سوال در مورد كالا

آمبر براون آبله‌مرغان خوردني نيست (اين دختر نمي‌داند از دست پدر و مادرش چه كند)