به سوي كاميابي 3 (ديدار با سرنوشت)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

درك نظام اساسي كه موجب بروز هرگونه رفتار مي‌شود، علمي تجربي‌ست مانند فيزيك و شيمي كه داراي قوانيني قابل پيش‌بيني و الگوهايي از كنش و واكنش است. ما هر روز با وقايع بسياري رو‌به‌رو مي‌شويم و چنان در معرض بمباران حوادث قرار مي‌گيريم كه حتي نمي‌فهميم در زندگي براي خود داراي فلسفه‌اي هستيم، چه رسد به اينكه تاثير اين فلسفه را در ارزيابي امور و درك معني هر چيز بدانيم. اين كتاب به شما كمك مي‌كند تا بر نظام اساسي ارزيابي خود تسلط مستقيم داشته باشيد و نحوه احساس و اعمالي را كه در هر لحظه مرتكب مي شويد كنترل كنيد.

40,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما