سوال در مورد كالا

سوپر استار (كتابي كه با استفاده از آن مي‌توانيد آنقدر پول در بياوريد كه نتوانيد فكرش را بكنيد)