ديدن كودكان نداشت و يكي از واقعيت‌هاي موردپسند آن، «تقليد» رفتار بزرگترها بود. كارول نكات جالبي را در اين اثر خاطرنشان مي‌كند: «دودو» سنش را به رخ مي‌كشد و «دوشس» اقتدار شاه را. هر آنكس كه بزرگتر (مقتدرتر) است بر ديگران تحكم مي‌كند، همان‌گونه كه وقتي آليس قدبلند و درشت مي‌شود، اعتماد به نفس مي‌يابد و همه چيز را بر هم مي‌زند. همه چيز ما را به ياد داروينيسم مي‌اندازد. اين است جهان به ظاهر خيالي آليس كه تا حد زيادي، نوعي محاكات جهان واقعي است. از اين روست كه طيف خوانندگان آليس را نمي‌توان به سادگي تعيين كرد.

بازداري‌ها نشانگان و اضطراب (رساله و شرح زيگموند فرويد)

 • 85,000 تومان

برخي روانكاوان اضطراب را مهم‌ترين احساسي دانسته‌اند كه نظريه و عمل روانكاوي با آن سر و كار دارد. رساله مشهور بازداري‌ها، نشانگان و اضطراب شايد برجسته‌ترين اثر زيگموند فرويد در زمينه مفهوم‌پردازي اين پديده و از مهم‌ترين آثار دوران پختگي انديشه اوست كه هرچند نزديك به يك سده از زمان نگارش آن مي‌گذرد، مضامين و تبيين‌هايش، به ويژه درباره مفهوم اضطراب، همچنان سرشار از نكات درخشان است. كتاب كنوني علاوه بر رساله اصلي فرويد، شامل تفسيرهاي مختلفي است كه نظريه‌پردازان برجسته مكاتب گوناگون روانكاوي از اين اثر و از نحوه صورت‌بندي اضطراب ارائه كرده‌اند.

مفاهيم روانكاوي (تداعي آزاد)

 • 35,000 تومان

مشهور است فرويد در شرح منظورش از تداعي آزاد از تمثيل قطار استفاده مي‌كرد. مثلا تصور كنيد در قطاري نشسته ايد و مناظر بيرون را براي همسفري كه نمي تواند آن مناظر را ببيند توصيف مي‌كنيد. چه مي‌بينيد؟ يك درخت؟ تير برق؟ كودكي زيبا؟ يا زني كه هراسان ميدود؟ بسيار خب اما قطار فكر چطور؟ اگر افكار و احساسات من باطني‌ترين و خصوصي‌ترين دارايي‌هاي من‌اند، پس چرا چنين بيگانه و دور و غريب مي‌نمايند؟ چرا اين قطار بله و آن قطار نه؟ بين زنجيره كلماتي كه ناغافل در ذهن تداعي مي‌شوند، چه ارتباطي وجود دارد؟ آيا در پس اين نابساماني ظاهري حقيقتي نيست؟ حتما چيزي هست. اگر نيست چرا براي ابراز وجود چنين به تقلا مي‌افتد و مرا نيز به دست و پا زدن مي‌اندازد؟ و اگر هست چرا هميشه لباس مبدل به تن مي‌كند؟ چرا هيچ كلمه اي «آن» نيست؟ اينها كه «آن» نيستند، از كجا مي آيند؟ و اين مسافر كيست اگر من بليت سفر را نخريده‌ام؟

مفاهيم روانكاوي (ندامت و ملامت)

 • 35,000 تومان

مجموعه «انديشه‌هايي در روان‌كاوي» به مفاهيم روان‌كاوانه مي‌پردازد و ارتباط آنها را با زندگي روزمره، و قابليت استفاده از اين مفاهيم در درك ماهيت جامعه و فرهنگ انساني را تبيين مي‌كند. احساس گناه تجربه‌اي منحصرا انساني است، و يكي از بن‌مايه‌هاي اصلي كاوش در تصورات انسان است، و از گذشته و تراژدي‌هاي يوناني گرفته تا تيتر اخبار مربوط به زمانه ما درباره محكوميت قاتلان و كساني كه با كودكان بدرفتاري كرده‌اند حضور دارد. احساس گناه در دنياي واقعي خطاهاي اخلاقي براي حفظ پيوستگي جامعه ضروري به نظر مي‌رسد، اما بسياري از افراد هم احساس گناهي را تجربه مي‌كنند كه بر اساس ارزش‌هاي خودآگاهانه آنان قابل توجيه نيست. اين احساسات از كجا مي‌آيند؟ از ديدگاه روان‌كاوي، اين شكل روان‌نژندانه احساس گناه از دوران كودكي و احساسات ناخودآگاه دوسوگراي كودك نسبت به بازنمايي دروني نمودگارهاي والديني او منشأ مي‌گيرد. به يك تعبير، احساس گناه وقتي اتفاق مي‌افتد كه احساسات ناخودآگاه جنسي، پرخاشگرانه و ويرانگر كودك با ترس از نابود كردن منبع عشق و امنيت او در تعارض قرار مي‌گيرند. نويسنده اين كتاب انديشه‌هاي روان‌كاوانه مرتبط با احساس گناه را توضيح داده، و در ادامه حالات ذهني ناشي از احساس گناه روان‌نژندانه در دوران بزرگسالي، و تأثير آن بر جامعه و فرهنگ را تبيين مي‌كند.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  صفحه‌ی 1