1 فنجان قهوه با موتسارت


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب حاضر يكي از مجموعه كتاب‌هاي «يك فنجان قهوه...» با عنوان «يك فنجان قهوه با موتسارت» است. اين مجموعه حاوي زندگي‌نامة نمايشي نويسندگان بزرگ و مطرح جهان است. اين مجلد حاوي گفت‌وگوي خيالي «جولي ين راشتون» ـ رئيس انجمن پادشاهي موسيقي با ـ «ولفگانك آمادئوس موتسارت» (1756ـ1791م) ـ آهنگ‌ساز اتريشي ـ است. اين گفت‌وگو شامل پانزده موضوع مي‌شود كه داستان زندگي، دستاورها و روابط موتسارت را با شخصيت‌هاي برجسته، همكاران هنرمند آشكار ساخته و اعتقادات مذهبي و سياسي وي را بررسي مي‌كند.

قیمت محصول:

4,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: