طرز فكر (روانشناسي نوين موفقيت)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

دكتر كارول دوك در اين كتاب، با معرفي مفهوم «طرز فكر» مبحثي نوين، ساده ولي به شدت تاثيرگذار را مطرح مي‌كند. وي در سه فصل ابتدايي كتاب، ضمن معرفي ايده طرز فكر و مباحث جانبي، بيان مي‌كند برخي افراد به ذاتي بودن توانايي‌ها واستعدادهايشان «طرز فكر ثابت» اعتقاد دارند و برخي ديگر به امكان پيشرفت يا پسرفت خود در زمينه‌هاي مختلف باور دارند «طرز فكر رشد» و برخي هم با توجه به موضوع مورد بحث، عقيده متفاوتي دارند؛ مثلا برخي افراد باور دارند استعداد نقاشي و هنر ندارند ولي مي‌توانند با تمرين و تلاش، مهارت‌هاي رياضي خوبي كسب نمايند. يعني تعداد زيادي از ما به ثابت بودن برخي از توانايي‌هاي و قابل رشد بودن توانايي‌هاي ديگر اعتقاد داريم. نويسنده سعي دارد نشان دهد تفاوت رفتاري و عملكردي افراد مختلف در دو گروه به چه صورت است. براي اين منظور او با عناوين «ورزش؛ طرز فكر يك قهرمان»، «كسب و كار؛ طرف فكر و رهبري»، «طرز فكر در روابط عاشقانه» و «معلمان، مربيان و والدين؛ طرز فكر براي تربيت» بحث را ادامه مي‌دهد و بصورت كاربردي و تخصصي در هر زمينه بحث مي‌كند. در انتهاي كتاب، «تغيير طرز فكرها» مطرح و راهكارهاي عملي زيادي پيشنهاد شده است. اگر به دنبال شناخت بيشتر خود هستيد و مايليد بدانيد طرز فكر شما چه تاثيري بر رفتار خود و عزيزانتان دارد، خواندن اين كتاب را به شما توصيه مي‌كنيم.اين كتاب در بخش بوي كاغذ در سايت متمم معرفي شده است.

79,000 توماننظرات شما