سوال در مورد كالا

با هر 2 طرف مغزت بنويس (تكنيك‌هايي خارق‌العاده براي آنهايي كه مي‌نويسند)