فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
نظريه‌هاي نوين شخصيت‌شناسي (طرح سه‌بعدي آيزنك پنج عامل بزرگ و نظريه سرشت و منش)
مهارت‌هاي زندگي
 • 44,000 تومان
 • با تخفیف: 44,000 تومان
طرح 5 عاملي شخصيت شناسي (نظريه big 5 persona logy و آزمون ها و كاربردهاي باليني و مشاوره اي)
كودكان پيش‌دبستاني و سوء مصرف مواد (راهبردهايي براي پيشگيري و مداخله)
اصول روانشناسي عمومي با رويكرد اسلامي
 • 40,000 تومان
 • با تخفیف: 40,000 تومان
روانشناسي قرآن
 • 37,000 تومان
 • با تخفیف: 37,000 تومان
روانشناسي معاصر در گفتمان اسلام
 • 72,000 تومان
 • با تخفیف: 72,000 تومان
روانشناسي اسلامي با رويكرد قرآن و عترت
 • 57,000 تومان
 • با تخفیف: 57,000 تومان

نظريه‌هاي نوين شخصيت‌شناسي (طرح سه‌بعدي آيزنك پنج عامل بزرگ و نظريه سرشت و منش)

 • 50,000 تومان

كتاب نظريه‌هاي نوين شخصيت‌شناسي، براي آگاهي و آموزش روانشناسان، مشاوران و روان‌پزشكان تاليف شده است. امروزه فرضيه‌بافي‌هايي بر پايه اسطوره‌بافي‌هاي باستاني، جايي در شخصيت شناسي ندارد. براي شخصيت شناسي، گذشته زيستي (ژنتيك)، حال و آينده درهم تنيده مي‌شوند و در اين استمرار تصويري از شخصيت به‌دست مي‌آيد كه به صورت نسبتا پايدار و پيوسته مي‌تواند احساسات، نگرش‌ها و رفتار فرد را پيش‌بيني نمايد. شخصيت‌شناسي مي‌تواند در تبيين اختلالات رواني، تعيين روش و پيش‌آگهي روان‌درماني، پيش‌بيني رفتارهاي اجتماعي، انتخاب شغل و همسر، راهنمايي‌هاي مفيدي به كاربران ارائه نمايد.

مهارت‌هاي تحصيلي (مفاهيم نظريه‌ها و تكنيك‌هاي عملي به همراه معرفي ابزار سنجش مهارت‌هاي تحصيلي)

 • 44,000 تومان

انجام تكاليف پيچيده و موفقيت تحصيلي نيازمند مهارت‌هايي نظير استفاده موثر از آهنگ‌هاي مختلف خواندن، تنظيم وقت، خود ارزيابي، يادداشت برداري، مهارت‌هاي خلاصه نويسي، استفاده از كتاب‌هاي مرجع و كنترل رفتار خود مي‌‌باشد. مهارت‌هاي تحصيلي، تكنيك‌ها و راهبردهايي هستند كه در انجام درست و اثربخش تكاليف آموزشي به يادگيرنده كمك مي‌كنند. از اين رو خبرگي در استفاده از اين مهارت‌ها به فراگير كمك مي كند كه به طور كارآمدي در انجام تكاليف يادگيري مهارت پيدا كند. در اين كتاب سعي شده تمركز هم بر مفاهيم و نظريه‌ها و هم بر عمل كردن و ايجاد تغيير باشد. بر همين اساس اين كتاب در سه بخش ارئه شده است. در بخش اول به بحث در خصوص مفاهيم و نظريه‌ها در خصوص يادگيري پرداخته شده است.در بخش دوم مهارت‌هاي تحصيلي و تكنيك‌ها و تمرينات شخص براي هر مهارت مطالب ارائه شده را براي خوانندگان كاربردي تر نمايد. در پايان نيز در بخش سوم ابزار سنجش مهارت‌هاي تحصيلي در يادگيرندگان، معرفي شده است. مخاطب اين كتاب يادگيرندگاني هستند كه مي‌خواهند با جديدترين روش‌هاي مطالعه و يادگيري، فنون مختلف و ابزار سنجش اين مهارت‌ها آشنا شوند و نيز محققاني كه به دنبال كتابي جامع درباره مقوله يادگيري به ويژه يادگيري خود راهبر هستند.

مشاوره پيش از ازدواج (روش كاربردي براي متخصصان همراه با آموزش تشخيصي كاربردي آزمون طرح‌واره‌هاي ناسازگار اوليه)

 • 26,000 تومان

اين كتاب به متخصصين حوزه روانشناختي كمك مي‌كند تا به شيوه مصاحبه و آزمون به بررسي ابعاد متفاوت هيجاني، شناختي، و رفتاري متقاضيان دريافت خدمات مشاوره پيش از ازدواج بپردازند. فصل اول: فرمت مصاحبه عمومي با هدف جمع آوري اطلاعات فردي و خانوادگي مراجعين است. فصل دوم: آشنايي با آزمون طرحواره‌هاي ناسازگار اوليه با هدف تشخيص اختلالات شخصيتي و مسائل روان‌شناختي است.

3 ابزار سنجش رشد شنيداري آواسازي و ارتباط غير كلامي (تولد تا 18 ماهگي قابل استفاده براي والدين و كارشناسان)

 • 25,000 تومان

كتابي كه در دست داريد، مجموعه‌اي است از سه ابزار كاربردي جهت سنجش رشد كودكان ايراني در سه حيطه رشدي مهم و زير بنايي شنيداري، آواسازي و ارتباط غير كلامي. والدين و كارشناسان قادر خواهند بود تا با استفاده از اين پرسشنامه‌ها، در كوتاه‌‌ترين زمان و به روشي آسان، سطح رشدي كودك را در سه حيطه رشدي مذكور تعيين نمايند.

مهارت‌هاي زندگي

 • 44,000 تومان

اين كتاب يك كتاب جامع در سه بخش درباره مهارت‌هاي زندگي است كه بخش اول به مباني اوليه و نظري اختصاص يافته است. آن دسته از افرادي كه مايل‌اند تدريس اين كتاب را در سرفصل كار خود قرار بدهند بهتر اين است كه قبلا با اصول نظري آشنايي كافي داشته و به قولي الفباي كار را آموخته باشند. دانستن مطالب اين فصل به شما كمك مي‌كند كه از مختصات مكاني كه در آن قرار گرفته ايد آگاه شويد تا تصويري از جايي كه بايد به آن رهسپار شويد پيدا كنيد. بخش دوم شامل ده مهارت اصلي و نحوه آموزش آنها از طريق فعاليت‌هاي ساده و قابل اجرا هم به صورت فردي و هم گروهي كودكان و نوجوانان است و به فعاليت‌هاي آموزش مهارت زندگي براي آنها اختصاص يافته است تا اين عزيزان در مقابل مشكلات آينده واكسينه شوند، كه مي‌توان اين فعاليت‌ها را در برنامه‌هاي بهداشتي ، پيشگيري، كلاس‌هاي آموزش مهارت‌هاي زندگي در مدارس و مراكز مشاوره گنجاند. در بخش سوم ابزار سنجش مهارت‌هاي زندگي معرفي شده است در اين بخش شيوه ساخت ، مراحل طي شده براي استانداردسازي آزمون، جداول نرم، نمره گذاري و پرسش‌نامه مهارت‌هاي زندگي ارائه شده است.

راهنماي تشخيصي اختلالات رواني در كودكان و نوجوانان دي اس ام فايو (مسائل كاربردي و عملي در تشخيص)

 • 89,000 تومان

هدف اين كتاب آشنايي بيشتر روان‌شناسان كودك و نوجوان با نسخه پنجم كتاب راهنماي تشخيصي و آماري اختلالات رواني انجمن روان‌پزشكي آمريكا 2013 و تقويت اعتماد به نفس آنها جهت استفاده از اين مرجع در مراكز باليني است. اين كتاب تلاش مي‌كند تا با ايجاد فهم گستردهاي از ‌DSM5 به درك چگونگي سازماندهي آن و استفاده موثر از آن براي ثبت اختلالات كمك كند، علاوه بر اين به روان‌شناس كمك مي كند كه چگونه مي‌توان مشكلات كودكان و نوجوانان را به ويژگي‌هاي فردي آنها ارتباط داد.

طرح 5 عاملي شخصيت شناسي (نظريه big 5 persona logy و آزمون ها و كاربردهاي باليني و مشاوره اي)

 • 60,000 تومان

هدف از اين طرح اين است كه نشان داده شود افراد در هريك از اين شرايط داراي چه وضعيتي هستند و سپس طرحي از ويژگي‌هاي هيجاني، روابط بين فردي، تجربه‌ها، نگرش‌ها و شيوه‌هاي انگيزشي آزمودني توضيح داده مي‌شود. نويسنده در اين كتاب ابتدا پيشينه‌ي نظري طرح 5 عاملي شخصيت را بيان كرده و سپس به معرفي آزمون NEO PI-R، مقياس‌ها، روش اجرا و نمره‌گذاري مربوط به آن مي‌پردازد و برخي نظريه‌هاي مرتبط با اين آزمون و تفسيرهاي آن را بيان مي‌كند. وي در ادامه موضوع اعتبار يابي و موارد كاربرد اين آزمون را بررسي كرده و در پايان آزمون NEO FFI، وضع محيط براي اجراي آن، نحوه‌ي محاسبه‌ي نمره‌ها، اعتباردهي و تفسير آن را تشريح مي‌كند.

كودكان پيش‌دبستاني و سوء مصرف مواد (راهبردهايي براي پيشگيري و مداخله)

 • 2,500 تومان

در كتاب كودكان پيش‌دبستاني و سوء مصرف مواد ابتدا به تاثيرات سوء مصرف مواد بر روي كودكان پيش‌دبستاني خانواده‌ها پرداخته شد و سپس پيامدهاي پيش از تولد و پس از تولد، سوء مصرف مادر مورد بررسي قرار گرفته است. در فصل سوم برنامه‌ها و راهبردهاي پيشگيري و مشاركت والدين در پيشگيري و انواع برنامه‌هاي پيشگيري به بحث گذاشته شده است. فصل چهارم به سوء مصرف مواد در كودكان گروه اقليت‌ها اختصاص دارد و در فصل پنجم پيشنهاداتي براي كاهش سوء مصرف مواد و درمان آن ارائه شده است...

اصول روانشناسي عمومي با رويكرد اسلامي

 • 40,000 تومان

از آموزه‌هاي اسلامي و علوم وحياني چنين استنباط مي‌گردد كه اسلامي داراي يك مكتب روانشناسي غني غيرمدون بوده است و براي پيروان خود، راهكارهاي عملي و اصول نظري و قوانين موضوعه جهت رسيدن انسان به سعادت، بهزيستي، بهداشت رواني و در يك جمله «سبك زندگي» بهنجار و سالم، به ارمغان آورده است...

روانشناسي قرآن

 • 37,000 تومان

پژوهش حاضر اثري گران‌سنگ و همه سونگر در حوزه روان‌شناسي است كه به نام روان‌شناسي قرآني اثر آقاي دكتر عدنان الشريف استاد دانشگاه روان‌كاو و سايكوتراپيست موفق مي‌باشد. ايشان كه ساليان متمادي در تدريس و همچنين در حوزه عملي با موفقيت سرگرم طبابت و درمانگري روحي و رواني است كتب ارزشمندي در همين حوزه نگاشته است.

روانشناسي معاصر در گفتمان اسلام

 • 72,000 تومان

از آموزه‌هاي اسلامي و علوم وحياني چنين استنباط مي‌گردد كه اسلامي داراي يك مكتب روان‌شناسي غني و غيرمدون بوده است و براي پيروان خود، راهكارهاي عملي و اصول نظري و قوانين موضوعه جهت رسيدن انسان به سعادت، بهزيستي، بهداشت رواني و در يك جمله «سبك زندگي» بهنجار و سالم، به ارمغان آورده است.

روانشناسي اسلامي با رويكرد قرآن و عترت

 • 57,000 تومان

روانشناسي اسلامي با رويكرد قرآن و عترت

1  2  3  4  صفحه‌ی 1