7 عادت بازاريابان شبكه‌اي حرفه‌اي و موثر


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در اين كتاب، استفان آر. كاوي روشي مشخص و قانون‌مند را ارائه مي‌دهد تا شما با استفاده از آن به متخصصي كارآمد در حرفه بازاريابي شبكه‌اي تبديل شويد. او علاوه بر ذكر افراد و نمونه‌هاي موفق كه در حال حاضر در بازاريابي شبكه‌اي وجود دارند؛ به صورت گام به گام پيمودن راهي را به شما نشان مي‌دهد تا در كمال عدالت، شرافت، كرامت و خدمت‌گزاري به ديگران، زندگي كنيد. شما مي‌توانيد با به كار بستن اين عادت‌هاي قانون‌مند در بازاريابي شبكه‌اي بيش از پيش تاثيرگذار و حرفه‌اي شويد. در اين كتاب اصول جاودانه بازاريابي شبكه‌اي گنجانده شده است، اصولي كه مكملي فوق‌‌العاده براي كمك به شما در راستاي رسيدن به اهداف عالي‌تان در اين حرفه هستند.

قیمت محصول:

18,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما