7 راز ارتباطات موثر در كسب و كار


:ویژگی‌های محصول


شرح:

«جان ادموند هگي»، مشاور رهبري سازمان‌هاي بزرگ در بيش از 150 كشور جهان، به طرزي استادانه تئوري‌ها و ديدگاه‌هاي روابط انساني، اصول رهبري و ويژگي‌هاي فرهنگي ملل را مطرح كرده است. او در جستجوي توانمند كردن مديران و رهبران سازمان‌هاي بزرگ، براي توفيق در كسب و كار در عرصة جهاني است و با مهارت خاصي از عهدة اين كار برآمده است. اين كتاب برنامه و يا سناريوي اجرايي رهبر يك سازمان است و مديران و رهبران سازمان در اجراي اين سناريو نقش اول را دارند.

قیمت محصول:

25,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما