تو من همه‌چيز


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

مدت‌ها بود فكر مي‌كردم موضوع بيماري هانتينگتون را چطور با آدام مطرح كنم كه حالا اين اتفاق افتاد و نمي‌دانم با خودم چه كنم. اكنون در اين چند روز آخر از سفرمان به فرانسه كاملا احساس سبكي دارم، طوري كه ديگر تحت تأثير فشار اين راز نيستم و سرانجام توانستم با قاطعيت تمام با آينده نامعلومم كنار بيايم. اين مسئله كمك كرد تا آدام مرا به خاطر پنهان كردن موضوع بيماري ببخشد و من هم بالاخره از جريان شب به دنيا آمدن ويليام باخبر شوم؛ اما از همه مهم‌تر، اتفاقاتي كه در اين تابستان رخ داد، باعث شد هر دو بفهميم كه بايد پخته‌تر شويم. با درك اين موضوع ديگر نمي‌توانستم جلوي مجسم كردن لحظه شيرين آن را بگيرم. لحظه‌اي كه با ديدن خنده‌اش بدنم مورمور مي‌شد. لحظه‌اي كه لمسم مي‌كرد و از شدت هيجان بغض مي‌كردم. لحظه‌اي كه چيزهاي ناخوشايند را برايم زيبا ساخت و براي اولين بار در طول اين سال‌ها باعث شد ديگر به بدنم به چشم يك دشمن نگاه نكنم.

90,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما