1 گفتگوي 3 نفره درباره هويت شخصي و جاودانگي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب «يك گفت‌وگوي سه نفره درباره‌ي هويت شخصي و جاودانگي»، نوشته‌ي جان پري، به همت نشر خوب به چاپ رسيده است. «يك گفت‌وگوي سه نفره درباره‌ي هويت شخصي و جاودانگي»، گزارش گفت‌و‌گويي خيالي ميان يك فيلسوف در حال مرگ، يك كشيش و يك دانشجوي فلسفه است. ترس و اندوه فيلسوف از اينكه با مرگ قريب‌الوقوعش همه چيز پايان مي‌يابد دستمايه بحثي مي‌شود كه امكان بفا و حفظ هويت شخصي در طول زندگي دنيوي و اخروي مي‌پردازد.

قیمت محصول:

25,000 تومان


نظرات شما: