به وقت صميميت (7 گام براي تقويت صميميت همسران)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در اين كتـاب تلاش شـده است از ديدگاه اسلام و روانشناسي، و با قلمي صميمانهء «تعريف، راهكارهاي تقويت و نيز كاربرگ‌هاي روزانه كاربردي‌سازي صميميت‌ها در زندگي مشترك» بيان شود. صميميت‌هايي كه در اين كتاب ارائه شده است، عبارت‌اند از: 1. صميميت عاطفي؛ 2. صميميت روان‌شناختي و عقلاني؛ 3. صميميت تفريحي و اجتماعي؛ 4. صميميت معنوي؛ 5. صميميت زيباشناختي؛ 6. صميميت جسمي؛ 7. صميميت جنسي.

قیمت محصول:

36,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: