سوال در مورد كالا

روزنوشت‌هاي ست گادين (نگرشي نو به بازاريابي و مديريت در قرن 21)