قول قول است


:ویژگی‌های محصول


شرح:

وقتي ادوارداي 16 ساله در سوم ژانويه 1970 به اغماء فرو رفت، آخرين گفت و شنودش با مادرش چنين بود :مامي قول بده هرگز مرا ترك نكني و مادرش پاسخ داد: عزيزم مطمئن باش تو را ترك نمي‌كنم، قول مي‌دهم، قول، قول است. و اكنون حدود 38 سال است كه ادواردا در خوابي عميق فرورفته و مادرش با عشق و فداكاري از دختر بيمارش مراقبت مي‌كند و در طول شبانه روز هر دو ساعت به او غذا مي‌دهد.

قیمت محصول:

15,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما