سوال در مورد كالا

اولين جملات براي بازاريابي شبكه‌اي (چگونه افراد را به سمت خود جذب كنيم)