من زندگي خود را انتخاب مي‌كنم (سي‌دي)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

ما حق داريم انتخاب كنيم كه در هر لحظه چه احساسي داشته‌ باشيم. هر موقعيتي براي ما يك گزينه است و اين ما هستيم كه در هر شرايطي كه پيش مي‌آيد تصميم مي‌گيريم كه در برابر رويداد يا پيشامدها واكنش نشان دهيم و يا آن را ناديده بگيريم و يا به آن پاسخ دهيم.از اين رو نگرش يا طرز تلقي؛ يعني دريافت و برداشت ما از وقايع پيرامونمان بسيار مهم است. نگرش موضوع بسيار قدرتمندي است و نقش مهمي در سرنوشت ما بازي مي‌كند، چرا كه نگرش من زندگيم را رقم مي‌زند.

20,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما