سوال در مورد كالا

60 سالگي (حالا كه شصت ساله شده‌ايد چه كارهايي مي‌توانيد بكنيد)