موج سوم شناخت رفتاردرماني


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

كتاب موج سوم شناخت رفتاردرماني، جديدترين طيف رويكردهاي روان‌درماني شناختي رفتاري، را ارائه كرده و سير تكاملي و تحول نسل جديد درمان‌ها و انواع رويكردهاي اين حيطه را، به‌صورت مبسوط مورد بررسي قرار داده است. مطالعه اين اثر گرانسنگ را به اساتيد، متخصصين، درمان‌گران، دانشجويان و علاقه‌مندان اين زمينه، نوصيه مي‌كنيم.

45,000 توماننظرات شما