هنر ناممكن (مقدمه‌اي بر عملكرد حداكثري)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

همه ما قادر به انجام كارهايي هستيم كه بسيار فراتر از حد تصورمان است. اين مهم‌ترين درسي است كه پس از يك عمر سر‌و‌كار داشتن با عملكردي حداكثري گرفته‌ام. هر يك از ما همين حالا و در همين موقعيتي كه هستيم، مي‌توانيم شگفتي خلق كنيم. اين قابليت شگفت‌انگيز يك دارايي در حال تكوين است و تنها زماني ظاهر مي‌شود كه با تلاش، خودمان را به سرحدات توانايي‌هايمان برسانيم. به دور از كنج عافيت خود، جايي است كه مي‌فهميم كي هستيم و مي‌توانيم چه باشيم. به عبارت ديگر، تنها شيوه ممكن براي پي بردن به اينكه آيا قادر به انجام كاري ناممكن هستيد يا نه، تلاش براي انجام كار ناممكن است؛ اين كار مي‌تواند براي شما هر چيزي باشد.

190,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما